CampusFM 103.7

 

AgoraAgora I

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: X'se nistennew mill-Budget?
Program 2: Kif laqatna l-Budget.
Program 3: Il-Politika Tistudjaha? - Dr Elaine Degiorgio (Fondazzjoni Ideat), Mr Richard Muscat (Fondazzjoni AZAD), Dr George Vital Zammit (akkademiku), Mr Andre Debattista u Ms Joanna Zingariello, Perit Carmel Cacopardo (ADPD).
Program 4: Il-Bidla fil-Klima - Prof Alan Deidun.
Program 5: Temmen jew ma Temminx? - Fr Jonathan Farrugia, Mr Christian Colombo, Ms Lorraine Farrugia Mamo, Fr John Berry, Ms Gail Debono, Mr Mario Mallia ADPD.
Program 6: Fejn sejjer il-Korp tal-Pulizija? - L-Ispettur Elton Buckingham, l-Ispettur Mark Cremona, l-Ispettur Audrey Micallef, l-Ispettur Matthew Agius u Dr Andy Ellul (kandidat għall-Partit Laburista).
Program 7: Il-Lingwi tal-Malti u Ingliż fost it-tfal u ż-żgħażagħ - Dr Charles Xuereb, Prof Charles Briffa, Dr David Aloisio, Dr Michael Spagnol, Mr Dwayne Ellul u l-Kandidat tal-PN Dr Joe Giglio.
Program 8: Ġejjieni mċajpar għall-Bidwi Malti? - Prof Everaldo Attard (Akkademiku), Ms Jeanette Borg (Lecturer), Sur Andre Callus (Moviment Graffiti Malta), Onor Edwin Vassallo (PN), Dr Alicia Bugeja Said (PL) u Dr Chris Bonett (PL).
Program 9: Is-Servizz Pubbliku.
Program 10: L-Universita' 'l barra mill-Campus - Prof Maureen Cole, Dr Edward Duca, Prof Frank Bezzina, Prof Carmen Sammut u Rebecca Buttigieg.
Program 11: Il-mużika hi espressjoni politika wkoll - Vince Fabri, Mro Dr Philip Ciantar, Corazon Mizzi u l-Onor Clyde Puli.
Program 12: Xi jfisser il-Milied illum? - Marica Cassar (Caritas), Mario Grech minn Dr Klown u Fr Charles Tabone.
Program 13: X'nistennew mis-Sena l-Ġdida? - Prof Godfrey Pirotta, Dr Josette Barbara Cardona (Psikologa) u Dorianne Mamo (xandara).


Agora II

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Aħna nitgħallmu mill-Istorja? - Liam Gauci, Emanuel Buttigieg, George Vital Zammit, Andre' Debattista, Prof Arnold Cassola.
Program 2: Il-Politika fuq it-Tertuqa - Karsten Xuereb, Aaron Briffa, Jean Pierre Magro, Johann Grech (Kummissarju tal-Films), Mario Azzopardi, Martin Bonnici, Onor Anglu Farrugia (Speaker).
Program 3: L-Iżlam, is-Soċjeta' u l-Politika - Imam Laiq Ahmed Atif, Rauf Babar, Ziyahan Albeniz, Mr Charles Micallef, Mr Haroon Ahmad Khan and Mrs Noor-Ul-Huda Khan and l-Onor Dr Marlene Farrugia (MP).
Program 4: It-Trade Unions għadhom relevanti? - Dr Manwel Debono, Mr Josef Bugeja - GWU, Mr Mario Sacco - UHM, Mr Gejtu Vella ex-UHM, Naomi Cachia - Kandidata PL.
Program 5: Il-Covid: Kulħadd jgħid tiegħu! - Glen William Spiteri - Ekonomista, Joe Sciberras - Communication Manager - Servizzi Ewropej f'Malta, Ms Rita Bonnici - Deputat Mexxej Partit Popolari, Mr Charles Micallef (Spiżjar), Mr Paul Chetcuti - Moviment għal-Liberta' Malta, Dr George Grech - Tabib, Naomi Cachia - Kandidata PL.
Program 6: Veru li ż-żgħażagħ iridu jitilqu minn Malta? - Axel Grim, Sarah Vella, Benjamin Ellul, Nigel Caruana (student), Georvin Bugeja (Formum Żgħażagħ Laburisti), Gabriel Micallef (MżPN), Julie Zahra - Kandidata PN.
Program 7: Se jibqa' jkollna għalliema? - Marco Bonnici, President Malta Union of Teachers, Prof Carmel Borg, Prof John Peter Portelli, Dr Terence Portelli, Mr Justin Schembri PN, Dr Amanda Grech Spiteri PL, Katya De Giovanni PL.
Program 8: Intervista Esklussiva mal-President ta' Malta - Eċċelenza Tiegħu l-President ta' Malta, Dr George Vella.
Program 9: L-ekonomija waqt it-taqtigħa elettorali - Daniel Gravino, Ekonomista; Lawrence Zammit, Ekonomista; Dr Anne Marie Thake, Akkademika; Dr Stephanie Fabri - Akkademika. Ambjent u Żvilupp: Dibattitu mal-kandidati tal-partiti politiċi - Aaron Farrugia - PL ; Robert Cutajar - PN ; Il-Perit Carmel Cacopardo - ADPD.
Program 10: Is-soċjeta' għadha tribali? - Karl Wright, Denise Farrugia, Rebecca Dalli Gonzi, Tony Gaffiero. Edukazzjoni, Kultura u Sport - Clifton Grima - PL, Christian Micallef - PN, Mario Mallia - ADPD, Thomas Kass Mallia - Volt Malta, Ivan Grech Mintoff - ABBA.
Program 11: Il-midja waqt kampanja elettorali - Reno Bugeja, Ġurnalist; Nicole Meilak, Ġurnalista; Dr George Vital Zammit; Il-poplu jitkellem bil-vot - Ralph Cassar - APDP; Alexander D'Agata - Partit Popolari; Oliver Scicluna - PL; Leone Sciberras - PN; Arnold Cassola - Kandidat Indipendenti.
Program 12: Repeats of programmes Il-Politika fil-Films; Il-Politika fil-Mużika; Il-Politika fl-Arti Viżiva.
Program 13: L-elezzjoni ġenerali: ġimgħa wara - Aleks Farrugia, Opinjonista; Dr Michael Briguglio, Soċjologu. Iż-żjara tal-Papa f'Malta - Prof Edward Warrington; Rev Brendan Mark Gatt; Christian Colombo, Malta Humanist Association.