CampusFM 103.7

 

Meta l-Moħħ Isir Palk

Mod bejn tnejn u bejnietna kif rakkont isir dramm u l-moħħ isir palk.

Kitba ta' Ġorġ Peresso. Produzzjoni u presentazzjoni ta' Celaine Buhagiar u Ġorġ Peresso.Meta l-Moħħ Isir Palk I

Mod bejn tnejn u bejnietna kif rakkont isir dramm u l-mohh isir palk.

Kitba ta' Ġorġ Peresso. Produzzjoni u presentazzjoni ta' Celaine Buhagiar u Ġorġ Peresso.

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: It-Tfajla tal-Beritta Ciniza.
Program 2: Grajja ta' warda: tema b'sitt varjazzjonijiet; Adattament minn Imhabba Buffa.
Program 3: Novella ta' Charles Briffa bl-isem ta' Dell Hiemed mill-ktieb Stejjer ghall-Hadd.
Program 4: Wenzu u Rozi fil-Genna ta' Gorg Zammit.
Program 5: Min jisker u jizfen jibqa jsaffar - stejjer ta' Erodotus.
Program 6: Bewsa ta' tlett liri ta' Ġorġ Peresso.
Program 7: L-Ghanja ta' l-Ghanjiet.
Program 8: Il-hajja ta' Franz Lizt. (1)
Program 9: Il-hajja ta' Franz Lizt. (2)
Program 10: Il-hajja ta' Franz Lizt. (3)
Program 11: Ommu u s-sinjura: novella ta' Ġorġ Peresso.
Program 12: Stabat Mater ta' Frate Jacopone da Todi.
Program 13: Il-Libsa tat-Tieg: kitba u adattament ta' Ġorġ Peresso.
Program 14: Ir-Raheb: it-tieni taqsima tad-dramm ta' Erin Serracino Inglott.
Program 15: Mill-gabra Imhabba Buffa, ta' Ġorġ Peresso: Id-drenagg; Min jistenna jitherra... skond kif!
Program 16: Mill-gabra Imhabba Buffa, ta' Ġorġ Peresso: Lippu.
Program 17: Varjazzjoni tas-sonett Mari ta' Gorg Pisani.


Meta l-Moħħ Isir Palk II

Mod bejn tnejn u bejnietna kif rakkont isir dramm u l-mohh isir palk.

Kitba ta' Ġorġ Peresso. Produzzjoni u presentazzjoni ta' Celaine Buhagiar u Ġorġ Peresso.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Varjazzjonijiet tas-sonett Mari ta' Gorg Pisani. (2)
Program 2: Riflessjoni bbazata fuq il-kantiku ta' San Gwann tas-Salib.
Program 3: Storja ta' Erodotus: Kandaules u Giges.
Program 4: Storja ta' Erodotus: Is-Sultan Xerxes
Program 5: Mill-ktieb ta' George Cini Strada Stretta: It-triq li darba xeghlet il-Belt. (1)
Program 6: Mill-ktieb ta' George Cini Strada Stretta: It-triq li darba xeghlet il-Belt. (2)
Program 7: Poema ta' Ġorġ Peresso: Monologu mgedwed wara l-mewt ta' ommi - 14 ta' Novembru 2010.
Program 8: Parti mid-dramm bl-isem originali ta' Kavallier u tlett nisa izda li ttella' mill-kumpanija Surreal bhala Bejn erba' hitan. (1)
Program 9: Parti mid-dramm bl-isem originali ta' Kavallier u tlett nisa izda li ttella' mill-kumpanija Surreal bhala Bejn erba' hitan. (2)
Program 10: It-Tentazzjonijiet ta' Nhar ta' Hadd, adattament tar-rakkont ta' Ġorġ Peresso mill-ktieb tieghu Ihabba Buffa.
Program 11: It-Tlett Stejjer tax-Xih, adattament tar-rakkont ta' Ġorġ Peresso mill-ktieb tieghu Ihabba Buffa.
Program 12: Feature imhejji b'tifkira tal-konvoy ta' Santa Marija fl-1942.
Program 13: Dnubiet fil-Familja ta' Ġorġ Peresso mill-ktieb tieghu Imhabba Buffa.
Program 14: Is-Samaritana: kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 15: Il-mara ta' dlielha twil - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 16: L-ahhar pagna tad-djarju - kitba ta' Ġorġ Peresso mill-ktieb Imhabba Buffa.
Program 17: It-telgha - kitba ta' Ġorġ Peresso, adattament mill-ktieb Imhabba Buffa.
Program 18: L-amnesija u Dikjarazzjoni ta' Mhabba: bejn tnejn u bejnietna - rakkonti ta' Ġorġ Peresso.


