CampusFM 103.7

 

Il-Balomba

Programm ta' informazzjoni u ahbarijiet imtellgha mir-Rapprezentanza tal-Kummissjoni Ewropeja f'Malta. Programm li jaghti harsa lejn l-ahhar zviluppi, grajjiet u ahbarijiet relatati ma' dak li jkun qed isehh fl-istituzzjonijiet ewlenin Ewropej kif ukoll il-hidma ta' l-ufficcju tar-Rapprezentanza tal-Kummissjoni Ewropeja f'Malta.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Jesmond Saliba.Il-Balomba I

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Martin Bugelli, Kap tar-Rapprezentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.
Program 2: Mobilising SMEs for Malta. Lessons learned, current challenges and future opportunities.
Program 3: Il-ftehim politiku milhuq dwar il-budget ghall-Unjoni Ewropeja.
Program 4: Il-grajjiet principali li sehhew fl-istituzzjonijiet Ewropej.
Program 5: Aspetti tal-politika Ewropea u qasam ekonomiku u dak tas-sahha.
Program 6: Is-SOLVIT.
Program 7: Is-semestru Ewropew.
Program 8: Il-partnership agreement bejn il-Kummissjoni, MUSAC u l-Gvern.
Program 9: L-Agenzija EUPA.
Program 10: Ahbarijiet mill-Unjoni Ewropea.
Program 11: Ahbarijiet mill-Unjoni Ewropea.
Program 12: Ahbarijiet mill-Unjoni Ewropea.
Program 13: European Maritime Day.
Program 14: The Malta Business Bureau.
Program 15: Jum l-Ewropa.
Program 16: Il-Europe Direct Valletta.
Program 17: Jum Marrittimu Ewropew.Il-Balomba II

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Mr. Robert Madelin, Director General European Commission.
Program 2: Abigail Mamo, GRTU.
Program 3: Gerard Petit, European Commission.
Program 4: Ivan Ebejer - It-Two Pack – sorveljanza budgetarja.
Program 5: Martin Bugelli - Djalogu mac-Cittadin; Summit tal-Kunsill Ewropew.
Program 6: Karl Engerer - EUPA.
Program 7: Comm. Tonio Borg - EU crossborder health directive.
Program 8: Ivan Ebejer - Budgets for EU semesters.
Program 9: Ivan Ebejer - EU’s opinion on Malta’s budget.
Program 10: Dr. Peter Agius - Il-Parlament Ewropew.
Program 11: Michal Nycz - Youth on the Move.
Program 12: EU translation and interpretation services.
Program 13: Christmas Week - Not broadcast.
Program 14: New Year Week - Not broadcast.
Program 15: EU Citizenship.
Program 16: Social Services for residents; New Euro notes.
Program 17: EU Culture and Media Programme.Il-Balomba III

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Mr. Mark Seychell - Malta Business Bureau; Cross Border Business.
Program 2: Fight against corruption; IIP Malta; Voting Rights.
Program 3: Bank Centrali Ewropew.
Program 4: EU News: Roaming, EU Regional Development.
Program 5: EU Elections.
Program 6: Ukraine uprisings; Tunisia; Smoking Directives.
Program 7: Erasmus Plus for higher educational institutions.
Program 8: Analizi ta' l-aspetti makro ekonomici fi Stati Membri ta' l-UE.
Program 9: Horizon 2020.
Program 10: Strategija Ewropa 2020.
Program 11: Aspetti dwar ir-rwol ta' l-UE fil-kuntest ta' player internazzjonali.
Program 12: Ahbarijiet mill-unjoni Ewropeja.
Program 13: Ahbarijiet mill-unjoni Ewropeja.
Program 14: L-elezzjonijiet tal-parlament Ewropew; L-10 anniversarju ta' Malta fl-Unjoni Ewropeja.
Program 15: L-elezzjonijiet tal-parlament Ewropew; Hatra tal-President li jmiss.
Program 16: L-istrategija Ewropa 2020.
Program 17: L-elezzjonijiet Ewropej 2014.


