CampusFM 103.7

 

Bijografiji Letterarji

Is-sensiela thares lejn numru ta awturi mejtin li taw kontribut kbir lill-ilsien u l-letteratura Maltija. Fost il-protagonisti se nitkellmu dwar Guz Chetcuti, Ruzar Briffa, Karmenu Vassallo, Anton Buttigieg u Dun Karm. Barra profil tal-kittieba ma jonqsux ukoll kummenti minn studjuzi dwarhom.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta Sergio Grech.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Manwel Dimech.
Program 2: Juan Mamo.
Program 3: Il-poeta Ruzar Briffa.
Program 4: Il-poeta u awtur Guze Chetcuti.
Program 5: Il-poeta Dun Frans Camilleri.
Program 6: Il-Prof Guze' Aquilina.
Program 7: Dr. Anton Buttigieg.
Program 8: Walter Zahra.
Program 9: Kelinu Vella Haber.
Program 10: Karmenu Vassallo, poeta .
Program 11: Albert M. Cassola.
Program 12: Herbert Ganado.
Program 13: Lino Spiteri.
Program 14: Guz Cassar Pullicino.
Program 15: Guz Ellul Mercer.
Program 16: GanAnton Vassallo; Laurent Ropa; Richard Taylor; Dwardu Cachia.
Program 17: Charles Briffa dwar Il-Passat Letterarju.