Meta l-Moħħ Isir Palk III

Mod bejn tnejn u bejnietna kif rakkont isir dramm u l-mohh isir palk.

Kitba ta' Ġorġ Peresso. Produzzjoni u presentazzjoni ta' Celaine Buhagiar u Ġorġ Peresso.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Shakespeare: The Bard - traduzzjoni ta' Alfred Palma.
Program 2: Epitala - poeziji taz-zwieg.
Program 3: Requiem ghall-kurunetta ta' George Peresso.
Program 4: Il-passigier ta' hdejja vjolincell ta' Ġorġ Peresso.
Program 5: Adattament hafif hafna minn Ġorġ Peresso ta' xena mill-musical Jimmy Shine: Connie tas-City.
Program 6: 1. Vivre la liberte': 'Intervista' ma' Gen. Bonaparte; 2. Quddiem il-monument tar-Regina Vittorja.
Program 7: L-ahhar salm ta' David - kitba ta' Ġorġ Peresso. (1)
Program 8: L-ahhar salm ta' David - kitba ta' Ġorġ Peresso. (2)
Program 9: Hemm xi haga tinten fis-saltna tad-Danimarka.
Program 10: Il-Kuncizzjoni. (1)
Program 11: Il-Kuncizzjoni. (2)
Program 12: Ta' l-Indulgenzi - ta' Ġorġ Peresso.
Program 13: Imn'Alla l-Milied jigi biss xahrejn fis-sena!
Program 14: Ir-rigal tal-Magi.
Program 15: Dun Karm, ommu u l-kanarin: Tislima lil Dun Karm u l-poezija tieghu.
Program 16: Il-poeziji immuzikati ta' Dun Karm.
Program 17: Il-mara tal-coat.


Meta l-Moħħ Isir Palk IV

Mod bejn tnejn u bejnietna kif rakkont isir dramm u l-mohh isir palk. Qari mir-rumanz radjofoniku miktub minn Ġorġ Peresso: Il-Werrieta tar-Rih.

Kitba ta' Ġorġ Peresso. Produzzjoni u presentazzjoni ta' Celaine Buhagiar u Ġorġ Peresso.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1.
Program 2.
Program 3.
Program 4.
Program 5.
Program 6.
Program 7.
Program 8.
Program 9.
Program 10.
Program 11.
Program 12.
Program 13.
Program 14.
Program 15.
Program 16.
Program 17.


Meta l-Moħħ Isir Palk V

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Il-htif u l-istupru ta' Europa.
Program 2: Storja tal-genn - zewg varjazzjonijiet ta' storja wahda.
Program 3: Meta Oreste kanta.
Program 4: It-tentazzjoni u l-anglu; Il-kelb.
Program 5: Ruth, il-Mowabija.
Program 6: Il-mara tal-magazins; Bajda u sewda.
Program 7: Venere tal-Gharmier.
Program 8: L-intervisti... sketches bla pretenzjoni u hafna pruzunzjoni, ta' Ġorġ Peresso. (1)
Program 9: L-intervisti... sketches bla pretenzjoni u hafna pruzunzjoni, ta' Ġorġ Peresso. (2)
Program 10: Ta' l-ahhar ibahhar: L-intervisti... sketches bla pretenzjoni u hafna pruzunzjoni, ta' Ġorġ Peresso. (3).
Program 11: Il-Makkjetta.
Program 12: Il-poezija religjuza; It-taqbil tar-rakkont tal-fatt.
Program 13: Versi ghall-palk u l-ghannejja ta' l-ghana.
Program 14: Tqabbil u varjeta' tal-palk Malti.
Program 15: Xewqa rieha ta' Cirasa. (1)
Program 16: Xewqa rieha ta' Cirasa. (2)
Program 17: Madame Butterfly ta' Puccini - muzika Operistika.
Program 18: Incens u bocci tal-kamla.


