CampusFM 103.7

 

Kappelli u Passiggati

Mixjiet madwar Malta u Ghawdex fejn fihom inzuru u napprezzaw id-diversi kappelli li jinsabu fil-kampanja, kif ukoll il-pajsagg Malti.

Produzzjoni u prezentazzjoni: Lino Bugeja

Back to Main Webcast Page

Program 1: Introduzzjoni: Il-kampanja Maltija.
Program 2: Lunzjata, Wied Liemu, Rabat.
Program 3: Dawra tat-tlett palazzi, Wied l-Isqof.
Program 4: Girgenti u Ghar il-Kbir.
Program 5: St. Thomas Bay, Munxar, Malta.
Program 6: Delimara u Tas-Silg.
Program 7: Imtahleb.
Program 8: Bahrija.
Program 9: Nadur, Dahlet Qorrot, Ghawdex.
Program 10: Nadur, Ramla l-Hamra, Ghawdex.
Program 11: Rabat, Kercem, San Lawrenz, Ghawdex.
Program 12: Id-Dwejra, Birbuba, Gharb, Ghawdex.
Program 13: Gharb, Ta' Pinu, Ghasri, Ghawdex.
Program 14: Il-Kottonera. (1)
Program 15: Il-Kottonera. (2)
Program 16: Il-Kottonera. (3)
Program 17: Ir-Rabat (Malta).