CampusFM 103.7

 

Taht l-Ilma

Programm li jitratta temi marbutin mas-sajf u l-bahar.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Andrew AzzoppardiTaht l-Ilma I

Programm li jitratta temi marbutin mas-sajf u l-bahar.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Andrew Azzoppardi

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Scuba Diving.
Program 2: Il-VISET.
Program 3: Il-Malta Maritime Authority.
Program 4: Il-Maritime Squadron ta' l-AFM.
Program 5: It-turizmu f'Ghawdex.
Program 6: Il-kunsilli lokali tal-Mellieha / Mgarr.
Program 7: International Ocean Institute.
Program 8: Il-bahar - San Giljan.
Program 9: Civil Protection Department.
Program 10: L-iskejjel ta' l-ghawm.
Program 11: Il-fisheries.
Program 12: Green whistleblower.
Program 13: L-emigrazzjoni rregolari.
Program 14: Environmental education.
Program 15: Is-sajd.
Program 16: Lokalita' ta' villegjatura.
Program 17: NSTS u FELTOM.


Taht l-Ilma II

Programm li jitratta temi marbutin mas-sajf u l-bahar.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Andrew Azzoppardi

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Civil Protection Department.
Program 2: Administrative Law Enforcement.
Program 3: Forzi Armati.
Program 4: BICREF.
Program 5: Profs. Aldo Drago, Joel Azzoppardi, Raiza Tarasova, Antonello Bruschi.
Program 6: Dr. Alan Deidun.
Program 7: Department of Biology, Faculty of Science, University of Malta.
Program 8: Sajd bil-qasba.
Program 9: Gaming; Scuba Diving Industry.
Program 10: Gozo Tourism Association; Scuba Diving School.
Program 11: Malta Fishing Forum.
Program 12: Mellieha Local Council.
Program 13: MCAST Maritime Institute.
Program 14: Antoinette Vassallo (Ta' Xbiex), Dr. Malcolm Mifsud (Pieta') u Joseph Scerri (Bormla).
Program 15: Socjeta Filarmonika ta' l-Unjoni, Hal-Luqa.
Program 16: Dr. Andreina Fenech Farrugia, Director Kontroll tas-Sajd.
Program 17: Hon. Dr. Mario Demarco MP, Parliamentary Secretary for Tourism.