CampusFM 103.7

 

Koktejl Lingwistiku

Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet, u kurżitajiet attwali fuq ilsienna. L-għan tas-sensiela huwa li turi, bil-varjeta' li tipprovdi, kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn.

Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Prof. Charles Briffa u Celaine Buhagiar.Koktejl Lingwistiku I

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Derivazzjonijiet ta' l-istess forom.
Program 2: Distinzjonijiet lessikali.
Program 3: Kurzitajiet attwali fuq ilsienna.
Program 4: Plurali differenti, Mangliz, varjanti.
Program 5: Sinonimi, il-passiv, taqsir il-kliem.
Program 6: Djaletti, interpretu u kliem qadim.
Program 7: Il-Malti qed jinbidel; Termini tat-tfulija.
Program 8: Varjanti u l-kuluri fil-Malti.
Program 9: Varjanti fil-Malti.
Program 10: Varjanti fil-Malti: kliem li jwaqqghu l-ahhar ittra.
Program 11: Varjanti fil-Malti.
Program 12: Varjanti fil-Malti: il-kuluri.
Program 13: Varjanti fil-Malti: hsejjes ta' annimali.
Program 14: Varjanti fil-Malti: deserta bil-Malti, qwiel u idjomi.
Program 15: Varjanti fil-Malti: kliem li m'ghadux jintuza u l-lingwa tal-cruises.
Program 16: Varjanti fil-Malti.
Program 17: Varjanti fil-Malti - Qwiel u idjomi.


Koktejl Lingwistiku II

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Termini tal-biedja u agrikultura.
Program 2: Zbalji fil-kitba.
Program 3: Konsonanti fil-kitba, ismijiet tat-toroq.
Program 4: Vokali tal-lehen, forom tal-verbi.
Program 5: Vokali tal-lehen, imperattiv, mastrudaxxa.
Program 6: Varjanti fl-ilsien Malti: i jew ie? Zuntier, pillagra, beati pawli...
Program 7: Varjanti fl-ilsien Malti: Forom imqanshin: Belt flok Valletta; T marbuta; Xumakka...
Program 8: Varjanti fl-ilsien Malti: Kliem bhal: geddes, gaxin, suffiss, monosillabi...
Program 9: Varjanti fl-ilsien Malti: Kliem bhal: qolla, accent fil-Malti, cuplajs, cuc...
Program 10: Varjanti l-ilsien Malti: Kliem bhal invadut/invazat, Regina profettorum, tfieghlu x-xemgha...
Program 11: Varjanti l-ilsien Malti: Kliem bhal persuna, shih u sahha, forma tal-kelma, kuntrumbajsa...
Program 12: Varjanti l-ilsien Malti: Kliem bhal genn, genna, dritt u dmir, ftira...
Program 13: Varjanti l-ilsien Malti: Kliem bhal genn, genna, dritt u dmir, ftira...
Program 14: Varjanti l-ilsien Malti: Ismijiet tat-toroq; kif jissejhu n-nies tal-bliet u rhula.
Program 15: Varjanti l-ilsien Malti: kunterr; kliem mill-Ingliz: mini, super ...
Program 16: Varjanti l-ilsien Malti:qata' sandar; peduni, kalzetti; Santa Vendra; mara, nisa; rih, ruh...
Program 17: Varjanti fl-ilsien Malti: Tittrigerija, tixkatta; ohra, ohrajn; plural ta' sqaq...


Koktejl Lingwistiku III

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Varjeta fl-ilsien Malti: vitorja, stepni, melh f'mohhu, gie lampa stampa�
Program 2: Varjeta fl-ilsien Malti: maskot, maskara, dmugh tal-kukkudrilli�
Program 3: Varjanti fl-Ilsien Malti: ix-xhur Maltin; keffa u l-pudija fil-hjata...
Program 4: Varjanti fl-Ilsien Malti: strutturu fil-qwiel Maltin.
Program 5: Varjanti fl-Ilsien Malti: il-klejma la; maid; problema: maskil jew femminil...
Program 6: Varjanti fl-Ilsien Malti: Novembru; dellel; izzerzaq - slajdja; toqloq...
Program 7: Varjanti fl-Ilsien Malti: iftar; adattazzjoni - adattament; illallu ballu...
Program 8: Varjanti fl-Ilsien Malti: amazoni; abaxxatur; patrun; padrun...
Program 9: Varjanti fl-Ilsien Malti: harifa, haruf, hrafa; pandemonju; insurance, assurance...
Program 10: Varjanti fl-Ilsien Malti: Dicembru; pepa; caqqufa; panflitt...
Program 11: Varjanti fl-Ilsien Malti: tah tal-qamar; kif niskuzaw ruhna; min joqghod jiftaqad fis-sodda; doqqiena jew dokkiena...
Program 12: Varjanti fl-Ilsien Malti: faxxug; pastaz...
Program 13: Varjanti fl-Ilsien Malti: Milied; Presepju...
Program 14: Varjanti fl-Ilsien Malti: Strina; Mill-Milied sa San Stiefnu...
Program 15: Varjanti fl-Ilsien Malti: Jannar; Mall-hagra t-tajn...
Program 16: Varjanti fl-Ilsien Malti: xitwa qierha; il-verb tarax; qawl: Biex l-imdanna toqghod mal-kenna, id-dar trid tkun genna...
Program 17: Varjanti fl-Ilsien Malti: baqa b'xiber imnieher; alkohol; barbier jew parrukkier...


Koktejl Lingwistiku IV

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Varjeta fl-ilsien Malti: farda u fardalla; sewba...
Program 2: Varjeta fl-ilsien Malti: Frar; gakk; ta' daqqa u igri jew igri u gerri...
Program 3: Varjeta fl-ilsien Malti: kliem marbut mal-moghdija taz-zmien; mezzi qodma tat-trasport fuq l-art...
Program 4: Varjeta fl-ilsien Malti: enciklopedija; politiku u politikant; ic-c doppja f'ufficcju.
Program 5: Varjeta fl-ilsien Malti: tgurdint u ingurmajt; babaw...
Program 6: Varjeta fl-ilsien Malti: Marzu; mitjar; buq; xtarr; halliel...
Program 7: Varjeta fl-ilsien Malti: siber-sibel; barrakka; cuc; deborina; sitta la sinistra...
Program 8: Varjeta fl-ilsien Malti: figel; tambocc; firilla; tertex...
Program 9: Varjeta fl-ilsien Malti: gurnata-jum; kwarezimal; forom ta' meta wiehed jirrabja ez. �qabzitlu�; meta l-abbrevazzjoni naghmlulha �fullstop�...
Program 10: Kliem marbut mal-Gimgha Mqaddsa: Il-Gimgha Kbira; Salib u Kurcifiss; Hamis ix-Xirka; Erbgha tat-Tniebri; l-Ghid; Vara u statwa; Kalvarju u Golgota...
Program 11: Varjeta fl-ilsien Malti: Missier; Abram u Abraham; Birzebbugia jew Burzebbugia; marsutlat; Sur...
Program 12: Varjeta fl-ilsien Malti: cikkubriku; bnazzi; subasta; rkant; placidi u fabbli...
Program 13: Varjeta fl-ilsien Malti: April; cirku; toqba - hofra; gidi - haruf...
Program 14: Varjeta fl-ilsien Malti: intimat-intamat; cimbedudu; vizibilju - bizibilju; gh u h fil-kitba...
Program 15: Varjeta fl-ilsien Malti: Mejju; Nisrani u Kristjan; Il-kollettiv; laqam...
Program 16: Varjeta fl-ilsien Malti: gibna; kwalsiasi-kwalunkwe; issewwi animal; fajjar; ghandu wiccu qisu l-ghatba tal-qorti; kittieb-awtur.
Program 17: Varjeta fl-ilsien Malti: rumanz-romanz; coroner; patronagg; ghandu x'jaqsam; xhur tas-sena; kross; fobja; cardigan.


