CampusFM 103.7

 

Mhux l-Aħħar Kelma

Diskussjoni fuq temi kurrenti imtellgħa minn Rev Dr. Joseph Borg flimkien mal-Prof. Maryanne Lauri.Mhux l-Aħħar Kelma I

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: L-Ambjent - Prof Paul J. Pace bl-intervent ta' Prof Alan Deidun u Sur Sandro Chetcuti, zviluppatur.
Program 2: Il-Politiċi - Pres. Emeritus Dr George Abela b'intervent ta' Dr Joe Borg.
Program 3: Il-Faqar - Fr John Avellino b'interventi ta' Prof Suzanne Piscopo, Angele Deguara u Dr Maria Brown.
Program 4: Il-Knisja - Arcisqof Mons. Ch. J. Scicluna b'interventi ta' Desmond Zammit Marmara u Mr Sandro Spiteri.
Program 5: Il-Ġurnaliżmu - George Cini b'interventi minn Hermann Grech, Saviour Balzan u Rachel Attard.
Program 6: It-Trasport - Prof Maria Attard b'interventi minn Vicky Gauci u James Debono.
Program 7: Post-truth, fact politics - Dr Jean Paul De Lucca b'interventi minn Dr George Zammit Vital u Ranier Fsadni.
Program 8: Il-politika lingwistika ta' Malta - Prof Charles Mifsud b'interventi minn Dr Prof Sandro Caruana u Prof Albert Borg.
Program 9: Iż-żwieġ u l-familja - Dr Clarissa Sammut Scerri b'interventi minn Dr Moira Cachia u Pierre Cachia.
Program 10: Refuġjati - Dr Martine Cassar b'interventi minn Mons Alfred Vella u Mr Francis Debono.
Program 11: L-Internet - Dr Ġorġ Mallia b'interventi minn Dr Gege Gatt, Lorleen Farrugia u Mark Spiteri (MCA).
Program 12: Saħħa Mentali - Dr Joe Cassar u Dr Anna Cassar b'interventi minn Dr David Cassar u Dr Gottfried Catania.
Program 13: Il-Milied - Rev. Dr Paul Sciberras.
Program 14: Addictions - Prof Marilyn Clark bil-parteċipazzjoni ta' alcoholic, ex-drug addict u Mr Joe Chetcuti.
Program 15: Fostering - Dr Daniella Zerafa bil-parteċipazzjoni ta' Paul Gatt, Bernard Grima u Georgette Bugeja Sultana.
Program 16: Il-kotba għaddha żmienhom? - Joseph Mizzi, Klabb Kotba Maltin, bil-parteċipazzjoni ta' Prof Joe Friggieri, Eddie Aquilina u Joe Borg, Miller Distributors.
Program 17: Ħa jieħdu li ħaqqhom - Dr William Zammit, bil-parteċipazzjoni ta' Rev Prof Ġorġ Grima u Dr Tonio Borg.


Mhux l-Aħħar Kelma II

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Fejn sejra Malta? Dr Michael Briguglio u Dr Maria Brown.
Program 2: Futur alternattiv: sabiħ jew ikraħ? Dr Gege Gatt b'interventi minn Ranier Fsadni u Ivan Bartolo.
Program 3: In-nisa fil-politika - Dolores Cristina b'interventi minn Prof Joe Pirotta u Miriam Dalli MEP.
Program 4: Kif iġġib il-bidla b'enfasi fuq il-kaċċa - Dr Natalino Fenech b'interventi minn Pierre Portelli u Mark Mifsud Bonnici.
Program 5: L-użura - Fr John Avellino b'interventi minn Louis Bellizzi, Ian Abdilla u Dr Karol Aquilina.
Program 6: Multikulturaliżmu - Dr Gordon Sammut b’interventi minn Mr Bader u Mr Battistino.
Program 7: L-Ewropa qrib jew il-bogħod min-nies? - Dr Joe Borg b'interventi minn Dr Elena Grech, Head EU Representation u Prof Stephen Calleja.
Program 8: L-Ewtanasja - Rev Prof Emmanuel Agius u Prof Pierre Mallia.
Program 9: In-nies bla dar - Ernest Cherrett u Kimberly Ciantar b'interventi minn Fr Raymond Scicluna u Julian Sammut.
Program 10: Donazzjoni tal-organi - Dr Bridget Ellul u Amy Zahra b'interventi minn Dr Patricia Galea u Dr Maureen Cole.
Program 11: Il-Ġimgħa Mqaddsa - Patri Twanny Chircop u Fr Alfred Micallef sj.
Program 12: L-Adozzjoni - Josianne Camilleri, Dr Michael Buhagiar u Carmen Buttigieg.
Program 13: Reklamar - Chris Mifsud b'interventi minn Pierre Portelli u Prof Albert Caruana.
Program 14: X'futur hemm, jekk hemm, għall-Iskejjel tal-Knisja? - Fr Charles Mallia u Mariella Vella.
Program 15: Il-matematika - Prof Josef Lauri.
Program 16: L- NGOs, l-aktar dawk b'missjoni soċjali - Nora Macelli, St Joan Antide Foundation u Marika Mizzi, Caritas b'intervent minn Prof Kenneth Wain.
Program 17: Not recorded.