CampusFM 103.7

 

Hgejjeg u Xwabel

L-Ewropa Medjevali ta' zmien il-Krucjati u l-ereziji.

Ricerka u kitba ta' George Peresso, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Celaine Buhagiar u George Peresso.Hgejjeg u Xwabel I

L-Ewropa Medjevali ta' zmien il-Krucjati u l-ereziji.

Ricerka u kitba ta' George Peresso, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Celaine Buhagiar u George Peresso.

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Zewg pjazez fl-Ewropa.
Program 2: Il-krucjata tal-princpijiet.
Program 3: Jixeghlu l-ereziji.
Program 4: Il-krucjata kontra l-Albigizi.
Program 5: Mill-processi ta' l-Inkwizitur f'Montaillou.
Program 6: Il-Waldensi, Arnoldo da Brescia.
Program 7: Il-fraticelli: Il-hbieb t'Alla.
Program 8: It-tieni krucjata.
Program 9: It-tielet krucjata: Il-krucjata tar-rejiet. (1)Hgejjeg u Xwabel II

L-Ewropa Medjevali ta' zmien il-Krucjati u l-ereziji.

Ricerka u kitba ta' George Peresso, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Celaine Buhagiar u George Peresso.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Synopsis ta' programmi 1-4 ta' l-ewwel skeda.
Program 2: Synopsis ta' programmi 5-9 ta' l-ewwel skeda.
Program 3: It-tielet krucjata: Il-krucjata tar-rejiet. (2)
Program 4: L'Ordnijiet Kavallereski fi Spanja: La Riconquista. (1)
Program 5: La Riconquista. (2)
Program 6: Intermezzo muzikali.
Program 7: La Riconquista. (3)
Program 8: Muzika Spanjola.
Program 9: Muzika Spanjola / Gharbija.
Program 10: L-Inkwizizzjoni Spanjola.
Program 11: Ir-raba' krucjata. (1)
Program 12: Ir-raba' krucjata. (2)
Program 13: Il-hames krucjata. (1)
Program 14: Il-hames krucjata. (2)
Program 15: Il-krucjata ta' Federiku II u ta' Lwigi IX.
Program 16: It-tmien u d-disa' krucjata.
Program 17: Tmiem id-disa' krucjata - tmiem il-Medjueveu.