Koktejl Lingwistiku V

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Staguni, etimologija vs fonetika...
Program 2: Party, ezaminatur u termini ohra, il-verb taghti, is-suffissi non-semitici...
Program 3: Liti, imghax jew interessi, regola: zewg vokali fejn xulxin ghada tghodd?
Program 4: Cupboard u sideboard, habb u hobb, sarwan, ganmattew, gazzetta...
Program 5: Antimakassar, verbi tad-disa' forma, kumbinazzjoni, hafa, bdil tal-pozizzjoni ta' xi ittri f'kelma...
Program 6: Moqbejl, tharrek u tarresta, konsonanti doppja fin-nofs...
Program 7: Taqsita, dress codes, iddur il-hwejjeg, fardal...
Program 8: Arago, kif jitkejjel ir-rih, kejjef...
Program 9: Ghazwa, il-lami, insalata, infies, abz hadid...
Program 10: Present, butir u margerin, buzillis, antologija...
Program 11: Nazzjon, pajjiz u stat, kif isir is-sillabar fil-Malti, buzillis, antologija...
Program 12: Karwata, gverta, hagra u gebla, l-uzu tal-vokali tal-lehen...
Program 13: In-nom tamas, kif igibu ruhhom il-verbi fl-imperfett fit-tielet persuna maskili singular u fit-tielet persuna plural?
Program 14: Heja u anima, qassatata, wixx, kocc, brimba...
Program 15: Il-pronom mehmuz hu, il-pronom mehmuz ha, il-pronom mehmuz na...
Program 16: Dari, nifs bhal f'innifsi, artal ...
Program 17: Kif ngharfu n-nom mimmat mill-participju passiv...
Program 18: Mejta hawi, il-verb 'qal' ghandu imperfett? prostituta...


Koktejl Lingwistiku VI

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Il-grajja tal-kelma 'Hal' li nuzaw qabel l-irhula taghna; il-kelma 'gemel'.
Program 2: Il-grajja tal-kelma 'Hal' li nuzaw qabel l-irhula taghna...
Program 3: Qastna, mafja, simonija, Madonna...
Program 4: Gahan fil-kultura Maltija, il-braille, magazin u magazzin.
Program 5: Dunkarmjan; Il-kelma dalja hija eponimika?
Program 6: Min kien il-hajbu, banju marija, timpana...
Program 7: Il-kelma mejta izhem, mnejn giet il-kelma alkohol? Il-proverbju Alla jaghlaq bieb u jiftah iehor...
Program 8: Bizibilju jew vizibilju? Kif giet il-kelma bojkot; Xi jfisser il-proverbju il-bokkra ssewwi z-zokkra...
Program 9: Cesarja, ic-Cisk, cmajra, daghwa...
Program 10: Deborina; dezerta; id-dinja l-ohra; direk; dmugh tal-kukkudrilli...
Program 11: Dumnikan; qerqni; faqsi; faqmi; bxima; birbant; lhih; mtiegheb; wezwiez; fl-ajru-fl-arja; Maltraljan.
Program 12: Gaj; mangliz; fiducja - kunfidenza; gay; gazzetta; antiporta - boxxla.
Program 13: Tartarun; Knisja-kines; antiporta-boxxla; bahrija; gister.
Program 14: It-tigrija sal-barkun; zaghka; Bejgh bl-ingrossa - bejgh bl-imnut; spjegazzjoni fuq il-process ta' tahwid ta' idjomi fil-Malti.
Program 15: Awrofak; tajra tal-loghob; maktur; mejjiesa; minzel; qarraba; teddy bear; bil-kif; maghada.
Program 16: Termos; nagit; kjuteks; huver; ganbull; fidil daqs il-kelb ta' Gakki; iggotta; traxxa; gagaga; boxxla.
Program 17: Pengwin; pigmi; tabella; tikketta; lejbil; melitella; hobz tal-mahlut; jum ta' mistrieh; kabinett.


Koktejl Lingwistiku VII

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Patrija; patrijarka; George Cross; barbaru; izzika; ibbottja; żirma.
Program 2: Azzarin - senter - xkubetta - arkibus - rajfil; appa; ljunfant; oka; marloċċ; marlozz; marlazz; karate; Mellieħa; masrija.
Program 3: Tifsira ta' Malti idjomatiku; torċmun; segretarju u sigriet; tifsira ta' Malti semitiku.
Program 4: Miżata; kaligrafija - handwriting; xini; mar b'ta' San Frangisk; Kastilja; limbu; belladonna.
Program 5: Milwiem; mlejka; kattoliku; mediterran; il-mimmi ta' għajnejn; opium - loppju; lesbjana.
Program 6: Wied tad-dmugħ; linka; għali infern; doppju sens - doublespeak; indulġenza; leopard; Ġiżwita; dixxiplu - dixxiplina.
Program 7: Delu; indo-ewropew; bagħal tal-ġigg; golliwog; merħba; rigal.
Program 8: Boqxiex; intelliġenza artifiċjali; bejni u bejn ruħi; Ave Marija; fiħ boqqa brodu; tissikka ċ-ċintorin; ċaflangu; ta' żaqqu f'fommu; aritmetika; zija-xkupa; żdied.
Program 9: Fl-aħħar isib glekk jigiħ; wirdiena; dell; manna; infern; diversi idjomi ta' paragun u idjomi mill-Bibbja.
Program 10: Ballata populari u letterarja; imluħa; umilta'; umiljazzjoni; prostituzzjoni; hooligan; żinn; żutt.
Program 11: Mitbugħ; grottesk; isfar; safar; suffara; tatu'; ras pajlik; għamel bħall-Għawdxin; għakka; tax-xelin.
Program 12: Termini marbutin mal-Presepju.
Program 13: Termini marbutin mal-Ewwel tas-Sena.
Program 14: Tena - tewa; pastorali; la nfuħ u lanqas ninten; irranġajtni għall-festi; m'għandux ħabba fuqiex jaħlef; Karmnu; talent; xekel.
Program 15: Balilla; qaddis ommok; balanza; ċanga; l-erwieħ ta' Wied Għammieq; ħajt tas-sejjieħ; ambjent.
Program 16: Mur saqqi l-ħass tal-Marsa; astronomija; arti; pulizija-politika; tidal lane; kriżi; barr; skomunika; ħabta u sabta; kretin; mitqlu deheb; karaoke; taħma; paċi kulaċi; faqgħa.
Program 17: Karrakka; karfusu; oratorju - oratorjo; leġġenda; xinxilli.