Meta l-Moħħ Isir Palk VI

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Vignette et vin tete a' tete.
Program 2: Frammenti u xenetti.
Program 3: Is-sejha tat-Tevere. (1)
Program 4: Is-sejha tat-Tevere. (2)
Program 5: Is-sejha tat-Tevere. (3)
Program 6: Il-kaz ta' Betta Coleiro. (1)
Program 7: Il-kaz ta' Betta Coleiro. (2)
Program 8: Il-kaz ta' Betta Coleiro. (3)
Program 9: Gianni Schicchi.
Program 10: Il-mini market.
Program 11: Wenzu u Rozi jilbsu gala.
Program 12: Silta minn Bint Iolio - dramm ta' Gabriele d'Annunzio kif imnizzel fir-rumanz Ir-ragel ta' wahdu ta' Ġorġ Peresso.
Program 13: L-istorja ta' Ave Verum Corpus ta' Mozart.
Program 14: Gustav Mahler.
Program 15: Ir-Rigal tal-Magi tal-awtur Amerikan O'Henry.
Program 16: Il-Pedofelu fil-gnien u stejjer ohra.
Program 17: Il-mara tal-kowt tal-fur.


Meta l-Moħħ Isir Palk VII

Tkompli bl-istess ingredjenti li ghamlu s-success ta' din is-sensiela u din il-forma radjufonika ta' kif inwasslu rakkont irrectat minn zewg ilhna. Kreattivit�, stil, naqra cinizmu u t-tahlit tal-umorizmu u attitudini filosofika imexxu kull test tar-rakkont minn gimgha ghal ohra. Filwaqt li l-bicca l-kbira tal-istejjer huma originarjament miktuba ghal din is-sensiela, se nkomplu naghtu importanza lill-gid letterarju mill-letteratura Ewropeja.

Produzzjoni ta' Ġorġ Peresso u Celaine Buhagiar.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Il-bieb imbexxaq tal-genna. (1)
Program 2: Il-bieb imbexxaq tal-genna. (2)
Program 3: Il-bieb imbexxaq tal-genna. (3)
Program 4: Il-kuncert ta' l-ahhar tad-dinja.
Program 5: Hi u hu; L-ghaqda ta' l-ghazza.
Program 6: Il-hajja ta' kelb. (1)
Program 7: Il-hajja ta' kelb. (2)
Program 8: Esther - il-mara li sahhret sultan.
Program 9: Getsemani.
Program 10: Programm celebrattiv ta' wara l-Ghid.
Program 11: L-Izverjalin.
Program 12: Ir-ragel ta' fuq iz-zebra lines.
Program 13: L-Ghid ta' l-Ortodossi.
Program 14: Alla m'ghandux partit; Alla ma jhares lejn wicc hadd. (1)
Program 15: Alla m'ghandux partit; Alla ma jhares lejn wicc hadd. (2)
Program 16: Kieku Alla kellu n-nervi.
Program 17: Il-mistiedna tal-mistieden.


Meta l-Moħħ Isir Palk VIII

Tkompli bl-istess ingredjenti li ghamlu s-success ta' din is-sensiela u din il-forma radjufonika ta' kif inwasslu rakkont irrectat minn zewg ilhna. Kreattivit�, stil, naqra cinizmu u t-tahlit tal-umorizmu u attitudini filosofika imexxu kull test tar-rakkont minn gimgha ghal ohra. Filwaqt li l-bicca l-kbira tal-istejjer huma originarjament miktuba ghal din is-sensiela, se nkomplu naghtu importanza lill-gid letterarju mill-letteratura Ewropeja.

Produzzjoni ta' Ġorġ Peresso u Celaine Buhagiar.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Chelm - xeni mill-opra f'att wiehed ta' Robert Strassburg.
Program 2: Zewg nofs xemghat.
Program 3: Zewg temi f'varjazzjonijiet mill-hajja. (1)
Program 4: Zewg temi f'varjazzjonijiet mill-hajja. (2)
Program 5: L-anglu tat-triq.
Program 6: Intermezzo Muzikali - Andrea Bocelli.
Program 7: Poeziji mill-ktieb Kieku Alla kellu n-nervi ta' Ġorġ Peresso.
Program 8: Intermezzo muzikali: muzika ta' Bocelli mis-CD Sogno.
Program 9: Il-mara tal-kaccatur.(1)
Program 10: Il-mara tal-kaccatur.(2)
Program 11: Intermezzo muzikali.
Program 12: Awwissu.
Program 13: Nostalgija ta' lehen il-kitara.
Program 14: Amore a tempo di marcia, jew it-T marbuta.
Program 15: Oratorji u Kantati tal-festi.
Program 16: Imhabba bil-pensjoni.
Program 17: Siltiet mill-ktieb Meta Alla kellu n-nervi ta' Ġorġ Peresso.
Program 18: Vjagg muzikali.


