CampusFM 103.7

 

Kull Bidu mill-Hsieb

Programm tal-kelma li fih il-Prof. Oliver Friggieri jgharbel u janalizza temi li jolqtuna mill-qrib.

Prezentazzjoni: Manuel Schembri.Kull Bidu mill-Hsieb I

Programm tal-kelma li fih il-Prof. Oliver Friggieri jgharbel u janalizza temi li jolqtuna mill-qrib.

Prezentazzjoni: Manuel Schembri.

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: L-Universita' La Sapienza, f'Ruma, ticcensura z-zjara tal-Papa.
Program 2: Id-dubju.
Program 3: It-tbatija.
Program 4: Il-politika u l-partiti.
Program 5: X'jigifieri 'identita'?
Program 6: Ir-rakkont u r-rumanz.
Program 7: Id-dualizmu.
Program 8: L-ispettaklu popolari Malti.
Program 9: It-twemmin.
Program 10: Mit-twemmin ghal Nazzjon: Malta.
Program 11: Il-hajja bhala rakkont.
Program 12: Il-forom tar-rakkont.
Program 13: Xi tfisser li tghix illum.
Program 14: L-istorja tal-partiti politici.
Program 15: Il-permanenza u t-tibdil.
Program 16: Il-hajja.
Program 17: Ir-rakkont.
Program 18: L-ideat.Kull Bidu mill-Hsieb II

Programm tal-kelma li fih il-Prof. Oliver Friggieri jgharbel u janalizza temi li jolqtuna mill-qrib.

Prezentazzjoni: Manuel Schembri.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Il-prezenza tar-religjon f'Malta.
Program 2: Id-dritt u d-dmir.
Program 3: Ix-xejriet ta' zmienna.
Program 4: Il-ktieb.
Program 5: L-edukazzjoni.
Program 6: Malta.
Program 7: Il-kitba.
Program 8: L-edukazzjoni shiha tal-bniedem.
Program 9: Il-kapacita' li nistghu nistghagbu.
Program 10: Ix-xejriet ta' zmienna.
Program 11: Il-partit politiku - l-iskop.
Program 12: Il-Hsieb: Kif titghallem tahseb.
Program 13: Il-qofol ta' l-edukazzjoni.
Program 14: In-necessita'.
Program 15: Il-Knisja u l-Parlament.
Program 16: Ghandniex dritt nitkellmu fuq kollox.
Program 17: Pajjiz zghir.