CampusFM 103.7

 

Gebla b'Gebla

Din is-serje titratta l-istorja ta' l-arkitettura gewwa gziritna mill-migja tal-kavallieri ta' l-Ordni ta' San Gwann sa zminijietna. Il-programmi huma msawra madwar ix-xoghol tad-diversi arkitetti li taw sehemhom fl-evoluzzjoni ta' l-arkitettura f'pajjizna minn Francesco Laparelli, Girolamo Cassar, Lorenzo Gafa', Emanuele Luigi Galizia u bosta ohrajn.

Produzzjoni tal-Prof Joe Pirotta u l-Perit Conrad Thake.

Back to Main Webcast Page

Program 1: L-arkitetturi u arkitetti qabel il-migja tal-Kavallieri f'Malta - Prof Conrad Thake.
Program 2: Il-bidla li gabet il-migja tal-Kavallieri f'Malta.
Program 3: Giovanni Attard, Bontadino de Bontadini u Tumas Dingli.
Program 4: Pietro Paolo Floriani u Francesco Buonamici.
Program 5: Mederico Blondel.
Program 6: Lorenzo Gafa'.
Program 7: Romano Carapecchia.
Program 8: Perjodu tal-Ordni: Charles Francois de Mondion.
Program 9: Perjodu tal-Ordni: Salvu Borg, Francesco Zerafa u Andrea Belli.
Program 10: Perjodu tal-Ordni: Giuseppe Bonnici, Antonio Cachia u Stefano Ittar.
Program 11: Perjodu Kolonjali Ingliz: G. Whitmore, Richard Lankesheer, William Scamp.
Program 12: Perjodu Kolonjali Ingliz: E. M. Barry, G. Bonavia, Nikola Zammit, Royal Engineers.
Program 13: Perjodu Kolonjali Ingliz: Emanuele Luigi Galizia, Giorgio Constantino Schinas.
Program 14: Perjodu Kolonjali Ingliz: Andrea Vassallo, Giuseppe Psaila, Godwin Galizia, etc.
Program 15: L-Arkitetti Salvatore Ellul u Alberto Laferla. Perjodu wara it-Tiena Gwerra Dinjija: Harrison and Hubbard, etc...
Program 16: Perjodu wara l-Indipendenza: Joseph Huntingford, J.M.Spiteri, Renato Laferla, Richard England, etc.
Program 17: Millenju l-gdid: Renzo Piano, AP, u ohrajn.