CampusFM 103.7

 

Tmiem il-Kolonjaliżmu

Sensiela ta' programmi bbazati fuq tlett kotba miktuba mill-Prof. Joe Pirotta:
Fortress Colony: The Final Act 1945 - 1964Tmiem il-Kolonjaliżmu I

Sensiela ta' programmi bbazati fuq tlett kotba miktuba mill-Prof. Joe Pirotta:
Fortress Colony: The Final Act 1945 - 1964, Vol. II & III.

Prezentazzjoni: Daphne Cassar u Prof. Joe Pirotta.

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1
Program 2
Program 3
Program 4
Program 5
Program 6
Program 7
Program 8
Program 9
Program 10
Program 11
Program 12
Program 13
Program 14
Program 15
Program 16
Program 17Tmiem il-Kolonjaliżmu II

Sensiela ta' programmi bbazati fuq tlett kotba miktuba mill-Prof. Joe Pirotta:
Fortress Colony: The Final Act 1945 - 1964, Vol. II & III.

Prezentazzjoni: Daphne Cassar u Prof. Joe Pirotta.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1
Program 2
Program 3
Program 4
Program 5
Program 6
Program 7
Program 8
Program 9
Program 10
Program 11
Program 12
Program 13
Program 14
Program 15
Program 16Tmiem il-Kolonjaliżmu III

Sensiela ta' programmi bbazati fuq tlett kotba miktuba mill-Prof. Joe Pirotta:
Fortress Colony: The Final Act 1945 - 1964, Vol. II & III.

Prezentazzjoni: Fr. Joe Borg u Prof. Joe Pirotta.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1
Program 2
Program 3
Program 4
Program 5
Program 6
Program 7
Program 8
Program 9
Program 10
Program 11
Program 12
Program 13
Program 14Tmiem il-Kolonjaliżmu IV

Sensiela ta' programmi bbazati fuq tlett kotba miktuba mill-Prof. Joe Pirotta:
Fortress Colony: The Final Act 1945 - 1964, Vol. II & III.

Prezentazzjoni: Fr. Joe Borg u Prof. Joe Pirotta.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1
Program 2
Program 3
Program 4
Program 5
Program 6
Program 7
Program 8
Program 9
Program 10
Program 11
Program 12
Program 13
Program 14
Program 15
Program 16
Program 17Tmiem il-Kolonjaliżmu V

Sensiela ta' programmi bbazati fuq tlett kotba miktuba mill-Prof. Joe Pirotta:
Fortress Colony: The Final Act 1945 - 1964, Vol. III.

Prezentazzjoni: Fr. Joe Borg u Prof. Joe Pirotta.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1
Program 2
Program 3
Program 4
Program 5
Program 6
Program 7
Program 8
Program 9
Program 10
Program 11
Program 12
Program 13
Program 14
Program 15Tmiem il-Kolonjaliżmu VI

Sensiela ta' programmi bbazati fuq tlett kotba miktuba mill-Prof. Joe Pirotta:
Fortress Colony: The Final Act 1945 - 1964, Vol. III.

