CampusFM 103.7

 

Testment

Min jaf kemm –il darba gie f’ mohhna kif ha mmutu, x’ ser inhossu f’ dak l-ahhar mument, x’ hemm jew m’hemmx wara din il-hajja, jekk hux ha jiftakruna!

Dan il-programm ser janalizza t-tema tal-mewt minn diversi perspettivi, dawk socjali, spiritwali, filosofici, legali, psikologici u ohrajn biex naghmlu inkontru mal-akbar certezza li ghandna fil-hajja, cioe’ dik li xi darba ha nitilqu minn din id-dinja.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Il-mewt, it-telfa u l-familja.
Program 2: Il-mewt u l-fidi.
Program 3: Il-mewt u l-ligi.
Program 4: Is-socjologija u l-mewt.
Program 5: It-tfal u l-mewt.
Program 6: Il-letteratura Maltija u l-mewt.
Program 7: Il-filosofija, l-abort u l-ewtanasja.
Program 8: Il-kittieb u l-mewt.
Program 9: Il-piena kapitali.
Program 10: Il-mewt ta' Kristu.
Program 11: Is-suwicidju.
Program 12: La Divina Commedia.
Program 13: Il-mewt u l-kultura.
Program 14: It-teatru u l-mewt.
Program 15: It-teatru u l-awtopsji.
Program 16: Il-mewt fl-istorja.
Program 17: Il-mewt u l-films.