CampusFM 103.7

 

Capriccio

F'dawn il-programmi tinstema' mużika ta' diversi ġeneri, l-aktar xogħolijiet klassiċi. Barra minn hekk, kull programm jinkludi taħdita ma' mistieden speċjali dwar xi aspett artistiku bħal mużika, esibiti f'mużewijiet, arkitettura, arti viżiva u l-arti fil-ħajja kontemporanja.

Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio J. Camilleri.Capriccio I

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: L-influwenzi artistiċi fl-arti ta' Victor Pasmore - Ms. Giulia Privitelli.
Program 2: L-artist Gużeppi Theuma jitkellem dwar il-pittur Ġianni Vella.
Program 3: Mr. Roderick Camilleri jitkellem dwar l-estetika u l-filosofija tal-arti. (1)
Program 4: Mr. Roderick Camilleri jitkellem dwar l-estetika u l-filosofija tal-arti. (2)
Program 5: Ms. Nadine Debattista Briffa titkellem dwar Edward Caruana Dingli. (1)
Program 6: Ms. Nadine Debattista Briffa titkellem dwar Edward Caruana Dingli. (2)
Program 7: Ms. Giulia Privitelli titkellem dwar il-LUX Film Prize.
Program 8: Mr Raymond Saliba jitkellem dwar il-knejjes: binjiet b'konnotazzjonijiet artistiċi u reliġjużi.
Program 9: Mr Roderick Camilleri jitkellem dwar arti moderna u arti kontemporanja.
Program 10: Mr Roderick Camilleri jitkellem dwar il-meta-fiżika fl-arti.
Program 11: Mr Raymond Saliba jitkellem dwar il-Knisja Konventwali ta' San Gwann, fil-Belt Valletta. (1)
Program 12: Mr Raymond Saliba jitkellem dwar il-Knisja Konventwali ta' San Gwann, fil-Belt Valletta. (2).
Program 13: Ms Nadine Debattista Briffa titkellem dwar Vincenzo, Aristide u Giuseppe Bonnici.
Program 14: Ms. Giulia Privitelli titkellem dwar l-affreski fil-Palazz tal-Verdala. (1)
Program 15: Ms. Giulia Privitelli titkellem dwar l-affreski fil-Palazz tal-Verdala. (2)
Program 16: Ms. Giulia Privitelli titkellem dwar l-affreski fil-Palazz tal-Verdala. (3)
Program 17: Ms. Nadine Debattista Briffa titkellem dwar Ġorġ Fenech.


Capriccio II

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Ms. Francesca Balzan titkellem dwar l-użu tat-tabbakkieri u wirja ta' dawn l-oġġetti.
Program 2: Dr Giuseppe Schembri Bonaci jitkellem dwar Gabriel Caruana u l-konferenza mtellgħa mid-Dipartiment ta' l-Istorja tal-Arti fl-Universita ta' Malta.
Program 3: Roderick Camilleri jitkellem dwar Is-Soċjeta tal-Arti fil-Belt Valletta.
Program 4: Ms. Francesca Balzan titkellem dwar l-artist Edward Lear u pittura ta' Fomm ir-Riħ f'Palazzo Falson.
Program 5: Roderick Camilleri jitkellem dwar l-arti tal-installazzjoni.
Program 6: Dr Giuseppe Schembri Bonaci jitkellem dwar id-direzzjoni artistika ta' Strada Stretta Concept.
Program 7: Ms. Victoria Agius titkellem dwar l-importanza tal-pitturi tal-martirji fl-ikonografija sagra. (1)
Program 8: Ms. Victoria Agius titkellem dwar l-importanza tal-pitturi tal-martirji fl-ikonografija sagra. (2)
Program 9: Ms. Victoria Agius titkellem dwar diversi qaddisin rappreżentati f'pitturi tal-martirji fil-gżejjer Maltin. (1)
Program 10: Ms. Victoria Agius titkellem dwar diversi qaddisin rappreżentati f'pitturi tal-martirji fil-gżejjer Maltin. (2)
Program 11: Raymond Saliba jitkellem dwar l-utilenzi li jintużaw f'riti reliġjużi.
Program 12: Dr. Giuseppe Schembri Bonaci jitkellem dwar ix-xogħolijiet tal-iskultur Anton Agius (1933-2008).
Program 13: Prof. John Schranz jitkellem dwar il-pittur Anton Schranz (imwieled fl-1769).
Program 14: Prof. John Schranz jitkellem dwar il-pittur Giovanni Schranz (1794-1882).
Program 15: Prof. John Schranz jitkellem dwar il-pittur Antonio Schranz (imwieled fl-1801).
Program 16: Prof. John Schranz jitkellem dwar il-pittur Giuseppe Schranz (imwieled fl-1803).
Program 17: Prof. John Schranz jitkellem dwar artisti oħra tal-familja Schranz.