Il-Balomba IV

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: European Consumer Centre, Malta - Dr. Phyllis Bezzina.
Program 2: Mr. Marvin Mizzi.
Program 3: Il-Parlament Ewropew fl-izvilupp tal-Kummissjoni Ewropeja.
Program 4: Noise Pollution.
Program 5: L-importanza ta' Unjoni wahda.
Program 6: Ir-rwol tal-MEA.
Program 7: Not broadcast.
Program 8: Ir-rwol tal-MEUSAC.
Program 9: Id-diskors tal-Papa Frangisku fil-Parlament ta' l-Unjoni Ewropea.
Program 10: Ir-rwol fil-Parlament Ewropew.
Program 11: Ahbaijiet mill-Istituzzjonijiet Ewropej.
Program 12: Not broadcast.
Program 13: L-Unjoni Ewropea.
Program 14: Not broadcast.
Program 15: Ir-rwol tal-SMEs fit-tkabbir tal-ekonomija Ewropea.
Program 16: Il-hidma tal-Kummissjoni Ewropea: il-Kummissjoni Junker.
Program 17: Is-Sena Ewropea ghall-Izvilupp: Id-Dinjita’ taghna u l-gejjieni taghna.


Il-Balomba V

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: It-traffiku: Studju dwar l-impatt fuq il-pajjiz.
Program 2: Elezzjoni Griega.
Program 3: L-ekonomija Ewropea.
Program 4: L-ewwel 100 jum tal-Kummissjoni Junker.
Program 5: Rapport tal-Eurobarometer.
Program 6: Ir-Rapport li harget il-Kummissjoni Ewropeja dwar l-Ekonomija tal-pajjizi Ewropej u Malta.
Program 7: Tourism: EU funded research.
Program 8: Capital Markets Union.
Program 9: Country Specific Recommendations.
Program 10: Is-suq digitali fl-Unjoni Ewropea; X'intqal fil-Laqgha tal-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea.
Program 11: Is-sahha u s-sigurta fuq il-post tax-xoghol.
Program 12: Il-Moviment liberu tal-Kapital – Mr. Ivan Ebejer.
Program 13: It-tragedja ta’ l-gharqa ta’ 900 emigrant li telqu mil-Libja.
Program 14: L-Anniversarju ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea (1): Michelle Formosa.
Program 15: Il-11 Anniversarju ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea u Jum l-Ewropa (2): Ms. Zahra.
Program 16: Il-11 Anniversarju ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea u Jum l-Ewropa (3): Dr. Peter Agius.
Program 17: Migration Policy.


Il-Balomba VI

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: State of the Union speech ta' Jean Paul Juncker.
Program 2: Djalogu tac-cittadin - Therese Vella.
Program 3: L-Istituzzjonijiet Ewropej - Dr. Angelo Chetcuti.
Program 4: European Parliament Barometer, European Council Meeting.
Program 5: Is-Suq Uniku Digitali Ewropew - Ivan Brincat.
Program 6: Valletta Summit u Juncker Commission Workplan 2016.
Program 7: Tbassir tat-Temp Ekonomiku - Ivan Ebejer.
Program 8: Il-Valletta Summit dwar l-Immigrazzjoni.
Program 9: Driven by head or heart - Vanni Xuereb.
Program 10: Stharrig dwar it-tkabbir ekonomiku fl-Ewropa - Mr Ivan Ebejer.
Repeat of Program 10.
Program 12: The role of the European Institutions within the EU..
Program 13: Il-laqgha tal-Kunsill Ewropew li nzammet f'Dicembru u harsa lejn dak li sehh tul l-2015 u x'nistennew fl-2016.
Program 14: Not recorded.
Program 15: EU Presidency 2016 - 2017, Eurobarometer.
Program 16: Il-Eurobarometer - Dr Peter Agius.
Program 17: L-Unjoni Ewropea: hidmiet u attivitajiet - Theresa Zahra.
Program 18: L-Unjoni Ewropea: regolamenti dwar il-fruntieri u l-area Schengen.