Koktejl Lingwistiku VIII

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Kulleġġ college - kolleġġjata; ċirimelli; fixfixo'; kolletta; ħajt dobblu; waqqa' l-ġebla fuq saqajħ x'int melħa; ġie b'ħafna meraq; x'ħobż jiekol?
Program 2: Dirwan; farka (fis-sajd); santurimonju; kursar; furban; il-bakkaljaw min xarrbu kielu; il-kefen ma fihx bwiet; axxensjoni; assunzjoni; dewwiema; ifħla; imlielaħ; il-vokali tal-leħen; imsejjaħ; nagħġa; għidt - għedt.
Program 3: Rgħajja - rajja - ragħja; intlaża; kull kif; mit - mitt; żewġt ikmamar; il-kantanta kellha jkollha; heden; għaxra min-nies; mindel.
Program 4: Karnival - karnivalata - karnivalesk; wiċċ laskri; rebus; qarċilla; perlina; prinjolata; kukkanja; veljuni; il-Maltija; maskra.
Program 5: Parata; karru; maskra; ħenna; lejlet - lejliet; tgħoddx il-flieles qabel ifaqqsu.
Program 6: Miżż; jekk il-muntanja ma tmurx lejn Mawmettu, Mawmettu jmur lejn il-muntanja; bieżel; beżżul; aħjar għasfur f'idejk milli mija fl-ajru; sewwa - tajjeb; dubbieħa; xegħel - kebbes; nerġa' nagħmel - nagħmlu mill-ġdid; fik il-ħobż.
Program 7: Paladin; Scrooge; Ġimgħa; immela; xatba - xater; menti; b'wiċċ il-ġid; dazju - sisa; Għarb - Għarbi; Seraċin.
Program 8: Antikrist; ċaqlembuta; daqqa ta' ħarta; dagħa; ħalef; semasjoloġija; onomasjoloġija; nħamar; mxija; strejnu.
Program 9: Ċiera; Patatu; tiewi; mħallef; ragħad; newba; wejba; modd; kavatell; kappillier; xini; zunnarija - karrotta.
Program 10: Bata - sofra; qoħta; mara xaħba; ballu San Vitu; tqarmisa; qima - reverenza; pirwiel; nadur; nadir.
Program 11: Il-Ġimgħa l-Kbira; Salib - Kurċifiss; Ħamis ix-Xirka; L-Erbgħa tat-tniebri; l-Għid; il-Ġimgħa Mqaddsa; Vara - statwa; l-ismijiet tal-vari ewlenin tal-Ġimgħa l-Kbira.
Program 12: Xamin; al dente; baffi - daqna; irġiel u nisa; qabbel - ikkompara - ipparaguna; għajdut ta' mħabba; ċellaq; mariefnu.
Program 13: Ċellaq; mariefnu; Ġardin - Ġardina; siċċ; niħiliżmu; ħaten; silf; is-suffiss �un; kulur; lewn.
Program 14: Mużew; konastrija; saħansitra; galglu; bambott; ziklu; zekkin; żuba.
Program 15: Żir; baqqa; delitt; żigu; xuxan; xilajk; xalata; ġietu x-xoqqa f'moxtha.
Program 16: Xriek; servej; sondaġġ; musulmet; illitika - argumenta; il-flus ta' Santa Liena; pwales; diqa - niket; talut; farsa; teatrin.
Program 17: Is-suffiss �u; ibbrikkja; barkazza; għakrux; qabel xejn; qabel; qabla; qabil; imħabba; xuga; ħellel.


Koktejl Lingwistiku IX

Is-sensiela Koktejl Lingwistiku hija vjaġġ fil-kultura tal-lingwa. Il-Prof. Charles Briffa jgħarrex fil-bogħod ħa jsawwar xi ġrajjiet ta' kliem u espressjonijiet li jgħinuna nilmħu xejriet mill-mentalita' tal-antenati tagħna - dawk li newlulna lingwa li tifrixilna skrin ta' dehen f'tiswiriet mentali.

Is-sensiela, li titwassal bil-għajnuna u l-grazzja ta' Celaine Buhagiar, tħaddem l-interdixxiplinarjeta' għax tinvolvi l-lingwistika, il-pragmatika tal-lingwa, l-etimoloġija, il-kritika letterarja, il-lessikografija, it-traduzzjoni, l-istilistika, u l-antropoloġija. Tagħraf il-Malti bħala mezz ta' storja u bħala għodda siewja għal-lum u għal għada għax turi netwerk ta' relazzjonijiet fl-ambjent Malti.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: L-innu Malti; fotta; inħallsu biċ-ċipp; raġel - mara.
Program 2: Traġedja; serrek; ħliqa - ħlieqa; domnu; alakka; ċaċu; bagollu; banni; belliegħa; ċiċċa; ċinkwantin; dudu.
Program 3: Faħal; fażolu; fenka; ħrejjef tal-forna; gerbubi; seba' soldi fuq xulxin; tas-sikkina; dindu; sulinu; tiġieġa; tintinnabru; tomba; trija.
Program 4: Trumbun; venven; viva; xalata; xilajk; xipxandler; xixu; xkuma; xuxan; xwiek; żeppoli.
Program 5: Żebbiegħ; żerrek; żigli; xi nħalltu mal-ikel għat-togħma; żigu; żikk; srew; zizzu; ġakk.
Program 6: Barġ; għammiel; barrada; ħorġa; maħħaħ; verbi denominattivi mill-partijiet tal-ġisem; bażwa; espressjonijiet bil-partijiet tal-ġisem; kliem bl-istess għerq.
Program 7: Rivelazzjoni; bark; ċagħka; ċepħa; żero; felfula.
Program 8: Ilu karina; ewwel; etnonimu; etnofawliżmu; dexxex; in-numri minn ħdax sa dsatax.
Program 9: Toqgħod b'seba' għajnejn; Sawl - Pawlu; smartphone; barkentin; fixkula; raġel bis-seba' strumenti; neka.
Program 10: Numri minn wieħed sa għaxra; issaporta - issapportja; qotnija; imqareb.
Program 11: Batar - bagħtar; poeżija film; ruħu fi snienu; fixkija; kajjin; turbit; kranju; awżiljarju navali.
Program 12: Kalanċ; skammonja; bagħal; kajżer; kassja; femur; tibja; kakka; ruffit; hena.
Program 13: Il-Milied fil-letteratura Maltija (P. Indri Schembri, Dun Karm, P. Anastasju Cuschieri, Trevor Zahra, Joe M.Attard, Mario Azzopardi); il-25 ta' Diċembru; il-Christmas Card; Father Christmas; Boxing Day; Christmas Tree.
Program 14: Il-kalendarji tal-avvent; l-irwiegel; il-qagħaq tal-qastanija; il-presepju; l-istrina; il-ponsjetta; il-kaċċa tal-qtates; id-daqq tal-qrajna; tal-abjad; il-lewż tal-Milied; il-gastell; kagħak tal-kavatell; mħajjem - mgħajjen; miru; miżura; pajlik; tabakk.
Program 15: Xahar tal-qaddisin kollha - xahar tal-erwieħ; sienja; santwarju; bajla; nemusa; nemes - nemmes; barjol; belliegħa; reqqet ir-ruħ; barkun; mazzier - logħba tal-mazz.
Program 16: Barkubestja; bastiment; argilè; kampjun; alakka; kamrin; it-tifel tal-kappillan; kaptana; lezi; karabina; kotnina.
Program 17: Gardinaw; majjistra; lajju; kruċ; għandu l-labar; kumpar; lakki; karfusu; lillu; hija bomba.