Prezentazzjoni: Fr. Joe Borg u Prof. Joe Pirotta.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1 - Is-sena 1958.
Program 2 - Il-memoranda li ressqu l-Partit Progressiv u dak Nazzjonalista' lill-gvern Ingliz.
Program 3 - Il-posizzjoni tal-Partit Nazzjonalista' dwar in-negozjar mal-gvern Ingliz.
Program 4 - Il-posizzjoni tal-Partit Laburista' fir-rigward tal-gvern Ingliz.
Program 5 - L-influenza ta' Mintoff fuq ix-xena internazzjonali.
Program 6 - Kif il-perit Mintoff beda jdur lejn dawk il-pajjizi li m'humiex taht l-influenza Ingliza.
Program 7 - Il-process ta' analizi tal-gvern Ingliz u x'effett kellu Mintoff fis-sitwazzjoni politika ta' l-1958.
Program 8 - L-attitudni tal-gvernatur Laycock fir-rigward ta' Mintoff.
Program 9 - Ir-reazzjoni tal-gvern Ingliz ghat-theddida tal-gvernatur Laycock.
Program 10 - Il-posizzjoni ta' Mintoff quddiem it-tentattiv ta' l-Inglizi biex jemigrawh.
Program 11 - Il-kummissarju tal-pulizija De Gray jitfa' l-habs liz-zewg ministri Laburisti u l-konsegwenza taghha.
Program 12 - It-tahdidiet ta' Laycock fl-Ingilterra.
Program 13 - L-erba' ghazliet quddiem il-gvern Ingliz rigward Malta.
Program 14 - Il-biza' ta' Laycock li ssir elezzjoni u li Malta jkollha kostituzzjoni.
Program 15 - It-Tarzna - l-aspetti kummercjali u politici.
Program 16 - It-Tarzna - l-aspett industrijali.
Program 17 - It-Tarzna, l-GWU u Christopher Bailey.Tmiem il-Kolonjaliżmu VII

Sensiela ta' programmi bbazati fuq tlett kotba miktuba mill-Prof. Joe Pirotta:
Fortress Colony: The Final Act 1945 - 1964, Vol. III.

Prezentazzjoni: Fr. Joe Borg u Prof. Joe Pirotta.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1 - Il-Konferenza Kostituzzjonali dwar il-futur ta' Malta. (1)
Program 2 - Il-Konferenza Kostituzzjonali dwar il-futur ta' Malta. (2)
Program 3 - Ir-reazzjoni tal-partiti ghall-laqghat f'Londra.
Program 4 - Ir-reazzjoni tal-partit Laburista ghall-laqghat f'Londra.
Program 5 - Wara t'tahdidiet f'Londra.
Program 6 - It-Tarzna fit-tahdidiet ta' Londra. (1).
Program 7 - It-Tarzna fit-tahdidiet ta' Londra. (2)
Program 8 - Ir-reazzjonijiet tal-GWU.
Program 9 - Il-falliment tat-tahdidiet u l-Kostituzzjoni l-gdida li tifa' lil-Malta lura.
Program 10 - Ir-reazzjoni tal-partit Laburista ghat-telf tal-Kostituzzjoni.
Program 11 - Il-vizjoni tal-perit Mintoff ghal MAlta bhala Svizzera fil-Mediterran.
Program 12 - Id-direttivi tal-partit Laburista u d-dibattitu fil-parlament Ingliz.
Program 13 - Il-Kostituzzjoni proposta mill-Gvern Ingliz.
Program 14 - F'hiex kienet tikkonsisti l-Kostituzzjoni li dahlet fis-sehh.
Program 15 - It-talbiet tal-GWU u t-tarzna.
Program 16 - Baileys, il-GWU u l-haddiema tat-tarzna.
Program 17 - Il-Kaz ta' Reggie Miller.Tmiem il-Kolonjaliżmu VIII

Sensiela ta' programmi bbazati fuq tlett kotba miktuba mill-Prof. Joe Pirotta:
Fortress Colony: The Final Act 1945 - 1964, Vol. III.

Prezentazzjoni: Fr. Joe Borg u Prof. Joe Pirotta.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1 - 1959: Reggie Miller; Il-kwistjoni tat-tobba (1).
Program 2 - 1959 - Il-kwistjoni tat-tobba (2); Il-kwistjoni ta' l-impjegati tac-civil (1).
Program 3 - 1959 - Il-kwistjoni ta' l-impjegati tac-civil (2).
Program 4 - 1959 - Il-kwistjonijiet industrijali.
Program 5 - 1959 - Bailey.
Program 6 - 1959 - Ix-xandir.
Program 7 - 1959 - Il-Finanzi (1).
Program 8 - 1959 - Il-Finanzi (2).
Program 9 - 1959 - Il-Finanzi (3).
Program 10 - 1959 - Il-Finanzi (4).
Program 11 - 1959 - Il-Finanzi (5); Il-kunsill civiku t'Ghawdex.
Program 12 - 1959 - L-izvilupp mill-kunsill civiku t'Ghawdex ghall-kumitat civiku t'Ghawdxi
Program 13 - 1959 - Ix-xena politika internazzjonali.
Program 14 - It-tiftix ghaz-zejt u l-ekonomija ta' Malta.
Program 15 - L-izvilupp fil-port (1).
Program 16 - L-izvilupp fil-port (2).
Program 17 - L-ewwel pjan ta' zvilupp (1).
Program 18 - L-ewwel pjan ta' zvilupp (2).Tmiem il-Kolonjaliżmu IX