Il-Balomba VII

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: In-negozjati bejn l-Ingilterra u l-Unjoni Ewropea.
Program 2: Pjan ta' investiment fl-UE - Ivan Ebejer.
Program 3: Ir-Rapport Ekonomiku ta' Malta.
Program 4: Il-pubblikazzjoni tal-Eurobarometer - Ms Therese Zahra.
Program 5: Ahbarijiet mill-Istituzzjonijiet Ewropej fosthom is-summit dwar il-krizi tal-immigrazzjoni.
Program 6: L-attakki fuq l-ajruport u l-metro ta' Brussels tat-22 ta' Marzu 2016 u r-riperkussjonijiet taghhom fl-Istituzzjonijiet Ewropej.
Program 7: Aspetti varji ta' x'qed jigri fl-Unjoni Ewropea - Sergio Mallia.
Program 8: Is-sigurta interna u t-tmexxija tal-fruntieri tal-U.E.
Program 9: Ahbarijiet mill-Parlament Ewropew.
Program 10: L-elezzjoni Presidenzjali fl-Amerka u r-riperkuzzjonijiet taghha - Dr George Vital Zammit.
Program 11: Is-sahha u s-sigurta fuq il-post tax-xoghol - Mr Mark Gauci.
Program 12: Jum l-Ewropa.
Program 13: Ahbarijiet marbutin mal-Istituzzjonijiet Ewropej fosthom fil-qasam tas-sigurta u relazzjonijiet esterni mat-Turkija.
Program 14: Heike Gerstbrein, Head of Institution Building Unit TAIEX, Twinning, European Commission.
Program 15: Il-Brexit u l-impatt fuq Malta - Dr Peter Agius.
Program 16: L-Unjoni Ewropea - Dr Ian Borg.


Il-Balomba VIII

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: State of the Union speech (2016) ta' Jean Claude Juncker.
Program 2: Iz-zjara tal-Vici President Timmerman tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta – Therese Zahra.
Program 3: European Institutions News Update.
Program 4: Pjan t'investiment tal-Unjoni Ewropea - Ivan Ebejer.
Program 5: CETA Agreement; Juncker's Commission Plan for 2017; Common Corporate Tax Framework.
Program 6: It-tħejjija ta' Malta għall-Presidenza tal-UE - żjara ta' Federica Mogherini.
Program 7: Il-messaġġi t'awgurju minn Istituzzjonijiet Ewropej lill-President Amerikan elett Donald Trump.
Program 8: Aħbarijiet dwar il-Presidenza Maltija, il-Parlameter u l-politika agrikola.
Program 9: Not Aired.
Program 10: Il-preparazzjoni għall-presidenza ta' Malta u l-futur tal-Ewropa - Dr Peter Agius.
Program 11: L-anniversarju tat-Trattat ta' Maastricht u l-EU Solidarity Corps.
Program 12: L-irwol globali tal-Unjoni Ewropea, il-kunflitti kurrenti, x-xogħol kreattiv u l-copyright fid-dinja digitali u suġġetti oħra - Therese Comodini Cachia, MEP.
Program 13: Not Recorded.
Program 14: Il-prijoritajiet ta' Malta fil-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.
Program 15: Il-presidenza ta' Malta u l-progett Fondi ta' Koeżjoni.
Program 16: Id-diskorsi tal-ftuħ tal-Presidenza ta' Malta tal-Kunsill Ewropew.
Program 17: Update dwar il-Presidenza ta' Malta u l-Brexit.


Il-Balomba IX

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Not recorded.
Program 2: Presidenza: Summit tal-UE f'Malta.
Program 3: Previżjoni Ekonomika Xitwa 2017 u aħbarijiet oħra.
Program 4: Previżjoni Ekonomika Ewropea - Ivan Ebejer.
Program 5: Ir-rapport semestru tal-Unjoni Ewropea dwar l-ekonomija tal-Ewropa u ta' Malta.
Program 6: Not recorded.
Program 7: 60 Anniversarju mit-Trattat ta' Ruma - Dr Elena Grech.
Program 8: 60 Anniversarju mit-Trattati ta' Ruma u aħbarijiet oħra mill-Unjoni Ewropea.
Program 9: 60 Anniversarju mit-Trattati ta' Ruma u Brexit.
Program 10: Aħbarijiet dwar: Il-Presidenza tal-U.E., guidelines dwar il-Brexit u d-djalogu taċ-ċittadini mal-President Juncker.
Program 11: Digital Market Protection - EU Presidency related News - Juncker Plan.
Program 12: Il-Eurobarometer survey - Laurence Zammit, MISCO.
Program 13: Ekonomija Marittima u id-drittijiet tat-tfal tal-immigranti.
Program 14: EU: Is-saħħa u s-sigurta fuq il-post tax-xogħol - Melhino Mercieca.
Program 15: Elezzjoni Franza; Erasmus Mundus; Jum l-Ewropa.
Program 16: Not recorded.
Program 17: Il-pakkett tar-rebbiegħa u aħbarijiet oħra mill-Unjoni Ewropea.