Meta l-Moħħ Isir Palk IX

Tkompli bl-istess ingredjenti li ghamlu s-success ta' din is-sensiela u din il-forma radjufonika ta' kif inwasslu rakkont irrectat minn zewg ilhna. Kreattivit�, stil, naqra cinizmu u t-tahlit tal-umorizmu u attitudini filosofika imexxu kull test tar-rakkont minn gimgha ghal ohra. Filwaqt li l-bicca l-kbira tal-istejjer huma originarjament miktuba ghal din is-sensiela, se nkomplu naghtu importanza lill-gid letterarju mill-letteratura Ewropeja.Is-sensiela hi sponsorjata minn Corinthia Group of Companies.

Produzzjoni ta' Ġorġ Peresso u Celaine Buhagiar.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Porpra fix-xefaq. (1)
Program 2: Porpra fix-xefaq. (2)
Program 3: Il-Mara ta' l-Inkwatru.
Program 4: Uncle Richard, radjudramm.
Program 5: Il-klassi ta' filghaxija.
Program 6: Il-mara xiha u zaghzugha.
Program 7: Sillage.
Program 8: Adonis.
Program 9: Kif jintefa d-dawl; Il-loghba tal-lottu.
Program 10: Programm specjali dwar Ruzar Briffa.
Program 11: Il-Lehen - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 12: Nannu ghidli storja.
Program 13: Il-priedka tal-Milied tax-xih.
Program 14: Intermezzo muzikali: ghazla ta' muzika marbuta ma Malta.
Program 15: Tawxu mawxu - rakkont a' Lina Bockdorff, b'adattament ta' Ġorġ Peresso.
Program 16: It-tifel li tar mat-tajra.
Program 17: Rakkonti minn Imhabba Buffa: L-ahhar sular � tlett varjazzjonijiet.


Meta l-Moħħ Isir Palk X

Tkompli bl-istess ingredjenti li ghamlu s-success ta' din is-sensiela u din il-forma radjufonika ta' kif inwasslu rakkont irrectat minn zewg ilhna. Kreattivit�, stil, naqra cinizmu u t-tahlit tal-umorizmu u attitudini filosofika imexxu kull test tar-rakkont minn gimgha ghal ohra. Filwaqt li l-bicca l-kbira tal-istejjer huma originarjament miktuba ghal din is-sensiela, se nkomplu naghtu importanza lill-gid letterarju mill-letteratura Ewropeja.Is-sensiela hi sponsorjata minn Corinthia Group of Companies.

Produzzjoni ta' Ġorġ Peresso u Celaine Buhagiar.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Ghall-erwieh.
Program 2: Ir-rghaj tal-qzieqez.
Program 3: Kieku San Pawl miet Malta. (1)
Program 4: Kieku San Pawl miet Malta. (2)
Program 5: Kieku San Pawl miet Malta. (3)
Program 6: Mill-ktieb Pupu fil-Bahar ta' Alfred Santb'adattament ta' Ġorġ Peresso. (1)
Program 7: Mill-ktieb Pupu fil-Bahar ta' Alfred Santb'adattament ta' Ġorġ Peresso. (2)
Program 8: L-ilbiesi godda ta' l-imperatrici. (1)
Program 9: L-ilbiesi godda ta' l-imperatrici. (2)
Program 10: Il-Holma tal-Port: 35 sena minn Jum il-Helsien.
Program 11: Muzika u poezija biex insellmu 'l gzejjer taghna.
Program 12: Siltiet mill-Fabbtikant tal-Marjunetti ta' Mario Azzoppardi.
Program 13: It-tieni anglu. (Ghid 2014)
Program 14: Intervista ma' Robert Schuman.
Program 15: Tislima lill-Malta fl-Ewropa.
Program 16: Ir-ragel tar-razzett. (1)
Program 17: Ir-ragel tar-razzett. (2)