Koktejl Lingwistiku X

Is-sensiela Koktejl Lingwistiku hija vjaġġ fil-kultura tal-lingwa. Il-Prof. Charles Briffa jgħarrex fil-bogħod ħa jsawwar xi ġrajjiet ta' kliem u espressjonijiet li jgħinuna nilmħu xejriet mill-mentalita' tal-antenati tagħna - dawk li newlulna lingwa li tifrixilna skrin ta' dehen f'tiswiriet mentali.

Is-sensiela, li titwassal bil-għajnuna u l-grazzja ta' Celaine Buhagiar, tħaddem l-interdixxiplinarjeta' għax tinvolvi l-lingwistika, il-pragmatika tal-lingwa, l-etimoloġija, il-kritika letterarja, il-lessikografija, it-traduzzjoni, l-istilistika, u l-antropoloġija. Tagħraf il-Malti bħala mezz ta' storja u bħala għodda siewja għal-lum u għal għada għax turi netwerk ta' relazzjonijiet fl-ambjent Malti.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Joqgħod jilgħab tal-ors; nar tat-tiben - raġel tat-tiben; veċċa; misraħ - pjazza; tira; tendina; tinda; bużnannu; koċċla; koċċa; dmejla.
Program 2: Saturnaljana; kronja; karnival; karnivalizzazzjoni; karnivalesk; karnivalata; liebes karnival; iblaħ it-tlittijiet tal-karnival; qisu wiċċ laskri; rebus; qarċilla; perlia; prinjolata.
Program 3: Black Friday; għal għonq it-triq; bla kliem u bla sliem; zekkuk; ċumnata; Immakulata Kunċizzjoni; tbexbix - żerniq; l-ewwel nies; il-ħobż agħtih lil min jaf jieklu.
Program 4: Bumbu; polka; kalzetta; qalziet; tabakk; rgħajja - ragħajja - ragħja - rajja; nunu - nuna; bla qies; bla tmiem; bla tarf; bambott; ħobżu maħbuż.
Program 5: Għandu xi ħaġa taħt rasu; bomblu; ankra; bowżin; waqa' l-ass - għajn l-ass; barbarija; iblaq; bażiż; għajnejh jibru; bonċi; brombos.
Program 6: Triq; brodu; raħal - merħla; bubun; il-munita taż-Żejtun; budaċċ; salib - slaleb; buħa; ċiera; ħuttafa; bulibif; ċerkis; buqa.
Program 7: Ċieqa; bżaru; ċinjal - ċingjal; dejdu - dejda; ċinkwina; ħanżira; dandalun; fangu; debblezz; denbu.
Program 8: Tabu'; dika - dikka; fufu; horsetail - toppu; pageboy; duwiballi; ġebli; ġinġer; għalaq.
Program 9: Il-Ġimgħa l-Kbira; Salib; Kurċifiss; Ħamis ix-Xirka; l-Erbgħa tat-Tniebri; l-Għid; Il-Ġimgħa Mqaddsa.
Program 10: Ġipsi; ġuġu - ġuġu'; qagħad gallarija; gedida; għabur; giggu; mħajjem; mgħajjen; miru; miżura; donnu ras pajlik; kollox bir-raxin; staqsa - saqsa.
Program 11: L-għaxar forom tal-verbi fil-Malti; tiswir u tifsir.
Program 12: Tuxedo; kamla - qamla; imxum; xaqfa; snieħ; għajnejħ miksurin; kanajs; kanalja; iva; ħamsin.
Program 13: Kanġu; Valentine; kantur; kapsula - capsule; nedha; karpas; laqmijiet tan-nies kollettivi; klejlu; klistanija; konza; lekċerer; lettur; kozz.
Program 14: Kumpass; kuzzu; laħlaħ; maġar; xebba maħruqa; majjistra - qabla - midwife; majka; mandraġġ; mantikilja; brilkrim; stilit; għaqqux; megħrien.
Program 15: Saħansitra; għażżiela; gwiewel; sinsla; sensiela; meżmieżi; l-appliances tad-dar; la; pilaw; ħida - ħidu; imnut; minuta; menu'.
Program 16: Doqqiena - dokkiena; pe; maxin; ħema; xewa; inkalja; qela; il-lingwa tat-tfal; qassati; manuċċa.
Program 17: Manuċċa; jidrek; mazzuga; mengħel; ħallel; menza; qlejba; fisqija; ħarqa - nappy; lewwet.