Il-Balomba X

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: State of the Union speech (2017) ta' Jean Claude Juncker - Therese Zahra.
Program 2: Il-lingwa fil-Proġett Ewropew - Mark Vella.
Program 3: Il-Brexit.
Program 4: Stħarriġ tal-opinjoni pubblika; Laqgġa Kunsill Kapijiet ta' Stat.
Program 5: The role of the Malta Fiscal Advisory Council within an EU framework - Mr Malcolm Bray.
Program 6: Aħbarijiet varji mill-Istituzzjonijiet Ewropej.
Program 7: EU economy u l-Brexit.
Program 8: Il-futur tal-Ewropa - Dr Vanni Xuereb.
Program 9: Rapporti b'referenza għal Malta: Qagħda ekonomika u l-Unjoni tal- Enerġija.
Program 10: Ir-rapport dwar l-istat tas-saħħa fl-Unjoni Ewropeja; Il-Belt Valletta u s-Sostenibilita' tagħha; Brexit.
Program 11: It-tbassir ekonomiku tal-Ħarifa imħejji mill-Kummissjoni Ewropea, il-bidu tas-Semestru Ewropew u l-aħħar proposti għat-tisħiħ tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja - Ivan Ebejer. (1)
Program 12: It-tbassir ekonomiku tal-Ħarifa imħejji mill-Kummissjoni Ewropea, il-bidu tas-Semestru Ewropew u l-aħħar proposti għat-tisħiħ tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja - Ivan Ebejer. (2)
Program 13: Not recorded.
Program 14: Not recorded.
Program 15: The European Year for Culture and Valletta 18; The start of the Bulgarian Presidency of the Council; The role of Fiscal Advisory Council in the semester process.
Program 16: Il-Bulgarija bil-Presidenza Ewropea; Brexit.
Program 17: Analiżi ta' ġrajjiet li qed jiġru fl-Unjoni Ewropea - Dr George Vital Zammit.


Il-Balomba XI

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Aħbarijiet mill-Unjoni Ewropea.
Program 2: Direttiva għal kontra l-ħasil tal-flus - Michelle Spiteri Bailey.
Program 3: Not recorded.
Program 4: Il-futur tal-Unjoni Ewropea - Dr Elena Grech.
Program 5: Eurobarometer - Rebecca Gera, MISCO.
Program 6: Repeat of Programme 4.
Program 7: Is-semestru Ewropew: Progress tal-istati membri fir-rigward tal-prioritajiet ekonomiċi u soċjali.
Program 8: Brexit.
Program 9: EU budget, Taxation and the 2018 Country Report for Malta - Ivan Ebejer.
Program 10: EU Malta Semester Report - Ivan Ebejer.
Program 11: Aħbarijiet mill-Unjoni Ewropea: Elezzjonjiet, Brexit, etc...
Program 12: Ir-reazzjoni tal-Unjoni Ewropea għall-attakki mill-ajru fuq is-Sirja.
Program 13: Macron dwar il-futur tal-Ewropa u ż-żona Ewro - Dr George Vital Zammit.
Program 14: Ir-rwol ġeopolitiku tal-Unjoni Ewropea; L-14 il-anniversarju mit-tkabbir tal-2004; Proposti varji tal-Kummissjoni Ewropea.
Program 15: Jum l-Ewropa - Dr. Elena Grech.
Program 16: Il-kuntest Ewropew fil-bidliet fl-aħbarijiet internazzjonali; Brexit; State of the Union Conference go Firenze.
Program 17: Aħbarijiet: L-Iran u l-Istati Uniti; Summit Ewropea.


