CampusFM 103.7

 

Minn Melite sal-Imdina

Back to Main Webcast Page

Program 1: L-oriġini tal-Imdina - il-perjodu tal-Feniċi; Domunus Rumana; L-ewwel swar u difiża.
Program 2: Il-perjodu Għarbi u l-wasla tan-Normanni; L-Isqfijiet ta' Malta medjevali u l-kattidral bikri; Kommunita' Lhudija u knejjes zgħar fl-Imdina.
Program 3: Difiża tal-Belt; problemi ta' finanzi; bandi u regolamenti dwar id-difiża; fewdi u difiża.
Program 4: Id-daħla ta' l-Imdina medjevali; attakki kontra l-Imdina; leġġendi ta' għajnuna divina; arkitettura medjevali.
Program 5: Id-dejma; il-kommuntia Lhudija; Familji Nobbli Maltin; Antoni Desguanes.
Program 6: Għassa tas-swar; il-kleru u l-isqfijiet; Dom Mauro Cali; Don Gonsalvo Canchur; Katidral Medjevali.
Program 7: Arti sagra medjevali; pittura; trittiku.
Program 8: Universita' medjevali u l-karigi; uffiċjali pubbliċi; difiża medjevali; Sptar Santo Spirito; Kirurgi.
Program 9: Tobba u kirurgi medjevali; Sptar Santo Spirito; Spiżerija fl-Imdina; skola Medjevali.
Program 10: Wasla tal-Gran Mastru; L-għoti ta' Malta lill-Ordni; Maltin nilqgħu lill-Gran Mastru L'Isle Adam; Palazz Falson.
Program 11: Ġurament ta' L'Isle Adam fl-1530; Tnaqqis ta' responsabilita ta' l-Universita' ta' l-Imdina; Difiża tal-kosta; Capitano delle Armi; Universita' tal-Birgu; Swar.
Program 12: Skola fl-Imdina; Dun Andrea Axiaq; Tagħlim Luteran; Fra Francesco Gesualdo; Isqof Bosio; Isqof Cubelles.
Program 13: Assedju 1551; Dragut; Fra Francois Villegagnon; Fra Giorgi Adorno; Monsinjur Giuseppe Manduca; purċissjoni bl-istatwa ta' Sant'Agata; kumpens monetarju.