Koktejl Lingwistiku XI

Is-sensiela Koktejl Lingwistiku hija vjaġġ fil-kultura tal-lingwa mtella' mill-Prof. Charles Briffa bl-għajnuna ta' Celaine Buhagiar.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Xi jfissru xi ismijiet tat-toroq ta' Baħar iċ-Ċagħaq, Birkirkara, Birżebbuġa, Bormla, u Għajnsielem. U rajna l-ġrajja ta' dawn il-kelmiet: Qarmeċ - qarmuċ; zekkin; qasbija; tewa; qawqaw; drednot; qatt ma kilt il-kirxa miegħu; xagħra; skumelli; qawri.
Program 2: Xi jfissru xi ismijiet tat-toroq ta' Ħ'Attard, Ħad-Dingli, Ħal-Balzan, Ħal-Għargħur, Ħal-Għaxaq, Ħal-Kirkop, Ħal-Lija, Ħal-Luqa, Ħal-Qormi, Ħal-Safi, Ħal-Tarxien, Ħaż-Żabbar, u Ħaż-Żebbuġ. U rajna l-ġrajja ta' dawn il-kelmiet: qattus it-torok; qerda; birem; qinċ; pastizz tax-xemgħa; selq; bovu; qorru; buziqq.
Program 3: Ismijiet ta' toroq fil-Baħrija, il-Belt (Valletta), il-Birgu, il-Fgura, il-Fontana, il-Furjana. U rajna l-ġrajjiet ta' dawn il-kelmiet: Sewba; Ġirba; Qumpa; Kutu; Rabott; Gerwiel; Rabb; Essri; Pispisell.
Program 4: Ismijiet ta' toroq fil-Gudja, il-Gżira, il-Ħamrun, il-Kalkara, il-Manikata, il-Marsa, il-Mellieħa, il-Mosta, il-Munxar, il-Qala, il-Qrendi. U rajna l-ġrajjiet ta' dawn il-kelmiet: Raġġ; qaraboċċ; rallu; zakak; żigżag; ravjula; irbiegħi; donnu ħabba ħażina; rina; iqajjem rixu.
Program 5: Ismijiet ta' toroq f'dawn l-irħula u l-ibliet: in-Nadur, in-Naxxar, ir-Rabat, is-Siġġiewi, is-Swieqi, ix-Xagħra, ix-Xewkija, ix-Xgħajra, ix-Xlendi. U rajna l-ġrajjiet ta' dawn il-kelmiet: jimxi fuq ir-rubini; rumana; sabbella; sebbellika; ziklu; salon - salun; sandrakka; ħafna sapun; qisu saqqu.
Program 6: Ismijiet ta' toroq f'dawn l-irħula u l-ibliet: iż-Żebbuġ, iż-Żejtun, iż-Żurrieq, l-Għarb, l-Għasri, l-Iklin, l-Imdina, l-Imġarr, l-Imqabba, l-Imsida, l-Imtarfa, l-Isla. U rajna l-ġrajjiet ta' dawn il-kelmiet: sarangu; ambizzjoni; sardine; pelaġju; sassla; sbatax; xrapnel; skoċċ; petitu; sebgħa; sela.
Program 7: L-ismijiet ta' xi toroq f'Marsalforn, Marsaskala, Marsaxlokk, Pembroke, Raħal Ġdid, San Ġiljan, San Ġwann, San Lawrenz, San Pawl il-Baħar, Santa Luċija, Santa Venera. U fissirna: pespus; bniedem serduq; servjent tas-siġġijiet; ċaċċis; xasi; kaxxa - kaxxier - kexxun; sekkien; sikspenz; tas-silġ; sisa; bil-bajda mdawra.
Program 8: L-ismijiet ta' xi toroq f'Ta' Kerċem, Ta' Sannat, Ta' Xbieb, Tal-Pjeta', Tas-Sliema, Victoria (Għawdex). U fissirna dan il-kliem: skalat; jingħi; jokrob; skrun; għanbas; skut; ħobż tal-islajs; slugi; żmajċ; bis-soldi; sold - solidu - suldat.
Program 9: Ħsibijiet poetiċi fuq l-Ilsien Malti: Dun Karm, P. Anastasju Cuschieri, Nikol Biancardi. Imbagħad għaddejna għal dan il-kliem: sonża; grass; xaħam; widek; naqnieqi; sosi; waħħama; faħħama; raħħama; ixxennaq; tħallaq; patta.
Program 10: Sawri; spagu; paċaċa-paxaxa; paxu-pejxu; spakkun; agħmillu sufa; sifja; sumi; qajjar; trijangolu roża; surija; perilli; sus; takka; perizja; perla.
Program 11: Tala; tamli; testa; tiċċ - taċċ; patrun - padrun; tilambom; tili; bażużlu - bażiż; tita; tobi.
Program 12: Pandemonju; babilonja; tokkata; soċjeta' permissiva; tomba; tumbata; ġlied; ġild; ġlata; ġelatina; ġelu; ġilat; toti; paniku; topsy; tliet soldi fuq xulxin; trenta.
Program 13: Etimoloġija tal-kelma 'Milied'; idjomi bil-kelma 'Milied'; qwiel bil-kelma 'Milied'; l-erja semantika tal-'avvent'; l-oriġini u t-tifsir ta' 'strina'; l-oriġini u termini bil-kelma 'presepju'; tnissil tal-idea ta' Father Christmas; il-boxing day; aspetti folkloristiċi tal-Milied; il-messaġġ ta' tama ta' Dun Karm fil-poeżiji 'Il-Milied'.
Program 14: Kantaliena - kantilena; fiħ torri; trentun; liċenzja poetika; wiċċ tripolin; tufa; utajja; valent.
Program 15: Ġustizzja poetika; vandomu; najxu; vendra; ċpar; ġhar; sħab; virgun; wajju; korrettezza politika; warda; bakkar; direk; ħerek; wejba; qam mas-serduq; werqa.
Program 16: Karozza; il-ħmar ta' wiżu; xamina; inri; xana'; pożitiviżmu; kemm hu xewka; insulta; xixu; mea culpa; xkuma; kaki'; xemnaq; karm; xott.
Program 17: Propaganda; xtejla; ferita; tbenġila; xuri; ismijiet tal-ħut bil-Malti; xiwa; xiwi; ixxoxxa; żamarra; stikk - stikka.


Koktejl Lingwistiku XII

Sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja ta' ġrajjiet tal-imgħoddi u t-twemmin tal-antenati tagħna. Fil-vjaġġ tagħna nfittxu l-ġrajja wara l-kelma.

Imtella' mill-Prof. Charles Briffa bl-għajnuna ta' Celaine Buhagiar.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Kesħa - bard; trenta; żaqqoċċ; ċalinġ; żbiba; katerpilar; żebbieġ; katakombi.
Program 2: Żejż; profeta; żeppoli; proset; accident - inċident; żerka; ossessjoni; żgiċċ; żrinġ.
Program 3: Żib; abbanduna; żeġġeġ; ħila; żumm; alcoħol; ġiefi; żuba; aċċipe; żubrun.
Program 4: Abatija; żundajru; sambu; zikizokk; laqgħa; barbier; parrukkier; għaddiela; zizu; qroqq - qroqqa - qarraq; gangboard; negus; ħabib - ħabb - imħabba; ġażra; sindku - sindikajr; qbejli; gażżu.
Program 5: Karnival; karnivalata; liebes karnival; iblaħ it-tlitt ijiem tal-karnival; qisu wiċċ laskri; rebus; qarċilla; kukkanja; veljuni; Il-Maltija; parata; karru.
Program 6: Galbu; qalb; qaleb; qisu l-gażżu; ċestun ċwieċ; xerriex; ċirċ; ħobż bla mitlugħ; ħareġ ta' mażetta; xaħmet l-art; gremxula; wiżgħa; dorbi; salamander; kamaleont; vajjina; vaġina.
Program 7: Teka; abbuża; tgħammir; żiżi; drawwa; affidavit; agar.
Program 8: Tali kwali; qarnuna; ħajja mxuma; factotum; rebus; reġina profittarum; regrematerna; turriseburnja; deograzzjas; carpe diem; ex cathedra; in loco; parentis; in medias res; in situ; in utero; in vino veritas; mea culpa; nihil obstat; nota bene; persona non grata; prima facie; terra incognita; vox populi.
Program 9: Ħalq; ħolqien; ħliqa - ħlieqa; lowd; bażżar; bużaqq; bużawra; papat - pontifikat; musbieħ - sebħ - sabiħ - sbuħija; almeridja.
Program 10: Berwieq; bajpass; graffiti; għajn tal-ilma; maħlut; mnajjar; sienja; sisla - sassla; sisija; swatar; Territorials; vlontin; wejter.
Program 11: Quċċata - qaċċat; taħ tal-qamar; xalpa; xalla - xall - scarf - mafler; bosta kliem li jfissru ħsejjes tal-għasafar; żied; ampulletta - ampulluzza; adolexxenti - teenager; ġemel; dromedarju; ġmiel; kliem bis-suffiss �drom; tarax; xewxa.
Program 12: It-tifsir kulturali ta' dawn it-termini: il-Ġimgħa Mqaddsa, l-Erbgħa tat-Tniebri, Ħamis ix-Xirka, il-Ġimgħa l-Kbira, l-ismijiet tal-vari, salib, kurċifiss, kalvarju, golgota, passjoni, duluri, passju, vara, statwa, l-Għid.
Program 13: Fawwar, fwar, webben, webbien, tibnija, twebben, Ġesu' ħelwa tarbija, ġifa, ġuf, għarb, qabba, imdanna, kunjata, pastaż, tpastaż, pastażata, pastażun, il-katina tal-għawiereb.
Program 14: Stmell - stmerr; sakkulieva; eħtrieq; eħtriq; ħarfen; miblugħ; mibluh; għandur.
Program 15: Sabir, ġidri, ġidra, Nadur, sebgħa (seven), sebgħa (finger), ġie maqtul, kien maqtul, terraq, kwiet, ħiemed, sieket, silenzjuż, xiref, xieref, żvarjun.
Program 16: Fitel, xiber, fietel, ftila, fettel, pudija, keffa, dgħajsa, malafama, kalunnja, livell, senn, sinna, sigurta', sigurezza, niċu, qlieni.
Program 17: Konastrija, fomm, ħalq, xoxxi, avelixxa, esej narrattiv, tifkira, skeċċ, buzzett, parabbola, ħrafa, leġġenda, praspura, aneddotu, rumanzett, novella.