Il-Balomba XII

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: State of the Union speech (2018) ta' Jean Claude Juncker.
Program 2: Brexit; Fondi Reġjonali; Sessjoni plenarja tal-Parlament.
Program 3: Brexit; Edukazzjoni; Prodotti Agrikoli.
Program 4: Il-budget tal-Italja mill-perspettiva Ewropea.
Program 5: Sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew; Il-programm L.I.F.E.
Program 6: European Parliament Elections; EPP Summit; Italy Budget; Brexit.
Program 7: Brexit - update.
Program 8: Brexit - xenarji possibbli u kull wieħed xi jfisser.
Program 9: Brexit u l-ftehim ma' l-Unjoni Ewropea.
Program 10: European Financial and Economic Council; Brexit.
Program 11: Brexit - l-aħħar żviluppi.
Program 12: Brexit; EU Council; EU Africa Meeting.
Program 13: Not recorded.
Program 14: Euro Barometer.
Program 15: Il-Presidenza Rumena; L-imigranti irregolari; Il-blokk ekonomiku Amerikan.
Program 16: Brexit.
Program 17: Brexit; Politika Ewropea; Trade Agreement mal-Amerka.


Il-Balomba XIII

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Brexit - Dr. Elena Grech, Head of EU Representation.
Program 2: EU - Japan free trade agreement.
Program 3: Żviluppi dwar Brexit.
Program 4: Brexit; EU cross-border procedures; Artificial Intelligence.
Program 5: Eurobarometer.
Program 6: Circular Economy; EU Justice Programme.
Program 7: Brexit.
Program 8: Brexit.
Program 9: Brexit; EU Parliament dimension; Rome Treaty Anniversary.
Program 10: Proġetti Infrastrutturali mill-fondi Ewropej.
Program 11: Brexit; Summit EU-China.
Program 12: Not recorded.
Program 13: Elezzjonijiet Parlament Ewropej; Brexit; Skoperta tal-Black Hole.
Program 14: Not recorded.
Program 15: EU Economic forecast; Summit on future of Europe in Sibiu, Romania.
Program 16: Brexit; Il-kwistjoni tal-Libja; Ir-rwol tal-UE fix-xena internazzjonali; Jum l-Ewropa.
Program 17: Elezzjonijiet Ewropej.


Il-Balomba XIV

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Brexit u l-proposti ta' Boris Johnson; Bidliet fl-Unjoni Ewropea; L-istruttura l-ġdida tal-Kummissjoni Ewropea.
Program 2: Il-proċess ta' smiegħ tal-Kummissarji Ewropej; Il-Fondi ta' Koeżjoni.
Program 3: Brexit; Il-proċess ta' smiegħ tal-Kummissarji Ewropej; It-tieni anniversarju mill-qtil ta' Daphne Caruana Galizia; Trattati ta' Kummerċ bejn l-UE u pajjiżi oħra; inizjattivi oħra li saru f'pajjiżna.
Program 4: Is-summit tal-mexxejja tal-istati membri li tratta fost l-oħrajn il-Brexit, il-pakkett tal-finanzjament multi-annwali tal-budget tal-UE u suġġetti oħra.
Program 5: Juncker's Commission Review.
Program 6: Brexit Update; Media Freedom; Climate Action.
Program 7: Tifkira tat-30 sena mill-waqa tal-ħajt ta' Berlin; Il-Qagħda Ekonomika Ewropea.
Program 8: Il-politika ta' koeżjoni - Martin Bugelli.
Program 9: Il-kummissjoni Ewropea; Il-Budget tal-Unjoni Ewropea.
Program 10: Not recorded.
Program 11: EU Protect; Il-Kunsill tal-UE għall-Affarijiet Barranin.
Program 12: Rule of Law and Article 7 Explanation; European Green Deal - Dr Elena Grech, Head of EC Rep in Malta.
Program 13: Not recorded.
Program 14: Not recorded.
Program 15: Il-problemi fil-Libya u fil-Lvant Nofsani bil-mewt ta' Suleimani; il-perspettiva ekonomika Ewropea u t-tibdil fil-klima.
Program 16: Il-problemi marbuta mal-Libya u l-Lvant Nofsani.
Program 17: Croatian Presidency; EuroGroup Meeting; Future of Europe.


