CampusFM 103.7

 

Ilhna fic-Cpar

Gabra ta’ stejjer strambi u misterjuzi mill-pinna oskura ta’ diversi kittieba Maltin. Ilhna fil-boghod, grotteski, makabri u disturbanti isejhulna mic-cpar. Jezistu tassew jew huma l-frott ta’ immaginazzjoni superstizzjuza? Fuq kollox min hu lest iwiegeb ghall-karba taghhom?

Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Anton Farrugia.Ilhna fic-Cpar I

Gabra ta’ stejjer strambi u misterjuzi mill-pinna oskura ta’ diversi kittieba Maltin. Ilhna fil-boghod, grotteski, makabri u disturbanti isejhulna mic-cpar. Jezistu tassew jew huma l-frott ta’ immaginazzjoni superstizzjuza? Fuq kollox min hu lest iwiegeb ghall-karba taghhom?

Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Anton Farrugia.

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Siltiet mir-rumanz Tikk tokk is-saghtejn ta' Edgar Formosa.
Program 2: Rakkont Il-Wirdiena mill-ktieb ta' Anton Grasso: Infern.
Program 3: Stejjer qosra ta' Benito Mizzi u tradott minn Oliver Friggieri u li deher fis-Saghtar fl-1985: Sarafa'; Zmien il-kacca; Ir-ragel li gie mill-boghod.
Program 4: Novella ta' Trevor Zahra mill-ktieb tieghu Provenz bl-isem ta' Taht Fanal Mitfi....
Program 5: Rakkont ta' Anton Grasso mill-ktieb Il-Funeral: Ulied il-hsad.
Program 6: Novella qasira ta' Lino Spiteri mill-ktieb Anatomija: Dahk; Rakkont ta' Mary Mahoney mill-ktieb Il-Qtil fi Sqaq il-Horr u Stejjer Ohra: Iz-zghazugh tad-deheb.
Program 7: Rakkont ta' Anselm Sciberras mill-ktieb L-alfabet Tieghi: Antologija ta' Novelli - Hati.
Program 8: Rakkont ta' Anton Grasso mill-ktieb Il-Funeral: Il-kamra tal-bejt.
Program 9: Novella mill-ktieb ta' Trevor Zahra Provenz: Ir-rih li jokrob wahdu.
Program 10: Mill-ktieb ta' Anton Grasso Bluha: Lil Vicky tghiduliex; Erba' swaba.
Program 11: Mill-ktieb ta' Anton Grasso Bluha: Ir-ragel li fekkek siqu.
Program 12: Mill-ktieb ta' Paul J. Debono Il-Wahx ta' Hal Qormi u stejjer ohra: - Fl-ahhar kellu jammetti.
Program 13: Mill-ktieb ta' Benito Mazzi, tradott ghall-Malti minn Oliver Friggieri, Pierre tal-Gzira; Mill-ktieb ta' Mario Azzoppardi Vampiri u rakkonti ohra: Vampiri.
Program 14: Mill-ktieb ta' Paul J. Debono Il-Wahx ta' Hal Qormi u stejjer ohra: Il-bieb tac-cimiterju.
Program 15: Mill-ktieb ta' Anton Grasso Incens: - Ir-ragel b'id wahda; - It-tfajla ta' fuq l-gholja.
Program 16: Mill-ktieb ta' Anton Grasso Incens: Sena wara.
Program 17: Mill-ktieb ta' Trevor Zahra Provenz: Hgieg (l-ewwel parti).


Ilhna fic-Cpar II

Stejjer oskuri, strambi u misterjuzi. Stejjer li jirrakkontaw grajjiethom.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Anton Farrugia.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Mill-ktieb ta' Trevor Zahra Provenz: Hgieg. (It-tieni parti)
Program 2: Mill-ktieb ta' Trevor Zahra Provenz: Hgieg. (It-tielet u l-ahhar parti)
Program 3: Mill-ktieb ta' Anton Grasso Hurrieq: L-ahhar xita.
Program 4: Mill-ktieb ta' Anton Grasso Limbu: Bhal ma jmutu is-sinjuri.
Program 5: Mill-gabra ta' novelli ta' Trevor Zahra bl-isem ta' Penumbra: Funerali; Gerita.
Program 6: Mill-gabra ta' novelli ta' Trevor Zahra bl-isem ta' Penumbra: Ghadd ; Pensjonant.
Program 7: Mill-gabra ta' rakkonti ta' Charles Casha bl-isem ta' Burraxki. Gabra ta' stejjer: It-Triq.
Program 8: Rakkont ta' Charles Casha: Il-gnien tas-sinjura; Mill-gabra ta' rakkonti ta' Mario Azzopardi bl-isem ta' Vampir u rakkonti ohra: Love Parade.
Program 9: Mill-ktieb ta' Anton Grasso Hurrieq: Il-Midinba.
Program 10: Mill-ktieb ta' Anton Grasso Hurrieq: Is-Sagristan.
Program 11: Mill-gabra ta' novelli ta' Trevor Zahra bl-isem ta' Penumbra: Meta kellhom jaqghu il-kwiekeb.
Program 12: Karattri minn stejjer zghar mill-ktejjeb ta' Charles Casha bl-isem ta' Minn tarf sa tarf tat-triq: Toni; Gakki; L-Onorevoli Ministru; Valerio.
Program 13: Mill-ktieb ta' Anton Grasso Stejjer Xitwija: L-istatwa f'nofs il-misrah.
Program 14: Mill-ktieb ta' Anton Grasso Stejjer Xitwija: Suspett.
Program 15: Mill-ktieb ta' Anton Grasso Stejjer Xitwija: Il-bagalja.
Program 16: Mill-ktieb ta' Joseph Serracino Xita f'Awissu: Gabra ta' stejjer: Il-Qrara.
Program 17: Silta mir-rumanz ta' Edgar Formosa Tik Tok is-Saghtejn.