CampusFM 103.7

 

Il-Politika fil-Films

Sensiela ta' programmi li matulha jkunu diskussi ghadd ta' produzzjonijiet cinematografici li jkollhom konnessjonijiet ma' temi politici, nghidu ahna l-liberta', il-klassijiet socjali, l-ambjent, il-kunflitt socjali, l-ekonomija, il-bijoetika u l-imperjalizmu. Fl-isfond tas-soundtrack originali tal-films maghzula, tinholoq diskussjoni bis-sehem ta' esponenti midhla tal-politika u s-socjologija.

Produzzjoni u prezentazzjoni Dr Mario Thomas Vassallo.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Introduzzjoni ghas-sensiela.
Program 2: Il-films ta' Charles Chaplin - Hon. Clyde Puli MP.
Program 3: Il-film bijografiku Elizabeth The Golden Age - Simone Chircop.
Program 4: Il-klassijiet socjali fl-isfond tal-film Titanic - Rev. Dr Charles Tabone.
Program 5: L-implikazzjonjiet socjali u politici fil-film Dr Zhivago (1965) - Prof Godfrey Pirotta.
Program 6: In-neonazzizmu u l-politika estrema fil-film tal-1992 American History X - Andre Debattista.
Program 7: Ir-religjon u l-politika, il-fidi u t-tmexxija ta' poplu fi stat sekulari fil-film tal-2005 Kingdom of Heaven - Edwin Vassallo.
Program 8: Il-krizi ta' Cuba tal-1962 fil-film Thirteen Days u l-iskandlu ta’ Watergate fil-film Nixon - Dr George Vital Zammit.
Program 9: Il-gwerra civili Amerikana (1660-1865) fil-film Glory (1982) - Simone Chircop.
Program 10: Il-piena kapitali: gustizzja jew vendetta? fil-film The Green Mile (1999) – Rev. Dr Charles Tabone.
Program 11: L-Olokawst fil-film Schindler’s List (1993) – Simone Chircop.
Program 12: L-isfregju ambjentali u l-implikazzjonijiet politici fil-film Erin Brockovich (2000) – Dr Marie Louise Mangion.
Program 13: Il-film Of Gods and Man (2010) - Prof Edward Warrington.
Program 14: Il-kruha tal-gwerra fil-film La vita e' bella (1997) – Prof Godfrey Pirotta.
Program 15: Il-films Taljani grotteski u b'laqta satirika li huma msawrin madwar Ugo Fantozzi – Dr George Vital Zammit.
Program 16: Il-glieda kontra l-iskjavitu fil-film Amistad tal-1997 - Colin Borg.
Program 17: Diversi temi fil-films: The Killing Fields, Laurence of Arabia, Les Miserables, Cider House Rules, Bicentennial Man, Braveheart - Simone Chircop.