Koktejl Lingwistiku XIII

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Fotta, fiet, brimba, għanqbuta, għorfa, għaref, bezzun, bullet, xiklun, kapuċċin, kappa, kapuċċino, prekatorju; Ir-regola meta niktbu -zjoni jew -zzjoni.
Program 2: Miskin, xkubetta, ħamallu, bard, kesħa, dojli/dojler, għamm, ħal, barba.
Program 3: Ismijiet differenti ta' żwiemel, siemtu, birrerija, ma jiswiex tebaq fwiedu, bżallu, aħwa, fardsieq, portmoni, plaċidu, fabbli, għajdut bil-kuluri.
Program 4: Il-Malti lingwa Semitika b'alfabett Latin, Nisrani, Kristjan, Lekċerer, Lettur, Kunjomijiet b'ortografija, mhix Maltija, Sansun, Ħalib it-tajr, Il-Kollettiv fil-Malti, Toroq-Triqat, nomi verbali u partiċipji attivi.
Program 5: Dulliegħ, Tuffieħ, Keċċieh - keċċih, ħajja - ħajti, qwiel fuq il-biedja, Kliem qadim fil-Malti li daħal mill-Ingliż, Jieħdu - jiħdux, Raba'.
Program 6: Kull wild hu għaġbu, Parankina, Fidil, Leali, Il-kultura ddettaljata wara l- kelma Tieġ, Tulipan, Turban.
Program 7: Is-seba' sema, qatta bla ħabel, mħabba, kwarantina, xnien, il-partijiet taċ-ċanga, xi ismijiet tal-qlugħ tal-bastimenti.
Program 8: Grokk, kaldarun, l-aċċenti Maltin, għamliet ta' allegorija, tipi ta' għamara, illobbja, tipi ta' injam, lampara, għamliet ta' mwejjed.
Program 9: Metrosesswali, umbra, ġoga, rulina, ħorr, Buleben, amin, ċajta, milsa, mitħna, portulan, sellem, sliem.
Program 10: Espressjonijiet marbutin ma' biċċa tal-baħar; għamliet ta' definizzjonijiet (analitiċi, nominali, estensjonali, operazzjonali), ir-ranks tal-pulizija, ir-ranks tal-forzi armati.
Program 11: Termini li juru tipi ta' bizzilla, forom alternattivi għal prostituta, superordinate, ħiponimu, termini li jfissru qal, termini li jfissru reċipjent.
Program 12: Termini marbutin ma' dgħajsa, forom alternattivi għal mewt, ħelsien, liberta', is-Semitiku u n-non-Semitiku, raħli, raħħal, spakxin.
Program 13: Poeżiji: Il-Benniena ta' Ġesu' (P.Indri' Schembri); Il-Milied (Dun Karm); Il-Milied (P.Anastasju Cuschieri); Fil-Lejla tal-Milied (Trevor Zahra); Il-Prietka tal-Milied (Joe M.Attard); L-Għannejja ta' Betlem (Mario Azzopardi).
Program 14: Speċjali għall-ewwel tas-sena: L-istrina; il-poeżija qadima L-Istrina(Richard Taylor); il-kumplament tas-sena�ġdida; jagħmlu l-ġir fuq l-għetiebi; il-qarinża; is-singular ta' maġi.
Program 15: Sikka; rogazzjoni; serkin; fumigazzjoni; ir-raġel, il-mara, iż-żgħir, il-grupp tal-annimali; għamliet differenti ta' bini; termini għal sewwieq; għasida.
Program 16: Sebbel; sieq għall-għamara; għamliet ta' siġġijiet; strumenti tad-daqq; daqqaqa; il-Bambin miegħek; id-di u d-do.
Program 17: Regatta; tellieqa; tiġrija; avukat tax-xitan; qawsalla; zukklant; fażijiet letterarji.


Koktejl Lingwistiku XIV

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Gradiera; kappa; agglutinazzjoni; anima; ankra; benniena; gurbun; gumna.
Program 2: Ġanseniżmu, berdgħa, ċelu, ċirku virtuż, dejma, diskors, ego, ekokritika, fratell, frejħa, fuq ir-riħ, gradenza, katalett, xita aċiduża, vulkan attiv, agribusiness, akwifer.
Program 3: Karru, batteriji, konurbazzjoni, spjega, identifika, iddefinixxi, darba, tmakkaħli, bxima, jiffrenċjaw.
Program 4: Derrej, fintusa, kuppetta, dexxiex, faqmi, ħmar il-lejl, raqad fil-fond, gidmejmun, għajnas, giggu, ġrajja, ġirja, figatell.
Program 5: Dika, ħorr, kawwara, qawwara, kaċiċu, it-tfal jikxfu l-għawar, mħareb, talawn, migrież, tarant.
Program 6: Toppu, qluqi, dafar, weżwież, growser, żafarin, repożitorju, barraxa, il-vokali i u l-vokali ie.
Program 7: Menza, boqqa, ċerrek, madrab, idoqq l-iskotti, għandu dellu tqil, ingarżat, żembel.
Program 8: Tlift il-krettu, pimm pimm seven-up, difa, seħu, boħrot, is-suffiss �u, faraġ, faġar, tal-aħħar ibaħħar, ilħaq għastek, faqsi, qerqni, sehwien.
Program 9: Tawes; żewwel; imqarnas; qasrija-qosor; pirmla-pinnola-pillola-pinura; tifel-tafal; għasfur-għosfor; fuq qaddu; qagħad idur mal-lewża; ikħal-kaħħal; qaħqaħ; cachia; ikkakkmat.
Program 10: Ħmar jitla' l-arblu; gradenza; benedizzjoni; tiled-twelled; Betlem-Betlehem-Betleħem; lfufa; pass ta' ħmar qammas; ċiklimbu; boxxla; ja ħanex li hu; ta' taħt fuq; ta' wara quddiem; dorga; gagazza; salamunjak.
Program 11: Il-jiem marbutin mal-Ġimgħa l-Kbira; il-jiem marbutin mal-Għid; Randan; kwareżima; kwareżimal; l-għaġuża tar-Randan; is-seba' bukkuni; il-Glorja; is-sawma tal-Passju; it-tqarbina tal-Praċett; qwiel u espressjonijiet marbutin mal-Ġimgħa l-Kbira u l-Għid; ikel li nsibu f'dawn iż-żminijiet.
Program 12: Luħ; pixxiplamptu; pixxikalda; ċawla; arbulat; ċuplajs; slopp; sufa; bimqalla; ċappa; purċellat; aċċjomu; daqqa ta' ħarta; fajjenza.
Program 13: Karat; il-kelma tal-qaddis; kuntistabbli; marixxall; bħan-nagħaġ ta' Bendu; ampuletta; berlina; ċurniena; Imtaħleb.
Program 14: Daqqa; fewdu; komitu; singular ta' affarijiet; b'seba' għajnejn; miżżewġin bix- xemgħa; jixxiegħer; paraklitu; Rumana (f'miżien); iż-żewġ pronunzji ta' S-U-R; joqtor jew iqattar; poġġut; ktieb; pulizija; akriliku.
Program 15: Termini bil-kelma arloġġ; x'nifhmu biha iddeskrivi f'eżami?; dreġer; endokrinoloġija; sudizzjoni; plural ta' sinsla tad-dahar; imnieħer; hendem.
Program 16: Not recorded.
Program 17: Not recorded.


