CampusFM 103.7

 

Bis-Sassla u l-Brevjar

Episodji b’kitba ta’ Tuse’ Costa mis-serje tieghu Il-Kappillan.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Anton Farrugia.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Mill-ktieb ta' Tuse Costa Dak l-Imbierek ta' Kappillan: Il-Paternoster; Il-Bandalora ta' l-Iljun.
Program 2: Mill-kotba ta' Tuse Costa Dak l-Imbierek ta' Kappillan u Il-Kappillan Isellem: Iz-zfien taz-zghazagh; Il-qanpiena ta' l-erwieh. (1)
Program 3: Mill-kotba ta' Tuse Costa Dak l-Imbierek ta' Kappillan u Il-Kappillan Isellem: Il-qanpiena ta' l-erwieh. (2); L-immunita'. (1)
Program 4: Mill-kotba ta' Tuse Costa Dak l-Imbierek ta' Kappillan u Il-Kappillan Isellem: L-immunita'. (2)
Program 5: Mill-kotba ta' Tuse Costa dwar Il-Kappillan: Il-party tat-tfal.
Program 6: Mill-kotba ta' Tuse Costa dwar Il-Kappillan: Presepju Haj.
Program 7: Mill-kotba ta' Tuse' Costa dwar Il-Kappillan: Il-Haxixa.
Program 8: Mill-kotba ta' Tuse' Costa dwar Il-Kappillan: L-istrina.
Program 9: Mill-kotba ta' Tuse' Costa dwar Il-Kappillan: Il-ballerina.
Program 10: Mill-kotba ta' Tuse' Costa dwar Il-Kappillan: Sensiela ta' bombi. (1)
Program 11: Mill-kotba ta' Tuse' Costa dwar Il-Kappillan: Sensiela ta' bombi. (2)
Program 12: Mill-kotba ta' Tuse' Costa dwar Il-Kappillan: Il-Milied tal-Kappillan.
Program 13: Mill-kotba ta' Tuse' Costa dwar Il-Kappillan: Salome.
Program 14: Mill-kotba ta' Tuse' Costa dwar Il-Kappillan: Il-progett taz-zewg cejiet.
Program 15: Mill-kotba ta' Tuse' Costa dwar Il-Kappillan: Il-Kaccatur.
Program 16: Mill-kotba ta' Tuse' Costa dwar Il-Kappillan: Il-licenzja tas-sewqan.
Program 17: Mill-kotba ta' Tuse' Costa dwar Il-Kappillan: Il-muxa.