Sensiela ta' programmi bbazati fuq tlett kotba miktuba mill-Prof. Joe Pirotta:
Fortress Colony: The Final Act 1945 - 1964, Vol. III.

Prezentazzjoni: Fr. Joe Borg u Prof. Joe Pirotta.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1 - It-Turizmu.
Program 2 - It-Turizmu u l-Pjan ta' Zvilupp.
Program 3 - Ristrutturar tat-Tarzna. (1)
Program 4 - Ristrutturar tat-Tarzna. (2)
Program 5 - Ristrutturar tat-Tarzna. (3)
Program 6 - Aspett Trejdjunjonistiku f'Malta.
Program 7 - Il-Moviment li Wassal ghas-CMTU.
Program 8 - Ir-Rikonoxximent tas-CMTU.
Program 9 - Il-GWU; In-Nuqqas ta' Mpjiegi.
Program 10 - Nuqqas ta' Mpjiegi f'Malta.
Program 11 - Ir-reazzjonijiet tal-partiti politici u l-Knisja ghaz-zieda fil-qaghad.
Program 12 - Ir-reazzjoni tat-trade unions ghaz-zieda fil-qaghad.
Program 13 - The Dallas Report; Il- Qasam tas-Sahha (1)
Program 14 - Il- Qasam tas-Sahha (2)
Program 15 - Il-Mard tas-Sider (it-TB); Il-Qasam Edukattiv (1)
Program 16 - Il-Qasam Edukattiv (2)
Program 17 - L-Edukazzjoni TerzjarjaTmiem il-Kolonjaliżmu X

Sensiela ta' programmi bbazati fuq tlett kotba miktuba mill-Prof. Joe Pirotta:
Fortress Colony: The Final Act 1945 - 1964, Vol. III.

Prezentazzjoni: Fr. Joe Borg u Prof. Joe Pirotta.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Il-housing u l-emigrazzjoni tat-tfal.
Program 2: L-emigrazzjoni ghall-Awstralja.
Program 3: L-emigrazzjoni ghall-Kanada, Stati Uniti u l-Ingilterra.
Program 4: L-emigrazzjoni lejn l-Ingilterra; Il-kwistjoni kostituzzjonali.
Program 5: Il-kwistjoni kostituzzjonali - il-Partit Kostituzzjonali Progressiv.
Program 6: Il-kwistjoni kostituzzjonali - il-Partit Demokratiku Nazzjonalista.
Program 7: L-izvilupp tal-Partit Nazzjonalista.
Program 8: L-isforzi tal-partiti biex ikun hemm Gvern Malti.
Program 9: Il-Partit Laburista u t-tattici tieghu.
Program 10: Il-Brigata Laburista.
Program 11: Dom Mintoff; Il-kampanja Laburista.
Program 12: L-istrategija ta' Mintoff.
Program 13: Il-kunflitt bejn il-Partit Laburista u l-Knisja. (1)
Program 14: Il-kunflitt bejn il-Partit Laburista u l-Knisja. (2)
Program 15: Il-kunflitt bejn il-Partit Laburista u l-Knisja. (3)
Program 16: Il-kunflitt bejn il-Partit Laburista u l-Knisja. (4)
Program 17: Il-kunflitt bejn il-Partit Laburista u l-Knisja. (5)Tmiem il-Kolonjaliżmu XI

Sensiela ta' programmi bbazati fuq tlett kotba miktuba mill-Prof. Joe Pirotta:
Fortress Colony: The Final Act 1945 - 1964, Vol. III.

