CampusFM 103.7

 

Mamo l-Veru

Il-programm jipprezenta l-iktar studji ricenti dwar il-personalità letterarja kumplessa ta' Juann Mamo mill-Konferenza Juann Mamo li saret f'Ottubru tal-2013. Minbarra l-analizi fl-istudio ta' studjuzi minn oqsma differenti, Manwel Mifsud jaqra siltiet mill-edizzjoni l-gdida tar-rumanz ikoniku Ulied in-Nanna Venut fl-Amerka.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Dr. Adrian Grima.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Juan Mamo u l-edukazzjoni tul il-hajja.
Program 2: Juan Mamo u r-realizmu.
Program 3: Il-post ta' Juan Mamo fl-istorja letterarja Maltija.
Program 4: It-tradizzjonijiet popolari fi Juan Mamo.
Program 5: Il-poezija ta' Juan Mamo.
Program 6: Il-poezija ta' Julian Mamo; Rakkonti: Iz-zija u l-fatat; Bikja ta' xebba.
Program 7: L-innovazzjoni lingwistika u letterarja ta' Juan Mamo.
Program 8: Il-kreattivita' ta' Juan Mamo.
Program 9: L-uzu tad-djalett fir-rumanz Ulied in-Nanna Venut fl-Amerka ta' Juan Mamo.
Program 10: It-traducibilita tax-xoghol ta' Juan Mamo.
Program 11: Meta r-rakkontatur ma jirakkontax fir-rumanz ta' Juan Mamo Ulied in-nanna Venut fl-Amerka.
Program 12: Kitba letterarja li l-qari ma jahkimiex - kitba li ma tinqarax facilment.
Program 13: Persunaggi u karattri tar-rumanz ta' Mamo.
Program 14: L-emigrazzjoni lejn l-Amerka.
Program 15: L-univers mediku fi zmien Juan Mamo fil-bidu tas-seklu 20.
Program 16: Il-frakka ta' Mamo.
Program 17: Persunaggi reali li jissemmew fir-rakkont Ulied in-Nanna Venut fl-Amerka.