CampusFM 103.7

 

L-Isbah l-Imghoddi

Kemm il-darba nisimghu x'hawn sabih Malta... Kemm hu minnu li l-isbah ta' Malta hu l-imghoddi?

Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Charles Xuereb.L-Isbah l-Imghoddi I

Kemm il-darba nisimghu x'hawn sabih Malta... Kemm hu minnu li l-isbah ta' Malta hu l-imghoddi?

Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Charles Xuereb.

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: L-Istorja.
Program 2: L-Arti.
Program 3: Ix-Xandir.
Program 4: L-Isport.
Program 5: L-Arkivji.
Program 6: Il-Malti.
Program 7: Il-Ktieb.
Program 8: L-Ikel.
Program 9: It-Teatru.
Program 10: L-Arkitettura.
Program 11: Malta fi zmien l-imghoddi u issa.
Program 12: Il-Hajja ta' Kuljum.
Program 13: L-Arti.
Program 14: Il-Muzika Maltija.
Program 15: Il-Letteratura Maltija Kontemporanja.
Program 16: It-Turizmu.
Program 17: Id-Divertiment Kulturali.
Program 18: Il-Hsieb li Sawwarna.L-Isbah l-Imghoddi II

Kemm il-darba nisimghu x'hawn sabih Malta... Kemm hu minnu li l-isbah ta' Malta hu l-imghoddi?

Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Charles Xuereb.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: L-Gharab u Malta.
Program 2: Il-hajja fit-toroq.
Program 3: It-tahlit mal-barranin.
Program 4: It-Teatru.
Program 5: L-espressjoni ceramistika.
Program 6: Zmien l-Ordni: Il-Belt Valletta.
Program 7: Lino: A Tribute.
Program 8: Paulus: The Shipwreck 60AD.
Program 9: Ktieb: Watercolors of Malta in the National Library, Valletta.
Program 10: Ktieb: Fatati u Ihirsa ta' Malta.
Program 11: L-Internet.
Program 12: Ktieb: The Commerce of Oranges in the 18th Century ta' Prof. Alan Blondi.
Program 13: L-Iskola ta' l-Arti.
Program 14: L-istorja.
Program 15: Il-Muzika.
Program 16: Is-Seklu 18.
Program 17: L-Ikel.