Prezentazzjoni: Fr. Joe Borg u Prof. Joe Pirotta.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Il-kwistjoni politiko-religjuza. (1)
Program 2: Il-kwistjoni politiko-religjuza. (2)
Program 3: Il-kwistjoni politiko-religjuza. (3)
Program 4: Il-kwistjoni politiko-religjuza. (4)
Program 5: Il-kwistjoni politiko-religjuza. (5)
Program 6: Il-kwistjoni politiko-religjuza. (6)
Program 7: Problemi ta' protokol: Kavallieri ta' Malta.
Program 8: Il-Knisja u l-ideologiji.
Program 9: Gruppi politici emergenti fl-Ewropa: Id-Demokrazija Kristjana u l-Marxizmu.
Program 10: Kwistjoni politiko-religjuza: Gandlora.
Program 11: Kwistjoni politiko-religjuza: Pastorali tar-Randan.
Program 12: Kwistjoni politiko-religjuza: Editorjal ta' Dr. Buttigieg.
Program 13: Kwistjoni politiko-religjuza: Twissija serja mill-knisja; Zviluppi politici.
Program 14: Il-partit Kostituzzjonali Progressiv.
Program 15: Il-partit Demokratiku Nazzjonalista.
Program 16: Il-pozizzjoni tal-partit Demokratiku Nazzjonalista.
Program 17: Protesta ta' l-istudenti, ir-risoluzzjoni taghhom u l-pozizzjoni tal-PN.
Program 18: Il-pozizzjoni tal-PN fid-dawl tal-konflitt bejn l-MLP u l-Knisja.Tmiem il-Kolonjaliżmu XII

Sensiela ta' programmi bbazati fuq tlett kotba miktuba mill-Prof. Joe Pirotta:
Fortress Colony: The Final Act 1945 - 1964, Vol. II & III.

Prezentazzjoni: Fr. Joe Borg u Prof. Joe Pirotta.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Il-PN u l-MLP dwar il-kwistjoni politico-religjuza.
Program 2: Ir-relazzjonijiet internazzjonali ta' l-MLP. (1)
Program 3: Ir-relazzjonijiet internazzjonali ta' l-MLP. (2)
Program 4: Iz-zjara ta' Ian McCloud, segretarju ta' l-Istat ghall-Kolonji.
Program 5: Iz-zjara ta' Ian McCloud - Il-pozizzjoni tieghu dwar Malta.
Program 6: Iz-zjara ta' Ian McCloud - Il-valur strategiku ta' Malta.
Program 7: Is-suggerimenti tal-Ministru Perth.
Program 8: Il-laqghat tal-Commonwealth.
Program 9: Ir-reazzjoni ta' l-MLP.
Program 10: L-izviluppi Kostituzzjonali.
Program 11: Lord Perth.
Program 12: Il-Blood Commission u r-reazzjonijiet.
Program 13: Reazzjonijiet tal-PN u l-MLP ghall-Blood Commission.
Program 14: Il-kwistjoni bejn il-Knisja u l-Partit Laburista.
Program 15: Il-kwistjoni bejn il-Knisja u l-Partit Laburista u n-newtralita' ta' Malta.
Program 16: In-newtralita' u l-indipendenza ta' Malta u Mintoff.
Program 17: L-alleanzi ta' Mintoff u n-newtralita' ta' Malta.Tmiem il-Kolonjaliżmu XIII

Sensiela ta' programmi bbazati fuq tlett kotba miktuba mill-Prof. Joe Pirotta:
Fortress Colony: The Final Act 1945 - 1964, Vol. III.
Din is-sensiela titratta principarjament is-shubija fl-AAPSO.

