CampusFM 103.7

 

Patrimonju Kulturali

Dr Karsten Xuereb jintervista lil Dr Anthony Pace f'forma ta' djalogu u konverżazzjoni dwar punti ewlenin u attwali dwar il-patrimonju ħaj, minn perspettivi lokali, nazzjonali u internazzjonali. Il-programmi għandhom iqanqlu sens ta' kurżita' u pjaċir fis-semmiegħa ta' Campus FM, speċjalment min iħobb jisma' u juża l-ilsien Malti f'oqsma kulturali, ekoloġiċi u tar-riċerka tas-soċjeta'.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Introduzzjoni għall-kunċetti ewlenin fil-patrimonju tanġibbli u intanġibbli.
Program 2: Daħla għall-iżvilupp tal-patrimonju bħala settur fih innifsu: Malta u barra.
Program 3: Valuri 1: estetiċi, soċjali, xjentifiċi.
Program 4: Valuri 2: ekonomiċi, turistiċi, fis-soċjeta' ċivili.
Program 5: Valuri 3: Stewardship u sostennibilita'.
Program 6: Kunċetti ewlenin: l-awtentiċita', il-ġenwinita', tensjonijiet u bilanċ fl-iżvilupp urban u rurali.
Program 7: Il-konvenzjonijiet internazzjonali ewlenin tal-patrimonju. (1)
Program 8: Il-konvenzjonijiet internazzjonali ewlenin tal-patrimonju. (2)
Program 9: Il-UNESCO u l-Lista tal-Wirt Dinji x'ifissru għal Malta.
Program 10: L-iżviluppi fil-governanza u l-prassi Maltija.
Program 11: Il-patrimonju u t-turiżmu.
Program 12: Ir-relazzjoni bejn il-patrimonju u setturi oħra.
Program 13: Għeluq b'ħarsa lura u 'l quddiem.