CampusFM 103.7

 

U l-Kotra Qamet f'Daqqa

Il-vers patrijottiku ta' Ruzar Briffa jipprovoka sensiela gdida ta’ Charles Xuereb li fiha se jigu mistharrga diversi aspetti tal-identità Maltija - xi tkun, jekk hemmx wahda biss, hijiex ta' kulhadd l-istess fuq dawn il-gzejjer, kif issawwret u xi tfisser illum. Ma' ghadd ta' mistiedna se tigi mixtarra l-idea ta' identità nazzjonali, regjonali, Ewropea u universali. Ghad fadal zmien ikollok identità partikolari f'dinja globalizzata?

Back to Main Webcast Page

Program 1: L-Identita' Maltija. (1)
Program 2: L-Identita' Maltija. (2)
Program 3: L-Identita' Maltija: drawwiet, uzanzi u stil ta’ hajja tal-Qrendi. (1)
Program 4: L-Identita' Maltija: drawwiet, uzanzi u stil ta’ hajja tal-Qrendi. (2)
Program 5: L-Identita’ Maltij: Esperjenza minn Spanja ghal Malta. (1)
Program 6: L-Identita’ Maltij: Esperjenza minn Spanja ghal Malta. (2)
Program 7: Il-genetika fl-Identita’ Maltija. (1)
Program 8: Il-genetika fl-Identita’ Maltija. (2)
Program 9: Turizmu iswed, skur, tad-dwejjaq?
Program 10:Il-Hobza Maltija. (1)
Program 11: Il-Hobza Maltija. (2)
Program 12: Il-Qrendi. (1)
Program 13: Il-Qrendi. (2)
Program 14: Il-mara fis-socjeta.
Program 15: L-identita kulturali. (1)
Program 16: L-identita kulturali. (2)
Program 17: L-identita genetika.