Prezentazzjoni: Fr. Joe Borg u Prof. Joe Pirotta.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: L-MLP dwar in-newtralita'.
Program 2: Il-kwistjoni tal-AAPSO.
Program 3: Reazzjonijiet. (1)
Program 4: Reazzjonijiet. (2)
Program 5: Reazzjonijiet. (3)
Program 6: Reazzjonijiet mill-GWU. (4)
Program 7: Reazzjonijiet mill-GWU. (5)
Program 8: Il-kungress internazzjonali tal-GWU. (1)
Program 9: Il-kungress internazzjonali tal-GWU. (2)
Program 10: L-MLP fl-Ezekuttiv ta' l-AAPSO - reazzjonijiet tal-Knisja. (1)
Program 11: L-MLP fl-Ezekuttiv ta' l-AAPSO - jirribatti Dom Mintoff. (2)
Program 12: L-MLP fl-Ezekuttiv ta' l-AAPSO - reazzjonijiet tal-Knisja. (3)
Program 13: L-MLP fl-Ezekuttiv ta' l-AAPSO - reazzjonijiet tal-Knisja. (4)
Program 14: L-MLP fl-Ezekuttiv ta' l-AAPSO - reazzjonijiet tal-Knisja. (5)
Program 15: L-MLP fl-Ezekuttiv ta' l-AAPSO - reazzjonijiet tal-Knisja. (6)
Program 16: Il-Blood Commission. (1)
Program 17: Il-Blood Commission. (2)
Program 18: Il-Blood Commission. (3)Tmiem il-Kolonjaliżmu XIV

Sensiela ta' programmi bbazati fuq tlett kotba miktuba mill-Prof. Joe Pirotta:
Fortress Colony: The Final Act 1945 - 1964, Vol. III.

Prezentazzjoni: Fr. Joe Borg u Prof. Joe Pirotta.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Il-Blood Commission u l-Partit Demokratiku Nazzjonalista. (1)
Program 2: Il-Blood Commission u l-Partit Demokratiku Nazzjonalista. (2)
Program 3: Il-Blood Commission u l-Partit Laburista. (1)
Program 4: Il-Blood Commission u l-Partit Laburista. (2)
Program 5: Il-Blood Commission - meta marret Ghawdex u d-diskussjonijiet wara 'l kwinti.
Program 6: Il-Blood Commission - kuntatti informali ma' Joe Attard Kingswell.
Program 7: Il-Blood Commission - il-messagg ta' Mintoff u d-decizjoni ta' l-Ezekuttiv ta' l-MLP. (1)
Program 8: Il-Blood Commission - il-messagg ta' Mintoff u d-decizjoni ta' l-Ezekuttiv ta' l-MLP. (2)
Program 9: Il-Blood Commission - ir-reazzjonijiet ta' Dom Mintoff.
Program 10: Il-Blood Commission - il-gurisdizzjoni u awtorita'. (1)
Program 11: Il-Blood Commission - il-gurisdizzjoni u awtorita'. (2)
Program 12: Il-Blood Commission - Ir-rapport.
Program 13: Il-Blood Commission - Ir-rapport: Id-Difiza
Program 14: Il-Blood Commission, il-Public Service Commission u l-Human Rights.
Program 15: Il-Blood Commission - L-ekonomija.
Program 16: Il-Blood Commission - Reazzjonijiet f'Londra.
Program 17: Il-Blood Commission - Reazzjonijiet tal-partiti Maltin; Tmiem is-sensiela.Tmiem il-Kolonjaliżmu XV

