CampusFM 103.7

 

Nisga

Programm ta' kultura u taghrif generali.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joe Brincat u Roderick Busuttil.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Leggenda tal-Madonna tal-Mensija; Xoghol tal-buttar f'Malta; Ix-xitla tal-papocci; Biografija ta' Gorg Zammit.
Program 2: Ir-raddi fil-blat; Leggenda tal-misteri tal-ghar ta' Xhajma; Il-gurati; Biografija ta' Guze' Muscat Azzopardi.
Program 3: Il-Palazz ta' Selmun; Ir-ribelljoni fuq il-bastiment Korona; Il-pjanta tac-cistu.
Program 4: Malta fi zmien il-preistorja; Is-sigra tal-akacja; Il-bijografija ta' Ninu Cremona.
Program 5: Il-karettuni; Il-lellux; Il-leggenda tal-bellija tax-xbejbiet; Il-bijografija ta' Nicolo Isouard.
Program 6: Il-knisja l-antika tas-Salvatur Hal-Lija / Il-Mullet / Leggenda t'Ghar Hasan / Bijografija Alfredo Gatt.
Program 7: Il-lingwa Maltija minn fomm missierijietna / It-torri ta' Isopu, Ghawdex / L-Ghasel / Il-bijografija ta' Don Mauro Caruana.
Program 8: Il-faham f'Malta / Il-gnien Romeo Romano / Il-pjanta Denb il-Haruf / Il-bijografija ta' Guze' Chetcuti.
Program 9: Il-migja ta' Caravaggio f'Malta / Il-lingwa Maltija minn fomm missirijietna / Il-mazzarel / Bijografija ta' Guze' Cardona.
Program 10: Temi tal-Gimgha Mqaddsa.
Program 11: Ic-Cittadella / Il-bebuna tal-bahar / Il-landiera / Il-lingwa Maltija minn fomm missirijietna.
Program 12: Malta fi zmien il-Fenici u l-Kartaginizi / Leggenda: Laqgha li gabet is-sliem / Il-farfett taz-zijju / Bijografija ta' Rafel Bonnici Cali.
Program 13: Feature dwar il-Madonna tal-Herba / Il-lingwa Maltija minn fomm missirijietna / Il-gizi / Bijografija ta' Gorg Pisani.
Program 14: Ix-xelters / Il-leggenda tal-Madonna ta' l-Isperanza / Il-bebbux ta' l-art / Bijografija ta' Mro. Indri Borg.
Program 15: Il-lingwa Maltija minn fomm missirijietna / It-tempju ta' Hagrat / Bijografija ta' Frans Sammut / Serqa minn knisja f'Bormla.
Program 16: Il-Ggantija / Il-mawra ta' Ulisse f'art Calypso / Il-breakwater / Il-pjanta tal-kappar.
Program 17: Malta fi zmien ir-Rumani / Meta qam l-inkwiet bejn il-Kavallieri / Leggenda tar-ragel il-maghtub u l-Madonna tal-herba / Bijografija ta' Joseph Calleja, attur.