Il-Balomba XV

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Brexit u aħbarijjet mill-istituzjonijiet Ewropej.
Program 2: It-tluq tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea; L-ambjent u l-budget tal-UE - Alan Deidun; Id-distribuzzjoni tas-siġġijiet li kellu r-Renju Unit.
Program 3: Ir-relazzjoni futura bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea; Il-Proċess tat-tkabbir.
Program 4: Il-missjoni Ewropea fil-Mediterran; Dibattitu fuq il-pakkett finanzjarju.
Program 5: Il-Budget tal-UE; Il-missjoni fil-Mediterran - Hon Evarist Bartolo; Artificial Intelligence - Roseanne Cutajar.
Program 6: Not Recorded.
Program 7: Roberta Metsola.
Program 8: Ir-reazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea għall-Coronavirus; Rapport tas-semestru Ewropew - Alexia Zammit.
Program 9: Kif l-Ewropa qed tirrispondi għall-Coronavirus.
Program 10: Kif l-Ewropa qed tirrispondi għall-pandemija ta' Covid-19.
Program 11: L-aħħar żviluppi dwar kif l-UE qed tirrispondi għall-pandemija tal-Coronavirus (08.04.2020).
Program 12: Punti mid-diskussjoni parlamentari dwar Covid–19 u d-diskors ta' Ursula von der Leyen.
Program 13: Summit tal-Kapijiet tal-pajjiżi membri tal-UE dwar l-għajnuna ekonomika wara l-Covid-19.
Program 14: L-aħħar aħbarijiet mill-Unjoni Ewropeja u intervista ma' Dr Joanna Drake dwar ir-rwol u l-futur tal-Ewropa fid-dawl tal-pandemija tal-Coronavirus.
Program 15: Europe Day.
Program 16: Recovery Plan - Diskorsi tal-President tal-EU Ursula von der Leyen u tal-President tal-Kunsill Charles Michel.
Program 17: It-tbassir ekonomiku u l-Country Specific Recommendations li ħargu mill-UE.


Il-Balomba XVI

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: The European Council Conclusions; The State of the European Union Speech; The European Cohesion Policy.
Program 2: EU Occupational Health and Safety; EU Cohesion Policy in times of Coronavirus pandemic; EU and Rule of Law Report.
Program 3: EU Council Meeting Conclusions; Brexit Update; The EU Daphne Caruana Galizia Journalism Award.
Program 4: Eurobarometer; EU action on Coronavirus; European Commission Plan of Work approval.
Program 5: EU calls member states to step up action on Covid-19; Eu Commission launches proposal about better minimum wages across member states.
Program 6: Tbassir Ekonomiku tal-Ħarifa; Rejazzjoni tal-President Von Der Leyen għall-Elezzjoni Presidenzjali Amerikana.
Program 7: Politika dwar Unjoni tas-Saħħa Ewropeja; Strateġija Ewropeja dwar l-Ugwaljanza u l-LGBTIQ; Il-ħatra ta' Roberta Metsola bħala l-Ewwel Viċi President tal-Parlament Ewropew; L-impenn dwar il-vaċċin min-naħa tal-Kummissjoni Ewropeja.
Program 8: Is-Semestru Ewropew; Il-Budget tal-Unjoni Ewropeja.
Program 9: Il-Budget tal-EU, xi jfisser għal Malta?
Program 10: Politika għat-tisħiħ tad-demokrazija; L-aħħar dwar Brexit; Tisħiħ tar-rwol tan-nisa fis-servizz estern tal-EU.
Program 11: Il-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-Mexxejja tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea; L-aħħar żviluppi dwar Brexit.
Program 12: X'se jkunu l-isfidi tal-UE fis-sena li ġejja?; Kif il-pandemija effetwat il-ħidma tal-UE?; Intervisti ma Dr Elena Grech u Ms Alexia Zammit mir-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.
Program 13: Not recorded.