CampusFM 103.7

 

Hannieqa ta' Melodiji

Programm li ser jitratta muzika simfonika li tiehu lis-semmiegha mis-seklu tmintax sas-seklu ghoxrin. Is-sensiela tinkludi muzika ta kompozituri rinomati fdan il-qasam. Isiru referenzi wkoll ghall-generi ohra ta arti, li bxi mod ikunu marbuta ma dik il-muzika partikolari.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta Dr. Silvio J. Camilleri.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Muzika sinfonika dwar il-belt ta' Londra.
Program 2: Muzika sinfonika li taghti importanza lill-perkussjoni.
Program 3: Sinfonjetti.
Program 4: Sinfoniji ta' kompozituri b'hajjiet difficli.
Program 5: Sinfoniji b'ispirazzjoni spiritwali.
Program 6: Sinfoniji b'temi marittimi.
Program 7: Sinfoniji mhux mitmuma.
Program 8: Sinfoniji dwar pajjizi mbieghda.
Program 9: Sinfoniji li jfakkru f'postijiet differenti.
Program 10: Sinfoniji mill-Estonja.
Program 11: Sinfoniji b'partijiet vokali.
Program 12: Sinfoniji b'temi bibblici.
Program 13: Sinfoniji neo-klassici.
Program 14: Sinfoniji tan-1920's.
Program 15: Sinfoniji b'partijiet ghall-orgni.
Program 16: Sinfoniji ta' kompozituri Amerikani tas-seklu 19.
Program 17: Sinfoniji pastorali.