Il-Prof. Joe Pirotta flimkien ma' Fr. Joe Borg, ikomplu għaddejjin bid-diskussjoni tagħhom waqt l-aħħar sensiela ta' Tmiem il-Kolonjaliżmu f'Malta, li tiġi fi tmiemha f'din l-iskeda. Ikomplu jistħarrġu aktar avvenimenti li wasslu għal indipendenza f'pajjiżna, ibbażati fuq ir-raba' volum tal-Prof. Joe Pirotta, Fortress Colony: The Final Act 1961-1964.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Introduzzjoni għall-perjodu.
Program 2: Il-kwistjoni politiko-reliġjuża. (1)
Program 3: Il-kwistjoni politiko-reliġjuża. (2)
Program 4: The Blood Constitution. (1)
Program 5: The Blood Constitution. (2)
Program 6: L-Elezzjoni Ġenerali tal-1962. (1)
Program 7: L-Elezzjoni Ġenerali tal-1962. (2)
Program 8: Ir-rwol tax-xandir fl-elezzjoni tan-1962; Il-kwistjoni politico-reliġjuża (1).
Program 9: Id-dnub il-mejjet u l-elezzjoni tan-1962.
Program 10: Ir-reazzjoni tal-Knisja għar-riżultat tal-elezzjoni 1962.
Program 11: Aktar dwar ir-reazzjoni tal-Knisja u għala l-istorika Dobie ma kelliex raġun.
Program 12: L-ewwel Kabinett Nazzjonalista u r-reazzjoni politika ta' Mintoff.
Program 13: Id-diskors ta' Mintoff ir-Raħal Ġdid wara l-elezzjoni tal-1962.
Program 14: Tkompli r-reazzjoni Laburista għar-riżultat tal-elezzjoni tal-1962.
Program 15: Emendi għall-Kostituzzjoni.
Program 16: Jiftaħ il-Parlament.
Program 17: Problemi ekonomiċi: Baileys u r-Rundown.
Program 18: Il-Gvern Malti jibda jiffaċċja l-problemi ekonomiċi.


Tmiem il-Kolonjaliżmu XVI

Il-Prof. Joe Pirotta flimkien ma' Fr. Joe Borg, ikomplu bid-diskussjoni tagħhom tal-aħħar volum ta' Fortress Colony the final Act: 1961-1964, fejn ikomplu jistħarrġu aktar l-avvenimenti li wasslu għall-Indipendenza f'pajjiżna.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Preludju għan-negozjati finanzjarji.
Program 2: Il-problemi ekonomiċi u r-rundown.
Program 3: Il-bidu tat-taħdidiet finanzjarji. (1)
Program 4: Il-bidu tat-taħdidiet finanzjarji. (2)
Program 5: It-talba għall-Indipendenza.
Program 6: Ir-reazzjoni tal-Knisja u tal-partiti politiċi għat-talba ta' Borg Olivier għall-Indipendenza.
Program 7: Il-mozzjoni dwar ir-rundown imressqa mill-Gvern fil-Parlament.
Program 8: L-oppożizzjoni ghall-Indipendenza.
Program 9: Reazzjonijiet mill-GWU u stituzzjonijiet oħra għar-rundown.
Program 10: Aktar reazzjonijiet mill-GWU u stituzzjonijiet oħra għar-rundown.
Program 11: It-tħassib tal-Gvernatur Sir Maurice Dorman f'żewġ diskorsi inkluż id-diskors tal-Gandlora.
Program 12: Tbassir dwar il-futur ekonomiku.
Program 13: Ir-Rapport Stolper.
Program 14: Id-Dockyard ta' Bailey. (1)
Program 15: Id-Dockyard ta' Bailey. (2)
Program 16: Id-Dockyard ta' Bailey. (3)
Program 17: Il-Gvern Malti jieħu t-Tarzna f'idejh.


Tmiem il-Kolonjaliżmu XVII

Il-Prof. Joe Pirotta flimkien ma' Fr. Joe Borg, ikomplu jistħarrġu aktar l-avvenimenti li wasslu għall-Indipendenza f'pajjiżna, ibbażati fuq il-volumi tal-Prof. Joe Pirotta: Fortress Colony the final Act 1961-1964.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Bini ta' Ekonomija ġdida.
Program 2: Sforzi biex it-Turiżmu jitqiegħed fuq bażi soda. (1)
Program 3: Sforzi biex it-Turiżmu jitqiegħed fuq bażi soda. (2)
Program 4: Sforzi biex it-Turiżmu jitqiegħed fuq bażi soda. (3)
Program 5: L-Agrikoltura u s-sajd.
Program 6: Is-Sajd f'Malta. (1)
Program 7: L-edukazzjoni terzjarja u l-emigrazzjoni.
Program 8: L-emigrazzjoni. (1)
Program 9: L-emigrazzjoni (2); il-housing u l-infrastruttura.
Program 10: L-infrastruttura (2) u d-dawl u l-ilma u t-telefonija.
Program 11: It-toroq u l-port.
Program 12: It-triq politika lejn l-Indipendenza. (1)
Program 13: It-triq politika lejn l-Indipendenza. (2)
Program 14: It-triq politika lejn l-Indipendenza. (3)
Program 15: It-triq politika lejn l-Indipendenza. (4)
Program 16: It-triq politika lejn l-Indipendenza (5) - Il-freeport; Titjib tal-Belt (1).
Program 17: Titjib tal-Belt. (2)