Koktejl Lingwistiku XV

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: karkar - kaxkar; akrolett - bażilett - meżolett; kiesaħ u biered; aliskaf; ħovercraft; ambjentaliżmu; fitel; arbulata; awtur.
Program 2: flus; bagħbus; baċir; benefiċenza; boxxla; ċuċ daqs il-qamar; kartapesta; evidenza ċirkustanzjali; fonema; fugass; ġiżwita; defamiljarizzazzjoni; muxrabija.
Program 3: iddiskuti (f'eżami); bank; ideoloġija; interpellanza; kastellan; alerjon; armerija; tifkiriet; memorja; galantom; ġentlom; djalett.
Program 4: Termini ġeografiċi; faħam tal-kannol; gastra; il-preżentazzjoni tal-ħsieb fil-letteratura; istitut; karikatura; lefaq; bużrunġu.
Program 5: Nipprendih; il-femmini bħala plural; hena-hieni; id-djalett; magħżel; megalit.
Program 6: Midilka; ħatba; mistiku; moralita'; araldika; obeżita'; opra; oratorju; l-umoriżmu fl-idjoma Maltija.
Program 7: Joqtor - iqattar; paġġ; parafangu; patata ta' xadin; perspettiva; popolin; għamliet ta' proża; spiritiera; tonsura klerikali.
Program 8: Trixx; Tingiż tal-kuxjenza; Santa Barbara la deni u lanqas ħsara; Sant'Antnin sib il-ħwejjeġ mitlufin; isqof - saqaf; aħmar - ħmar; espressjonijiet bi prodotti tal-ħaxix; kewkba - stilla.
Program 9: Gieħ; ixxoxxa; Londra; ċiklakumbu; pass qummas; kastelli fl-arja; pustumetta; min jagħmel b'idu, jorqmu u jżidu; ċewlieħ; fettul; loppa.
Program 10: Ksiba; tama; qassis; marsul; hekda; maksar; waħħar; għalf; sejf; kelb - kilba; kuħħala - tbenġila.
Program 11: Pompa; ġmiel; ħbiberija; baqla; derriesa; buqrajq; ħurħara tal-mewt; miżżewġin bla xemgħa; faraboj; rsul; bid-daqquqa; sab geddumu fix-xgħir; żingar; selħa; katasta.
Program 12: Programm dwar il-Milied.
Program 13: Programm dwar l-Ewwel tas-Sena.


Koktejl Lingwistiku XVI

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Selħa; irmonda; pjantun; raba' ġmiem; kamikażi; ġwejjed donnu baqqa; oraklu; ministru.
Program 2: Iffoxxna; irmixk - irmixka; ftaqadli l-borma; bedudu; debben; il-qamar kwinta; biqa; ħallas xagħrek.
Program 3: Kallotta - karlotta; levjatan; kaki; epitalamjum; epoka; era; eon; ċamura; loġġ; velestrun.
Program 4: Bir-reġgħa; rebbiegħa; rqaqat; fattura; barkata; indana; ċima; mumja.
Program 5: ġifna - ġifla; żgorbja; gabja - grabja; majjistra - midwife - qbiela; ballabrott; firilla; l-oċean Paċifiku; ostja; mgħawwed.
Program 6: L-idea tal-Karnival fil-letteratura; it-teorija ta' Mikhail Bakhtin; it-tema tal-Karnival fil-letteratura Maltija; Il-gidba ta' Oliver Friggieri; Il-Kmandament numru ħdax ta' Paul P. Borg; Il-Ġaħan ta' Binġemma ta' Francis Ebejer; Karnival u Karnival ta' Manwel Cassar; Il-Buffu ta' Charles Bezzina; Karnival 1965, Maskla, Maskli ta' Achille Mizzi.
Program 7: Ħaxix; assassin; ursolini; buffu; kokrowċ; wirdiena; ġanizzaru; saħħa; ċaw; baj-baj; tata'; sellem.
Program 8: Termini li daħlu fil-Malti minħabba l-Covid-19: Covid; coronavirus; imxija; pandemija; epidemija; endemija; passa; influwenza; lockdown - lockdown parzjali; miżuri; distanza soċjali; bubble; swab test; asintomatiku; kwarantina; self-isolation; contact tracing; frontliners; key workers; vaccine - vaċċin - ivvaċċinah; tilqim; injection.
Program 9: Torċ - torċa; maxtura tajba - maxtura mtaqqba; tumbarellu; dejl; zizzu; żuta; srew; ħadded; paraklitu; jixirqilhom - jixraqilhom; Rumana.
Program 10: Parċmina; żigg; xkuma; tintinnabru; tlief; raff; sajjar; ħema; xewa; iggrillja; inkalja; qela; għalla; istimja; ittowstja; hendem; dekkek.
Program 11: Marsus; banni; ċerkis; ċerċir; ċerkik; ħrara; ħerqa; ħeġġa; għal għonq it-triq; Triq ħamsin; enigma.
Program 12: Ġenn; ġenna; ġnien; klejlu; eskatoloġija; carpe diem; klistanija; Ewropa; troglodit; gotta; karusell.
Program 13: Dwar il-Ġimgħa Mqaddsa: Qwiel u espressjonijiet marbutin mal-Ġimgħa Mqaddsa; Ikel tradizzjonali tar-randan u l-Għid; il-Ġimgħa Mqaddsa f'Dun Karm: “Id-Duluri”, “Lil Kristu Sultan”, “Is-Salib”, “Waħda biss”, “Quddiem Kurċifiss”.


Koktejl Lingwistiku XVII

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Kateter; inġermat; kamla; qamla; ewnuku; manuċċa; eżorċizza; reqqet ir-ruħ; reqqet il-qalb; l-ismartphone.
Program 2: Narra; kamaleonte; bejken; amen; kalendarju; konċistorju; dinja.
Program 3: Gagazza; riħ barra; idrografija; oenoloġija; fedora; funeral; il-muniti tal-Kavallieri; kaless.
Program 4: Arja (fil-mużika); alborada; serenata; banda; transkulturazzjoni; pontun; briġġ; barġ; termini marbutin ma' tipi differenti ta' laħmijiet.
Program 5: Ibati bil-ħabtiet; ma jagħmilx imsarnu f'żaqqu; jilgħab bil-ħajna; għajnejn imgemgmin; sħab ħawi; ajotallah; ħaġar imġaddar; burdun; balla tax-xogħol; waqa' borra fl-art; ħorrox borrox; iswed borma.
Program 6: Rasu bosk; kolit; f'ħajjet Alla; qalbu taħarqu għal xi ħaġa; qala' ħartuma; ħitan; katuħa; għannaq; ħaddan; kisirlu għajnu.
Program 7: Iva, iwa, ija; benedittin; benefiċċju; imqietgħa; Ħadd il-bluha; iridha ħobla u tredda'; konsangwinita'; siequ fil-ħofra; il-ħobża tas-sieq; xita bil-ħodon; ħajjet ir-ruħ; ħobża u sardina; qisu l-ħajbu; qalbu tħaddar; għandu wiċċ ħaddieħor; tarbija tal-ħodon; ħallas il-ħaraġ.
Program 8: Bikini - minikini - mikrokini - minimini - tankini - trikini - monokin - unikini; gost - pjaċir; qamħirrum; blumer; larinġ tal-bakkaljaw; sabbara; sabar.
Program 9: Bijodiversita'; diġit; slaten ta' Filfla; nogħra; il-bżonn qalbu ħażina; mserred; Allura? - Agħmel pass u erġa' lura!; espressjonijiet bil-kelma ħobż fil-Bibbja; kalepin; Kalċidonju; ingombra - żgombra.
Program 10: Kruċjata; tilja; kurunell; checkmate; kawboj; buli'; Għax u għaliex, iva u le, abjad u iswed ma tistax tgħid; apartheid.
Program 11: Bulimja; ingravata; kriżi; kritiku; abacus; sanpagatu; ċuqlajta; xejn m'hu xejn; ħaġra; ħoġor; curfew.
Program 12: Kult; kultura; ħarqa; kurja; Aramajk; bimbo - ħimbo; naspla; il-mimmi ta' għajnejh.
Program 13: Linka; bejni u bejn ruħi; ta' żaqqu fommu; ħajt tas-sejjieħ; pulizija; politiku; dixxiplu - dixxiplina.


