CampusFM 103.7

 

In-Nisga tal-Filosofija

Il-Professur Joe Friggieri jitkellem ma' Fr Joe Borg fuq il-filosofija kontemporanja b'rabta mat-tielet volum ta' In-Nisga tal-Hsieb, li ghadu kemm hareg. Issir diskussjoni tal-hsieb ta' nies kbar bhal Hegel, Marx, Darwin, Nietzsche, Freud, Wittgenstein, Heidegger, Sartre, Gadamer, Habermas u Quine. Is-sensiela tittratta wkoll l-ideat ta' Foucault, Derrida, Lyotard u postmodernisti ohra, flimkien ma' dawk tal-esponenti ewlenin tal-femminizmu Franciz, minn Simone de Beauvoir 'il quddiem. Tinghata wkoll harsa lejn il-kritika radikali tas-socjetą kontemporanja minn filosfi kontinentali ta' zmienna.

Back to Main Webcast Page

Program 1: L-Idealizmu Germaniz.
Program 2: L-Idealizmu Germaniz: Fichte u Shelling.
Program 3: Hegel. (1)
Program 4: Hegel. (2)
Program 5: Marx. (1)
Program 6: Marx. (2)
Program 7: Utilitarjanizmu - Jeremy Bentham u John Stuart Mill.
Program 8: Arthur Schopenhauer.
Program 9: Friedrich Nietzsche.
Program 10: Soren Kierkegaard.
Program 11: Charles Sanders Peirce.
Program 12: Il-pragmatizmu - Charles Sanders Peirce. (1)
Program 13: Il-pragmatizmu – William James u John Dewey. (2)
Program 14: Charles Darwin.
Program 15: Sigmund Freud. (1)
Program 16: Sigmund Freud. (2)
Program 17: Wilhelm Dilthey.