CampusFM 103.7

 

Il-Politika fil-Letteratura

Back to Main Webcast Page

Program 1: Introduzzjoni: Il-kittieb u t-tessut soċjali.
Program 2: Il-bibbja bħala testment politiku - Prof Edward Warrington.
Program 3: In-Narrattiva u l-Identita' Kollettiva.
Program 4: L-Utopja u d-Distopja.
Program 5: Ir-rumanzi ta' George Orwell - Prof Godfrey Pirotta.
Program 6: Il-kitba bħala espożizzjoni Soċjali u Politika.
Program 7: Il-kitba b'għan ta' protesta politika.
Program 8: Mikiel Anton Vassalli: kittieb u politiku - Dr Olvin Vella.
Program 9: Is-satira politika fil-kitba u l-karikatura.
Program 10: Il-kitba bħala kummentarju soċjali.
Program 11: Il-ġlieda tal-lingwa u l-politika f'Malta 1880-1939 - Prof Godfrey Pirotta.
Program 12: L-innijiet nazzjonali bħala għodda letterarja u politika.
Program 13: Il-poeti li għannew il-gwerer.
Program 14: Xejriet politiċi fid-drammi ta' Shakespeare - Dr Mario Aquilina.
Program 15: L-iżvilupp tal-letteratura Maltija fuq medda ta' 150 sena - Dr Terence Portelli.
Program 16: Il-kitba awtobijografika tal-politiċi - għaliex hija relevanti?
Program 17: Diskussjoni konklussiva dwar it-tema ċentrali tas-sensiela u BOB DYLAN - Dr George Vital Zammit.