CampusFM 103.7

 

Tama Ġdida

Back to Main Webcast Page

Program 1: Introduzzjoni għall-Caritas – Kriżi u adattament - Marica Cassar u Anthony Gatt.
Program 2: Diffikultajiet li ngħaddu minnhom - Bernardette Briffa u Anna Micallef.
Program 3: L-effetti ta' din il-pandemija: il-kriżi li qed toħloq u x'nistgħu nagħmlu - Joseph Pellicano, Dr David Mamo.
Program 4: Kif bniedem jista jikber minn kriżi u kif jista' jgħin lilu nnifsu - Laura Holmberg u Dr Annemarie Micallef.
Program 5: Il-krizi fil-ħajja tat-tfal u l-adoloxxenti – Daniel Mercieca u Dr Lorraine Azzopardi.
Program 6: Il-proċess ta' kriżi – Laura Holmberg u Dr Annemarie Micallef.
Program 7: Is-saħħa mentali u l-għajnuna lil-carers – Gertrude Buttigieg.
Program 8: Ir-reżiljenza fil-familja – Joseph Pellicano, counsellor u Ms Johanna Rizzo, counsellor.
Program 9: Ir-reżiljenza fil-komunita' – Anna Micallef u Dr Ian Mifsud.
Program 10: Iż-żgħażagħ – Andre Bonello u Christy Spiteri.
Program 11: L-ikel u l-eżercizzju fiżiku – Dr Suzanne Piscopo u Karen Schranz.
Program 12: Id-diversi servizzi tal-CARITAS – Bernardette Briffa u Albert Debono.
Program 13: Is-servizzi tal-CARITAS: Riabilitazzjoni tad-droga – Maria Caruana u Ernest Cherrett.