Tmiem il-Kolonjaliżmu XVIII

Ikomplu jistħarrġu aktar l-avvenimenti li wasslu għall-Indipendenza f'pajjiżna, ibbażati fuq il-volumi tal-Prof. Joe Pirotta: Fortress Colony - The Final Act 1961-1964.

Fr. Joe Borg u Prof Joe Pirotta.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Diskussjonijiet preliminari għall-Indipendenza.
Program 2: Il-Liġi tal-Poteri ta' Emerġenza tal-Gvern.
Program 3: Il-Kontroversja industrijali.
Program 4: Il-Freeport. (1)
Program 5: Il-Freeport (2) u Tisbieħ tal-belt Valletta.
Program 6: Mintoff bħala mexxej tal-Labour Party.
Program 7: Il-ħidma ta' Mintoff biex isaħħaħ il-Partit Laburista. (1)
Program 8: Il-ħidma ta' Mintoff biex isaħħaħ il-Partit Laburista (2) u kwistjonijiet dwar ix-xandir.
Program 9: Tentattivi biex jibdew taħdidiet għal ftehim bejn il-Knisja u l-Partit Laburista. (1)
Program 10: Tentattivi biex jibdew taħdidiet għal ftehim bejn il-Knisja u l-Partit Laburista. (2)
Program 11: Tkompli d-diskussjoni dwar il-kwistjoni politico-reliġjuża - u l-pubblikazzjoni tas-sitt punti.
Program 12: Il-kontroversja dwar is-sitt punti.
Program 13: Attentat ta' integrazzjoni mal-Italja?
Program 14: Il-United Nations tiddiskuti l-Malta.
Program 15: Iż-żjara ta' Duncan Sands, is-Segretarju tal-Kolonji, f'Malta u r-reazzjonijiet għaliha. (1)
Program 16: Iż-żjara ta' Duncan Sands, is-Segretarju tal-Kolonji, f'Malta u r-reazzjonijiet għaliha. (2)
Program 17: Aktar reazzjonijiet għaż-żjara ta' Duncan Sands u diskussjoni fil-Parlament dwar l-istess suġġett. Talba għar-referendum għall-Indipendenza.
Program 18: Tkompli d-diskussjoni dwar il-possibilta' tar-referendum qabel l-Indipendenza u dwar provedimenti fil-Kostituzzjoni. Tibda l-konferenza f'Marlborough House, Londra.


Tmiem il-Kolonjaliżmu XIX

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Tkompli l-konferenza għall-Indipendenza.
Program 2: Tispiċċa l-konferenza għall-Indipendenza.
Program 3: Reazzjonijiet f'Malta għall-konferenza tal-Indipendenza. (1)
Program 4: Reazzjonijiet f'Malta għall-konferenza tal-Indipendenza. (2)
Program 5: Kuntatti mal-Amerka.
Program 6: Borg Olivier jiltaqa' mal-President Kennedy.
Program 7: L-emendi tal-Kostituzzjoni dwar ir-reliġjon u l-Knisja fil-Konferenza għall-Indipendenza.
Program 8: L-Uffiċċju Kolonjali jevalwa s-sitwazzjoni wara l-Konferenza għall-Indipendenza.
Program 9: Dwell bejn Sands u Borg Olivier dwar jekk għandux isir ir-Referendum dwar l-Indipendenza.
Program 10: Sands jiddiskuti ma' Mons Gonzi dwar x'qed tistenna l-Knisja u l-meetings ta' Mintoff biex jispjega l-pożizzjoni tiegħu.
Program 11: Ir-reazzjoni ta' Sands għad-diskussjonijiet ma' Mons Gonzi.
Program 12: Żviluppi fuq il-kwistjoni bejn il-Partit Laburista u l-Knisja.
Program 13: Il-ġlieda bil-kliem bejn l-Arċisqof Gonzi u l-Perit Mintoff.
Program 14: Kwistjoni dwar iż-żamma tar-referendum.
Program 15: Deċiżjoni li r-referendum ikun dwar il-Kostituzzjoni tal-Indipendenza.
Program 16: Diskussjoni dwar x'kellu jinkiteb fuq il-vot għar-referendum.
Program 17: Tgħaddi l-liġi tar-referendum.


