CampusFM 103.7

 

Politika Kulturali

Back to Main Webcast Page

Program 1: Il-kurazzjoni fix-xena internazzjonali - Maren Richter, kuratriċi minn Vjenna b'rabtiet mill-viċin ma' Malta u l-Mediterran.
Program 2: L-istorja ħajja - Gabriel Farrugia, arkivist il-Katidral tal-Imdina u edukatur tal-Istorja.
Program 3: L-espressjoni kulturali kontemporanja, ma' Bettina Hutschek, artista minn Berlin b'qalbha marbuta ma' Malta.
Program 4: Bejn it-tradizzjoni u l-innovazzjoni - Antoine Farrugia, artist u produttur kreattiv.
Program 5: Is-sistemi ta' ħsieb u ta' prassi - Kristina Borg, artista ingaġġata u edukatriċi.
Program 6: L-immaniġġjar kulturali - Elaine Falzon, maniġer kulturali.
Program 7: L-edukazzjoni lil hinn mill-klassi - Marion Seychell, għalliema tal-istorja.
Program 8: Il-lingwa u l-pubblikazzjoni - Kit Azzopardi, editur u edukatur.
Program 9: Il-prassi fil-komunita' - Victoria Martha Pace, operatur kulturali.
Program 10: Il-kultura ingaġġata u transversali - Elyse Tonna, maniġer kulturali.
Program 11: Id-disinn urban f'ħajjitna – Dr Antoine Zammit, perit u lettur.
Program 12: Ir-relazzjonijiet internazzjonali - Angelico Baldacchino.
Program 13: Id-diversita' fid-djalogu interkulturali - Mario Gerada, attivist kulturali.