CampusFM 103.7

 

Grajjet Bahartna

Grajjet Artna u l-bahar ta' madwarna kif inqasam bejn in-Nisrani u l-Musulman.

Produzzjoni u Prezentazzjoni: Charles Xuereb.Grajjet Bahartna I

Grajjet Artna u l-bahar ta' madwarna kif inqasam bejn in-Nisrani u l-Musulman.

Produzzjoni u Prezentazzjoni: Charles Xuereb.

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Introduzzjoni.
Program 2: Il-Koran.
Program 3: Il-Lingwa.
Program 4: Il-kultura Gharbija qabel ma beda l-Islam.
Program 5: Id-dinja Islamika u dik Kristjana.
Program 6: L-Iskjavi. (1)
Program 7: Il-bcejjec tal-bahar. (1)
Program 8: L-Iskjavi u Il-bcejjec tal-bahar. (2)
Program 9: Il-Maltin u lsienhom. (1)
Program 10: Il-Maltin u lsienhom. (2)
Program 11: Malta fiz-Zmien Nofsani. (1)
Program 12: Malta fiz-Zmien Nofsani. (2)
Program 13: Il-Muzika u l-Wirt Semitiku.
Program 14: Is-Sekli 17 u 18; Il-Muxika u l-Folklor Malti.
Program 15: L-Ismijiet tal-Maltin; Il-Bidu tal-Malti u l-Maltin.
Program 16: Il-kunjomijiet Maltin, il-familji li kienu jghixu hawn Malta u l-modi differenti kif gew nies minn kullimkien...
Program 17: L-Iskjavi - X'fissret il-prezenza tal-Musulmani fostna viz-a-viz id-DNA tal-Maltin?Grajjet Bahartna II

Grajjet Artna u l-bahar ta' madwarna kif inqasam bejn in-Nisrani u l-Musulman.

Produzzjoni u Prezentazzjoni: Charles Xuereb.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: L-identita' ta' Malta - paper ta' Prof. Baldacchino. (1)
Program 2: L-identita' ta' Malta - paper ta' Prof. Baldacchino. (2)
Program 3: L-identita' ta' Malta - paper ta' Prof. Baldacchino. (3)
Program 4: L-Arti. (1)
Program 5: L-Arti. (2)
Program 6: L-Arti. (3)
Program 7: L-ilsien Malti, il-Medju-evu, etc...
Program 8: Il-hajja socjali tal-Maltin.
Program 9: L-ikel u d-drawwiet ta' kuljum tal-Maltin. (1)
Program 10: L-ikel u d-drawwiet ta' kuljum tal-Maltin. (2)
Program 11: Tradizzjoni Pawlina u l-Kristjanezmu fis-seklu ghoxrin .(1); L-ikel u d-drawwiet ta' kuljum. (1)
Program 12: Tradizzjoni Pawlina u l-Kristjanezmu fis-seklu ghoxrin .(2); L-ikel u d-drawwiet ta' kuljum (2): Il-hmar, hrejjef tax-xitan u s-shahar.
Program 13: Tradizzjoni Pawlina u l-Kristjanezmu fis-seklu ghoxrin .(3); L-ikel u d-drawwiet ta' kuljum (3): It-twemmin fix-xjaten.
Program 14: Il-Maltin fid-dinja Gharbija. (1); Tradizzjoni Pawlina u l-Kristjanezmu fis-seklu ghoxrin .(4)
Program 15: Il-Maltin fid-dinja Gharbija. (2); Tradizzjoni Pawlina u l-Kristjanezmu fis-seklu ghoxrin .(5)
Program 16: Il-Maltin fid-dinja Gharbija. (3); Wicc Malta qabel il-Kavallieri: Kliem li nuzaw fit-trobbija ta' l-annimali.
Program 17: Il-politika bejn Malta u d-dinja Gharbija; Wicc Malta qabel il-Kavallieri: L-Ilma.
Program 18: Is-snin 50 - 70 tas-seklu 20; Wicc Malta qabel il-Kavallieri: Id-djar u bini iehor fejn ghexu l-Maltin.