CampusFM 103.7

 

Mill-Kulleġġ

Sensiela li se tidħol gewwa l-Junior College u tħares mill-qrib lejn dak li qed jiġi offrut lill-istudenti. Kemm mil-lat akkademiku kif ukoll aspetti oħra marbuta ma' sport, opportunitajiet barra l-kampus, avvenimenti u programmi li jagħmlu l-ħajja ta' student tal-junior college aktar interessanti.Mill-Kulleġġ I

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Mr Paul Xuereb, prinċipal Junior College.
Program 2: L-Istudent fil-Kulleġġ - Paul Xuereb.
Program 3: Diversita' u Inklużjoni fil-Kulleġġ - Angele Deguara u Roderick Vassallo, Viċi Prinċipal.
Program 4: Kif tieħu ħsieb tiegħek innifsek u kif jgħinek il-Kulleġġ - Anna Borg Bartolo, Fleur Mifsud Bons, Fr. Bernard Micallef.
Program 5: The International Dimension of Junior College - Boryana Chaneva.
Program 6: Healthy Lifestyle at the College - Karl Cortis, Roseann Dimech.
Program 7: L-Arti Kreattiva fil-Kulleġġ - Roderick Vassallo, Marcelle Theuma, Olivianne Farrugia.
Program 8: Kif il-Kulleġġ iħeġġeġ lill-istudenti u l-istaff ikunu ċittadini attivi - David Aloisio, Ronald Cuschieri u Lilliana Marich.
Program 9: Attivitajiet annwali fil-Kulleġġ - Roseanne Dimech, Marcelle Theuma, Giosue Panciamore, Dr Joe Doublet.
Program 10: Enrichment Programs fil-Kulleġġ - Roderick Vassallo.
Program 11: Kif jaħdmu l-Programmi Akkademiċi fil-Kulleġġ - Giosue' Pianciamore.
Program 12: Il-Programmi ta' Studju differenti li joffri il-Kulleġġ - Paul Xuereb.
Program 13: Kif tipprepara biex tingħaqad mal-Kulleġġ - Giosue Pianciamore.


Mill-Kulleġġ II

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Bidu ta' Sena Ġdida - Roberto u Suzanne Gatt.
Program 2: Erġajna lura għal Normal Ġdid? - Fleur Mifsud Bons, Giosue Pianciamore.
Program 3: Lil Hinn mill-Akkademiku - Roderick Vassallo.
Program 4: Il-Librerija tal-Junior College - Katja Zahra Camilleri.
Program 5: Riċerka: kif il-Covid affettwat l-istudenti - Dr Sharon Role'.
Program 6: Il-25 sena tal-Kulleġġ - Paul Xuereb.
Program 7: Il-lingwi - Dr Christine Borg Farrugia.
Program 8: Is-social sciences - Dr Glorianne Borg Axisa.
Program 9: Ħsieb ħieles - Emma Micallef, Renee Marie Salnitro.
Program 10: Ix-Xjenzi - Dr Joe Doublet .
Program 11: L-eżercizzju spiritwali u fiżiku - Fr Bernard Micallef, Rosanne Dimech.
Program 12: L-esperjenza tal-istudenti li ħadu sehem fil-Company Program tal-Junior Achievement Young Enterprise - Emma Micallef u Matthew Camilleri.
Program 13: JC - Opportunitajiet u Sfidi - Nathaniel Gauci, student.


Mill-Kulleġġ III

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Bidu ta' Sena Ġdida - Albert Debono.
Program 2: Computing u IT - Riccardo Flask.
Program 3: Physics - Antonia Vella.
Program 4: English - Patricia Vella Briffa.
Program 5: Sociology - Dr Angele Deguara.
Program 6: Il-Malti - Leanne Ellul.
Program 7: Is-support fil-vjaġġ li persuna tibni karriera u r-rwol li jistgħu jieħdu ġenituri jew gwardjani tal-istudenti f'dan il-vjaġġ - Noel Caruana, student advisor UOM.
Program 8: Systems of Knowledge - Dr Nicholas Zarb.
Program 9: Department of Accounting - Josephine Mallia, Anne Xuereb.
Program 10: Geography - Dr Glorianne Borg Axisa.
Program 11: Physical Education - Carl Cortis.
Program 12: L-Istorja - Suzanne Gatt.
Program 13: Il-Home Economics - Jacqueline Rotin u Dr Liliana Maric.