CampusFM 103.7

 

Ilbies l-Imperatur

Diskussjoni dwar attivitajiet ta' kultura viziva bil-partecipazzjoni ta' l-istudenti tad-Dipartiment ta' l-Istorja ta' l-Arti fl-Universita' ta' Malta.

Produzzjoni u prezentazzjoni: Dr. Guzeppi Schembri Bonaci.Ilbies l-Imperatur I

Diskussjoni dwar attivitajiet ta' kultura viziva bil-partecipazzjoni ta' l-istudenti tad-Dipartiment ta' l-Istorja ta' l-Arti fl-Universita' ta' Malta.

Produzzjoni u prezentazzjoni: Dr. Guzeppi Schembri Bonaci.

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Gabriel Caruana u l-grabiel. Fabula: Lbies l-Imperatur.
Program 2: Alfred Chircop u r-rakkmu tax-xejn. Fabula: Arakne. Muzika ta' Hayden.
Program 3: Vince Briffa u l-hadid idur. Fabula: Wizard of Oz. Muzika tal-aborigni.
Program 4: George Fenech u Peter Pan. Fabula: Peter Pan. Muzika ta' Faure.
Program 5: Tezori wara l-kantuniera. Fabula: Il-huta tad-deheb. Muzika ta' Enzo Jannacci.
Program 6: Andy Warhol, Pollock u Rothko. Fabula: Mickey Mouse. Muzika ta' Paganini.
Program 7: Surrealizmu. Il-holma gewwa holma. Muzika ta' Beethoven.
Program 8: Arti Viziva u Teatru. Id-danza tal-kreazzjoni. Muzika Trubadureska Provencjali.
Program 9: Is-seba ghegubijiet li ghebu u nstabu Malta. Fabula: Is-seba ghegubijiet minn Eredotus. Muzika ta' Woody Guthrie.
Program 10: Pierre Portelli u l-vapur tal-karti. Fabula: Is-sahhar u Ali Baba. Muzika ta' Chet Baker.
Program 11: Patrick Dalli u hu dak li hu.
Program 12: Muzika, muzika u arti. Fabula: Hadtuli rasi. Muzika ta' Shostakovich.
Program 13: Nitghalmu nitghalmu nhobbu lilna nfusna.
Program 14: Mirkali zghar. (1)
Program 15: Mirakli zghar. (2)
Program 16: Il-glieda ta' Don Quixote?Ilbies l-Imperatur II

Diskussjoni dwar attivitajiet ta' kultura viziva bil-partecipazzjoni ta' l-istudenti tad-Dipartiment ta' l-Istorja ta' l-Arti fl-Universita' ta' Malta.

Produzzjoni u prezentazzjoni: Dr. Guzeppi Schembri Bonaci.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Wirja ta' Antoine Camilleri.
Program 2: Wirja ta' studenti, l-Belt.
Program 3: Il-wirja Crossroads.
Program 4: Id-Dipartiment ta' l-Istorja ta' l-Arti.
Program 5: Il-wirja Open Verse ta' Trevor Borg.
Program 6: Il- wirja ta' l-istudenti ta' l-arti.
Program 7: L-artist-pittur Patrick Dalli.
Program 8: L-arti Franciza.
Program 9: Il-kultura Franciza. (1)
Program 10: Il-kultura Franciza. (2)
Program 11: Il-pittur-artist Mark Sagona (1).
Program 12: Il-pittur-artist Mark Sagona (2).
Program 13: Study tour mid-Dipartiment ta' l-Arti.
Program 14: L-arti ingenerali.
Program 15: Wirja Beseiged ta' Graham Woodon.
Program 16: Il-Caravaggio 400.
Program 17: Anna Galea u Laurence Pavia.
Program 18: Roundup tas-sensiela.Ilbies l-Imperatur III

Diskussjoni dwar attivitajiet ta' kultura viziva bil-partecipazzjoni ta' l-istudenti tad-Dipartiment ta' l-Istorja ta' l-Arti fl-Universita' ta' Malta.

Produzzjoni u prezentazzjoni: Dr. Guzeppi Schembri Bonaci.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Wirja ta' Louis Zammit.
Program 2: Wirja ta' Joseph Mallia fl-Auberge d'Italie.
Program 3: Sferi differenti ta' l-arti.
Program 4: Wirja ta' Karmenu Mangion. (1)
Program 5: Wirja ta' Karmenu Mangion. (2)
Program 6: Prof. Mario Buhagiar.
Program 7: Olaug Vithal Exhibition.
Program 8: L'arti ta' l-istudji ta' l-istudenti mistiedna. (1)
Program 9: L'arti ta' l-istudji ta' l-istudenti mistiedna. (2)
Program 10: L-arti ta' Kenneth Zammit Tabona.
Program 11: Kenneth Zammit Tabona. (2)
Program 12: Patrick Dalli. (1)
Program 13: Patrick Dalli. (2)
Program 14: L-esebizzjoni ta' Jesmond Vassallo.
Program 15: Esebizzjoni: "Ix-Xejn u Jien" - Dustin. (1)
Program 16: Esebizzjoni: "Ix-Xejn u Jien" - Dustin. (2)
Program 17: Fl-Istudio ma' l-Istudenti. (1)
Program 18: Fl-Istudio ma' l-Istudenti. (2)