CampusFM 103.7

 

Therapy Talk

Programm li jfittex li jilħaq lill-individwi jew ġenituri li jgħixu waħedhom, lill-koppji, lill-ġenituri, lin-nanniet u lil kull min huwa miftuħ jirrifletti dwar għeruqu, il-familja. Programm ta' Karl Wright.Therapy Talk I

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Introduzzjoni għas-sensiela.
Program 2: X'jikkostitwixxi l-familja fis-soċjeta tal-lum u kif din inbidlet maż-żmien.
Program 3: X'inhuma l-isfidi kurrenti li qed tiffaċċja kull persuna bħalissa, speċjalment f'kuntest ta' pandemija.
Program 4: Il-Psikoterapija nnifisha. X'inhi eżatt? Xi jsir fiha? Kif isir il-kuntatt? Modalitajiet differenti.
Program 5: It-trobbija - il-pedament ta' kull esperjenza li ssawwarna fil-ħajja.
Program 6: It-telfiet, speċjalment fi żmien il-Covid19 u telfiet oħra ta' opportunitajiet, ta' stili ta' ħajja, ta' xogħol, ta' esperjenzi ta' valur, eċċ.
Program 7: Ir-relazzjonijiet. Kif nibnu relazzjonijiet tajbin? Kif nieħdu ħsiebhom? X'inhuma l-isfidi?
Program 8: Strateġiji pożittivi li jgħinuna nkampaw quddiem sitwazzjonijiet ta' stress. X'nista' nagħmel?
Program 9: Ix-xogħol u l-familja; il-bidliet u l-aspettattivi; il-kapriċċi; l-investimenti; il-bilanċ jew in-nuqqas tiegħu u l-impatt fuq il-familja.
Program 10: X'inhu burnout u d-diffikultajiet ta' natura ta' saħħa mentali: kif dawn jaffettwaw lill-persuna u r-relazzjonijiet fil-familja.
Program 11: Id-diżordnijiet tal-personalita' u kif jaħbtu għas-saħħa mentali b'impatt fuq ir-relazzjonijiet.
Program 12: Ikompli jiddiskuti materji li jikkonċernaw is-saħħa mentali tagħna. Illum jittratta s-self-harm u l-modi differenti ta' kif nistgħu nweġġgħu lilna nfusna.
Program 13: Il-punti saljenti tat-temi differenti li tratta f'dawn il-programmi u jirrevedi mas-semmiegħa esperjenzi, osservazzjonijiet, u tagħlimiet ewlenin.


Therapy Talk II

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Kull bidu ġdid f'ħajjitna u fejn hu postu l-passat f'kull bidu ġdid u x'post għandha t-tama.
Program 2: L-atti ta' tjubija u kif dawn jgħinuna nkunu pożittivi fil-ħajja.
Program 3: Il-fiduċja u t-tradimenti fil-ħajja tagħna u l-maħfra f'kuntest lil hinn mir-reliġjon.
Program 4: Id-diffikultajiet li jżommu milli l-familja bħala sistema tiffunzjona tajjeb.
Program 5: It-trawma.
Program 6: Modi differenti ta' kif nikbru wara t-trawmiet li ngħaddu minnhom fil-ħajja tagħna u affermazzjonijiet ta' dan is-self growth li nistgħu nagħmlu magħna nfusna.
Program 7: Therapy Talk illum jiddiskuti l-addictions. Ċertament li dawn m'humiex biss l-alkoħol u d-droga. Il-psikoterapisti Karl Wright u Claire Borg jiddiskutu.
Program 8: l-umoriżmu u l-benefiċċji psiko-emozzjonali u fiżiċi.
Program 9: Is-cyber bullying.
Program 10: Ir-relazzjoni magħna nfusna u kif din tissettja t-ton għal kull relazzjoni oħra li nibnu f'ħajjitna.
Program 11: Il-Phobias, jew aħjar il-biżgħat eċċessivi u irrazzjonali li jista' jkollna. X'jikkaġunahom? X'soluzzjoni hemm għalihom?
Program 12: Ir-rimors li xi ġenituri jħossu wara li jkollhom it-tfal.
Program 13: Is-solitudni.


Therapy Talk III

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Il-priġunerija.
Program 2: Ir-relazzjonijiet bejn l-aħwa.
Program 3: Id-dinamiċi fuq il-post tax-xogħol.
Program 4: Ir-rabja.
Program 5: Ir-riżoluzzjonijiet u l-għanijiet li nagħmlu f'ħajjitna.
Program 6: Il-body dysmorphia.
Program 7: Il-compassion fatigue jew l-għejja fiżika u emozzjonali qawwija li twassal persuna biex tempatizza inqas.
Program 8: Il-kuntentizza.
Program 9: L-orjentazzjoni sesswali differenti.
Program 10: Il-kura tal-anzjani.
Program 11: L-intimita'.
Program 12: Il-pornografija.
Program 13: Is-sigrieti.