CampusFM 103.7

 

Diskorsi u lil Hinn Minnhom

Fr Joe Borg u l-Prof Joe Pirotta jintervistaw personalitajiet ewlenin dwar figuri internazzjonali u grajjiet li bidlu d-dinja.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Dr. Joseph Cassar u l-esperjenza fis-servizz diplomatiku Malti. (1)
Program 2: Dr. Joseph Cassar u l-esperjenza fis-servizz diplomatiku Malti. (2)
Program 3: Prof. Vicky Ann Cremona - ‘Ir-Rebbiegha’ Gharbija.
Program 4: Dr. Tonio Borg – Valuri, ideologija u politika.
Program 5: Renee Laiviera – Ugwaljanza.
Program 6: ‘Gordon Brown’ u ‘David Cameron’.
Program 7: President Emeritu George Abela.
Program 8: Mr. Ivan Bartolo, CEO 6pm.
Program 9: Prof Joe Cannataci – L-iggvernar tal-Internet, cyberspace.
Program 10: Fr. Joe Ellul - L-Islam.
Program 11: Dr. Carmen Sammut – Il-Palestina.
Program 12: Fr. Kevin Schembri – L-Ortodossi u t-tqarbin ta’ dawk fit-tieni zwieg.
Program 13: President Emeritus Dr Ugo Mifsud Bonnici – Il-karriera politika tieghu.
Program 14: Il-kontribuzzjoni tal-Papa Gwanni Pawlu II, Gorbachev u Bush fil-waqa’ tal-Kommunizmu.
Program 15: Pierre Portelli – Journalism: From print to new media.
Program 16: Charles Farrugia, Leonard Callus – Arkivji Nazzjonali.
Repeat of Prog. 4: Dr. Tonio Borg – Valuri, ideologija u politika.
Program 18: .