CampusFM 103.7

 

Soukhyam

Serje ta' programmi dwar l-armonija li ghandu jkun hemm bejn il-mohh, il-gisem u l-ispirtu. Se nitkellmu dwar dak kollu li nistghu naghmlu biex nilhqu dan l-istat armonjuz maghruf bhala well-being - Soukhyam. Fuq il-programm ghandna maghna lil Dr Lydia Ukhaneva, holistic practitioner u transpersonal psycho-therapist.

Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Margaret Agius.Soukhyam I

Serje gdida ta' programmi dwar l-armonija li ghandu jkun hemm bejn il-mohh, il-gisem u l-ispirtu. Se nitkellmu dwar dak kollu li nistghu naghmlu biex nilhqu dan l-istat armonjuz maghruf bhala well-being - Soukhyam. Fuq il-programm ghandna maghna lil Dr Lydia Ukhaneva, holistic practitioner u transpersonal psycho-therapist.

Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Margaret Agius.

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Well being and stress.
Program 2: Mind management technique: meditation.
Program 3: Number meditation.
Program 4: Vibrational medicine.
Program 5: It-terapija li tissejjah Su-jok. (1)
Program 6: It-terapija li tissejjah Su-jok. (2)
Program 7: Sound Therapy.
Program 8: Aroma Therapy.
Program 9: Water Therapy.
Program 10: Water Therapy (External).
Program 11: Water Therapy and Herbal Infusion; The Quality of Water.
Program 12: Herbal Remedies.
Program 13: Fruit and Health.
Program 14: The benefits of eating fruit.
Program 15: The benefits of eating vegetables. (1)
Program 16: The benefits of eating vegetables. (2)
Program 17: Questions from listeners.


Soukhyam II

F'din it-tieni serje tal-programm Soukhyam se nkomplu noffru suggerimenti biex jintlahaq stat armonjuz bejn il-gisem, il-mohh u l-ispirtu. Barra li se nuru kif wiehed ghandu jitnaddaf u jalkalizza se noffru wkoll rimedji naturali ghall-hafna kundizzjonijiet. Bil-partecipazzjoni tal-holistic practitioner u psychotherapist Dr Lydia Ukhaneva.

Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Margaret Agius.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Detoxifying your system.
Program 2: Parasites in our body.
Program 3: Emotional Detox.
Program 4: Mental Detox.
Program 5: Alkalising the body.
Program 6: Female Health.
Program 7: Male Health.
Program 8: Sexuality.
Program 9: Infertility.
Program 10: The female cycle.
Program 11: Fertility.
Program 12: Cancer.
Program 13: Cancer: how to deal with it.
Program 14: L-ipnosi u l-fobija.
Program 15: Emotions.
Program 16: Anger.
Program 17: Sadness and Depression.