CampusFM 103.7

 

Il-Belt Valletta

Avvenimenti, personaggi, storja u kurzitajiet.
Kitba u Prezentazzjoni: Vincent Zammit.

Back to Main Webcast Page

Prog.1: Introduzzjoni: Il-Belt Kapitali ta' Malta; Il-monument ta' l-assedju l-kbir; Is-Swar; Triq nofs in-nhar.
Prog.2: Statwa ta' San Pawl; L-ewwel knisja ta' San Pawl; Banda La Vallette; Gan Frangisk Abela; Cimiterji fil-belt Valletta.
Prog.3: Il-Karnival; Gonna fil-belt Valletta; L-ewwel banek f'Malta.
Prog.4: Ruzar Briffa; Is-Sacra Infermeria; Il-konfraternita tar-ruzarju f'San Duminku.
Prog.5: Il-Parlament; Il-berga t'Aragona; Muzew ta' l-Arkeologija.
Prog.6: Il-bibien tal-belt Valletta; L-armerija; Monument Dun Mikiel Xerri; Il-barrakka t'isfel.
Prog.7: Il-muzew nazzjonali ta' l-arti; Il-berga tal-Bavieri; Il-knisja tal-Madonna ta' Portu Salvu; Sant'Iermu; Maria Tereza Nuzzo.
Prog.8: Btiehi fil-palazz tal-President; Kazin King's Own - bdil ta' l-isem; Kappella tas-sagrament - San Gwann; Bini tat-Teatru Rjal; Sagristija tal-Vitorja.
Prog.9: Il-Kavllier Dolomieu; Antoine Favray; L-Avukat Bonanno; Berga Provenzja; Gaetano Bruno; Funtani ta' de Rohan.
Prog.10: Il-passjoni ta' Kristu fil-Kon-Katidral ta' San Gwann; Il-passjoni ta' Kristu fil-muzew ta' l-arti; L-oratorju tal-qtugh ir-ras ta' San Gwann: Preti u l-passjoni ta' Kristu; Il-kurcifiss mirakuluz.
Prog.11: Kavallieri de Tencin; Xatt tal-Barriera; Knisja Santa Lucija; M'Ang Grima.
Prog.12: Perez d'Aleccio; Il-Palazz ta' l-Isqof; L-avukat Bonanno; Laparelli; Monument Sette Giugno.
Prog.13: Id-Dwana; Sala ta' l-arazzi; Toroq sekondarji; L-armerija tal-Palazz; Knisja ta' Liesse.
Prog.14: L-oratorju tal-qtugh ir-ras ta' San Gwann; Knisja Anglikana; Knisja tal-Madonna tal-Pilar.
Prog.15: Forti Sant' Iermu fit-tieni gwerra dinija; Gnien Hastings; Slavatore Imbroll.
Prog.16: Knisja tal-Griegi; Il-Frangiskani ta' Giezu; Il-Berga ta' Kastilja; Il-muzew nazzjonali tal-gwerra.
Prog.17: Il-bini tal-Belt Valletta; L-Arazzi fil-Kon-Katidral ta' San Gwann; Il-Knisja tal-Vitorja; Il-gnien tal-barrakka ta' fuq.
Prog.18: Il-muzew nazzjonali ta' l-Arti; Il-kappella ta' San Gorg fil-Kon-Katidral ta' San Gwann; Gilormu Cassar - Il-berga t'Aragona.