Koktejl Lingwistiku XVIII

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Tatu sfiċċa; gaudeamus igitur; att ta' Alla; partijiet tal-ġisem bl-istess għerq ta' kliem ieħor; raġel - mara; żigu; getto; fuq għarqubu.
Program 2: Libes gala; timpana; idoqq l-iskotti; wara l-maltemp jiġi l-bnazzi; Futuriżmu; dittatur; dagħmien; l-istrumenti tad-daqq; sillar.
Program 3: Skamitura; il-qawwa pragmatika tas-sentenza; Kalipso; adduttorju; benefikat; decider; kemm int tuba; internat; Anġuvini; żambur; żenżiefru.
Program 4: Ħarem; eljenazzjoni; eżistenzjaliżmu; bajjunetta; għażżiela; pupidi; brigg; ċattra; Dada; destroyer; dresser.
Program 5: Xkompuwa; allofon; allomorph; espressjoniżmu; eroj; anti-eroj; furzat; bonavolja; postiċċ; konillier; ġustapożizzjoni; grammatika; l-għajn.
Program 6: Metamorfosi; herwiel; aġenda moħbija; riħ lupa; qanneb; tgħal; gilpa; ħara-kiri; ġunta; medium; lewwieq.
Program 7: Ħolokawst; l-ismijiet tal-muniti Ingliżi li kellna Malta; hippy; Ħeġira; granza; sellem; ħin; żmien; il-vokali tal-leħen; il-qaddisin fl-idjoma sajfija.
Program 8: Xprunara; ħorot is-siġar; puttin; l-iSpecial Constabulary; imaġiżmu; il-partijiet ta' ankra - anell, bozza, brazz, ċipp djamant, kubija, lasta, nappa, patta, skarfa, xank, xikel; termini oħra marbutin ma' ankra; ir-raħal Malti fil-letteratura; kumari; imprimatur.
Program 9: Giljottina; spam; bot; konkubina; għamliet ta' saqajn tal-għamara; is-santabarbara; l-għana Malti; benchmark; katekiżmu; linjusant; ġender; id - ego - superego.
Program 10: Il-ħsieb laterali; bannozzu; phone-in; psikoloġija kognittiva; għaljun; ir-Risorġiment; skalk; stat polizjesk; tipi ta' opri; żona tal-karattru; filosofija tal-edukazzjoni; baqiqa; inkwiżizzjoni.
Program 11: Nixxiegħa tal-ħsieb; teddy boys; l-infallibilta' tal-Papa; Interpol; ġungla tal-konkrit; sold - solidu - suldat; inkubu; anġlu kustodju; ċert.
Program 12: Qawqla; qasida; ikliet tradizzjonali Maltin; armla tal-futbol; il-Kunsill Populari; baqqa; riħ tabib; furan; wieta; irjieħ tal-kummerċ; mabħar - mabħra; kifes - kifsa.
Program 13: Ċara; għażel; parit; spissa; tartarun; terrieħa; xketta; xibka; barrada; gangmu; palamitar; tunnara; fażijiet għall-qari; quċċija; bandu; ċefalopodu; dijeġesi; mimesi; toqqala; siġġu tal-ħlas; fender; littur.


Koktejl Lingwistiku XIX

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Kewkba feġġejja; detritivor; ġendarm; ħangar; agape; diptiku; ċanta; it-tqassim tal-pjanti; agitprop; korma; mutett.
Program 2: Mitwa; horror vacui; fixkija; għaks; għaksa; tabloid; rumanz tal-faxxikli; bewwiesa; ġakketta (tal-kotba); fejklor; kavallier tas-sarvetta; ġakuzzi; irredentiżmu.
Program 3: Ċikken; moralita'; ħmejsi; ikebana; iceberg; konsonanti mleħħnin; konsonanti mhux imleħħnin; trijangolu etern; impressjoniżmu; terradombra; konferenza round-table; tipi ta' ġobon; kantur; bażżaru; ġuljana.
Program 4: Mnajjar; vessatorju; dublett; bużawra; wiċċ labjali; wiċċ lingwali; dbiel il-għajnejn; bolla tal-kruċjata; kommenda; flimkien; ġiħad; kumpless ta' inferjorita'; karbunella; żinċ; antifona; xutt-banana.
Program 5: Ċenaklu; ċisterċens; florjografija; deni newbi; ġurnaliżmu tal-films; detritus; il-Malti Semitiku; Finiment; frixa; berwetta; offset.
Program 6: Fużo; użura; akkwadirraża; herrież; zokk morfemiku; alabarda; att; tipi ta' kannella fuq iż-żwiemel (ismar, kannellier, ħarrubi, qastni, qrolli, sturnell, bajju, bellumi, dibsi, ħmejni, ħmeri;) akrostiku; ġiljun; gallun ġiżjola.
Program 7: Krifja; ċluni; karettun - xarretta - gabjolina - kart; lido; dekan; djaknu; kliem kompost; vestwarju; lingwa franka; liturġija.
Program 8: Naqxa - ċirrukumulus; Jum il-Mulej; libra; lawdi; ħobża u sardina; akkwata; liċeo; meħji; mazzettun.
Program 9: Ospizju; idolu; madrigal; inġinerija ġenetika; darb; ferkex; kemm għalejt għal; jew vi jew va; dbiba.
Program 10: Lihbiena; birek; leħen; osservant; identifikazzjoni; wiċċ isfar daqs il-qarsa tax-xemgħa; siel; alaxanxe'.
Program 11: Asepsis - antisepsis; karettun - xaretta - gabjolina - kart; defamiljarizzazzjoni; Ċiklopi; batjali; overture; ċans tad-deheb; kannamieli; torri-kavallier; konfetti; grammatika ġenerattiva - grammatika deskrittiva - grammatika preskrittiva.
Program 12: Nekroloġju; lunapark; melodrma; cardinal; demonju; menħir; ġublew; tal-Mickey Mouse; misfa; terafim.
Program 13: Mogħża; mikranja - emikranja; ambjent tat-traduzzjoni; tiċħid kulturali; devjazzjoni interna; transkulturazzjoni; skanlazzjoni; retroniżmu; mgħassad.