CampusFM 103.7

 

Bil-Haqq u s-Sewwa

Programm imtella' mill-Ghaqda Studenti tal-Ligi u jitratta temi socjo-legali.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Il-protezzjoni tal-konsumatur.
Program 2: Il-ligi u r-relazzjonijiet industrijali.
Program 3: Il-ligi tas-successjoni.
Program 4: Il-procedura kriminali fil-qrati Maltin.
Program 5: Is-sahha u s-sigurta fuq il-post tax-xoghol.
Program 6: Ir-regolarizzazzjoni tal-propjeta' permezz tal-konvenju u tal-kuntratt tal-bejgh.
Program 7: Il-ligi li tirregola s-separazzjonijiet.
Program 8: Id-drittijiet u l-obbligi taz-zwieg.
Program 9: Il-ligi ta' l-istampa.
Program 10: L-immigrazzjoni: il-ligi tar-refugjati.
Program 11: Id-drittijiet umani tal-bniedem.
Program 12: Il-vjolenza domestika.
Program 13: Id-drittijiet u l-protezzjoni tat-tfal.
Program 14: Il-propjeta intellettwali.
Program 15: L-annullamenti.
Program 16: Il-kostituzzjoni ta' Malta u kuncetti kostituzzjonali.
Program 17: L-istudju tal-ligi.
Program 18: Il-ligi tal-kera.