CampusFM 103.7

 

Kwadranglu

Programm ta' diskussjoni bi produzzjoni ta' Insite, l-organizzazzjoni studenteska tal-media bbazata fl-Universita' ta' Malta. Ipprezentat minn Johann Agius u Leon Xuereb, kull programm jinkludi informazzjoni dwar l-attivitajiet u avvenimenti gewwa l-Universita', flimkien ma' intervista qasira ma' muzicist(a) student(a).Kwadranglu I

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Organizzazzjonijiet Studenteski Universitarji: AEGEE.
Program 2: Organizzazzjonijiet Studenteski Universitarji: AIESEC.
Program 3: Organizzazzjonijiet Studenteski Universitarji : JEF Malta.
Program 4: Il-bullying.
Program 5: L-istudenti Ghawdxin u l-problemi taghhom meta jigu jistudjaw Malta.
Program 6: Fondazzjoni Valletta V18 gewwa l-Universita - Glenn Farrugia.
Program 7: DESA - Department of English Students Association.
Program 8: Studentsfest.
Program 9: L-elezzjoni tal-KSU.
Program 10: L-elezzjoni tal-KSU - membri prezenti tal-Ezekuttiv. (1)
Program 11: L-elezzjoni tal-KSU - membri prezenti tal-Ezekuttiv (2) Becky Micallef and Andrew Borg Wirth.
Program 12: L-Ugwaljanza tas-sessi: GEM - Johann Agius.
Program 13: President Steph Dalli, and Vice President Mark Trapani - KSU gdid.
Program 14: Michelle Trapani, Siobhan Vassallo u Lucretia Rapa - studenti tal-Arti Digitali.
Program 15: L-NGO Dr Klown - Mario Grech.
Program 16: TED talks - Joseph Masini.
Program 17: Kampanja dwar is-sahha mentali bl-isem ta' Brain Storming - Mel McElhatton, Shanice Borg, Chiara Farrugia.


Kwadranglu II

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Freshers' Week - Dennis Muscat u Mark Trapani.
Program 2: SDM - Ian Zahra.
Program 3: Ecologica Survey - Friends of the Earth.
Program 4: Vot 16 - Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ (KNŻ).
Program 5: European Studies Organisation (ESO) – Emanuel Zammit, Codi Galea u Stuart Bugeja.
Program 6: Il-Malti - Leanne Ellul, Għaqda tal-Malti.
Program 7: Is-saħħa - Kaitlyn Byrne u Gabriella Sutton (MHSA).
Program 8: Grupp Universitarji Għawdxin - Maria Dimech u Francesco Caruana. (1)
Program 9: Performing Arts - aspett akkademiku - Luke Cucciardi and Stephanie Bonnici. (1)
Program 10: Grupp Universitarji Għawdxin - Maria Dimech u Francesco Caruana. (2)
Program 11: Performing Arts - aspett soċjali f'Malta - Luke Cucciardi and Stephanie Bonnici. (2)
Program 12: Arts Students Association - Nico Muscat, Damsen Cauchi u Gillian Axiaq.
Program 13: Studenti tal-Għaqda tal-Psikoloġija (BETAPSI).
Program 14: HYBRID - Social Enterprise: JC Fenech.
Program 15: L-Ewtanasja - Matthew Charles Zammit u Lara Attard, studenti tal-Liġi. (1)
Program 16: L-Ewtanasja - Matthew Charles Zammit u Lara Attard, studenti tal-Liġi. (2)
Program 17: L-iScouts - Sarah Galea u Dean (Pembroke Scouts Group).


Kwadranglu III

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: DESA (Dept. of English Students Association) - Mark, Ian u Paul.
Program 2: INSIGHT - Nicole Borg u Christina Saliba.
Program 3: European Studies Organisation - Emanuel Zammit, Cody Galea u Stewart Bugeja.
Program 4: University chaplaincy - Fr Michael Bugeja, chaplain.
Program 5: ICTSA - Keith Agius and Ryan Hamilton.
Program 6: MHSA: Jumpstart my heart - Kaitlyn, Nicole, David and Andrew.
Program 7: MUDU (Malta University Debating Union) - Christoph Schwaiger and GEM (Gender Equality Malta) - Denise Grech.
Program 8: Yuppie: Media Organisation - Emma and Albert.
Program 9: KSU - Students' Fest.
Program 10: Għaqda tal-Malti – Beverly Agius u Elena Cardona.
Program 11: Communications Course (MAKS) - Sarah u Bernice.
Program 12: European Law Students’ Association - ELSA (Malta) - Nick Debono.
Program 13: Futsal u l-isports - Stefan Cutajar.
Program 14: Ikel: Kejkina u Fed by Ed - Lara Zerafa u Edward Camilleri.
Program 15: Atturi Salesjani - Cheryl Camilleri.
Program 16: Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ (KNŻ) - Michael Piccinino.
Program 17: Esebizzjoni - Sharon, Lara u Abigail (studenti B.Educ).