Tmiem il-Kolonjaliżmu XX - 1961-1964

Il-Prof. Joe Pirotta flimkien ma' Fr. Joe Borg, ikomplu għaddejjin bid-diskussjoni tagħhom f'din l-aħħar sensiela ta' Tmiem il-Kolonjalizmu f'Malta. Ikomplu jistħarrġu aktar avvenimenti li wasslu għall-Indipendenza f'pajjiżna, ibbażati fuq il-volumi tal-Prof. Joe Pirotta, Fortress Colony: The Final Act. 1961-1964.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Il-kampanja tar-referendum.
Program 2: Rikors mill-ġdid għall-United Nations.
Program 3: Riżultat tar-referendum u l-interpretazzjoni tiegħu.
Program 4: Jibdew in-negozjati finanzjarji.
Program 5: Diskussjonijiet fl-ingilterra: konkluż il-ftehim finanzjarju.
Program 6: Ikomplu d-diskussjonijiet dwar il-ftehim tad-difiża.
Program 7: Diskussjonijiet dwar in-NATO f'Malta u jibdew it-taħdidiet dwar il-kostruzzjoni.
Program 8: Ikomplu d-diskussjonijiet dwar il-Kostituzzjoni.
Program 9: L-issue nukleari u l-liġi elettorali.
Program 10: Il-Kostituzzjoni u d-drittijiet tal-knejjes protestanti.
Program 11: Not recorded.
Program 12: Not recorded.
Program 13: Not recorded.
Program 14: Not recorded.
Program 15: Not recorded.
Program 16: Not recorded.
Program 17: Not recorded.


Tmiem il-Kolonjaliżmu XXI - 1961-1964

Il-Prof. Joe Pirotta flimkien ma' Fr. Joe Borg, ikomplu għaddejjin bid-diskussjoni tagħhom f'din l-aħħar sensiela ta' Tmiem il-Kolonjalizmu f'Malta. Ikomplu jistħarrġu aktar avvenimenti li wasslu għall-Indipendenza f'pajjiżna, ibbażati fuq il-volumi tal-Prof. Joe Pirotta, Fortress Colony: The Final Act. 1961-1964.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Diskussjonijiet fl-Ingilterra: konkluż il-ftehim finanzjarju.
Program 2: Ikomplu d-diskussjonijiet dwar il-ftehim tad-difiża.
Program 3: Diskussjonijiet dwar in-NATO f'Malta u jibdew it-taħdidiet dwar il-kostruzzjoni.
Program 4: Ikomplu d-diskussjonijiet dwar il-Kostituzzjoni.
Program 5: L-issue nukleari u l-liġi elettorali.
Program 6: Il-Kostituzzjoni u d-drittijiet tal-knejjes protestanti.
Program 7.
Program 8: Il-Kostituzzjoni u d-drittijiet tal-knejjes protestanti.
Program 9: The Defence Agreement.
Program 10: British Labour Party abandons the MLP.
Program 11: L-aħħar ostakli u preparazzjonijiet.
Program 12: L-Indipendenza ssir realta.
Program 13: Ħarsa ġenerali lejn il-perjodu 1945-1964..