Meta l-Moħħ Isir Palk XI

Din is-sensiela li ghandha prezentazzjoni u produzzjoni ta' Celaine Buhagiar u Ġorġ Peresso, tkompli wkoll fis-sajf bl-istil tas-soltu: zewg ilhna li jqanqlu rakkont u jibdluh, mal-effetti u l-muzika f'radjudramm ghal tnejn u bejnietna. It-temi ghas-sajf huma aktar hfief ghalkemm naghtu attenzjoni wkoll ghal poemi u rakkonti Maltin li b'xi mod ifissru s-sajf u l-pajsagg Malti.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Zewg hrejjef imqabbla ta' Gorg Zammit.
Program 2: Ir-ragel tal-persjana. (1)
Program 3: Ir-ragel tal-persjana. (2)
Program 4: Ir-ragel tal-persjana. (3)
Program 5: Il-glieda tal-arloggi.
Program 6: Folklore Malti: Tarcisio Zarb. (1)
Program 7: Folklore Malti: Tarcisio Zarb. (2)
Program 8: Il-kwazi miraklu ta' Lourdes.
Program 9: Is-sajf Malti.
Program 10: Il-final tat-Tazza Dinja.
Program 11: Tislima lill-Birgu.
Program 12: Awissu.
Program 13: It-tfajla tan-nitfa melh. (1)
Program 14: It-tfajla tan-nitfa melh. (2)
Program 15: Lehen Settembru: Tislima lis-Sajf.
Program 16: Il-festi tal-Bambina u tal-Madonna tal-Grazzja.
Program 17: Tislima bil-kant lil Malta Indipendenti.
Program 18: Infakkru l-50 sena mill-Indipendenza: Dak il-lejl fix-Xaghra.


Meta l-Moħħ Isir Palk XII

Tkompli bl-istess ingredjenti li ghamlu s-success ta' din is-sensiela u din il-forma radjufonika ta' kif inwasslu rakkont irrectat minn zewg ilhna. Kreattivit�, stil, naqra cinizmu u t-tahlit tal-umorizmu u attitudini filosofika jmexxu kull test tar-rakkont minn gimgha ghal ohra. Filwaqt li l-bicca l-kbira tal-istejjer huma originarjament miktuba ghal din is-sensiela, se nkomplu naghtu importanza lill-gid letterarju mill-letteratura Ewropea.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Il-hares li ma riedx jidher.
Program 2: Il-qtates ta' Kalang (storja ta' Lina Brockdorff mill-ktieb Intermezzo).
Program 3: Il-mara li xejn ma harbatha - Santa Tereza t'Avila. (1)
Program 4: Il-mara li xejn ma harbatha - Santa Tereza t'Avila. (2)
Program 5: Id-dar ta' hdejn l-Ghadira. (1)
Program 6: Id-dar ta' hdejn l-Ghadira. (2)
Program 7: Id-dar ta' hdejn l-Ghadira. (3)
Program 8: Id-dar ta' hdejn l-Ghadira. (4)
Program 9: Id-dar ta' hdejn l-Ghadira. (5)
Program 10: It-13 ta' Dicembru � Jum ir-Repubblika. (1)
Program 11: It-13 ta' Dicembru � Jum ir-Repubblika. (2)
Program 12: It-13 ta' Dicembru � Jum ir-Repubblika (3) � Cicerun vs Verres II.
Program 13: Kartolina tal-Milied.
Program 14: Kartolina ta' l-Ewwel tas-Sena.
Program 15: L-inkwatri bix-xemgha quddiemhom. (1)
Program 16: L-inkwatri bix-xemgha quddiemhom. (2)
Program 17: L-inkwatri bix-xemgha quddiemhom. (3)


Meta l-Moħħ Isir Palk XIII

Tkompli bl-istess ingredjenti li ghamlu s-success ta' din is-sensiela u din il-forma radjufonika ta' kif inwasslu rakkont irrectat minn zewg ilhna. Kreattivit�, stil, naqra cinizmu u t-tahlit tal-umorizmu u attitudini filosofika jmexxu kull test tar-rakkont minn gimgha ghal ohra. Filwaqt li l-bicca l-kbira tal-istejjer huma originarjament miktuba ghal din is-sensiela, se nkomplu naghtu importanza lill-gid letterarju mill-letteratura Ewropea.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Zmien ta' wara l-Milied.
Program 2: L-ahhar tango.
Program 3: L-Ovvju versus il-Propju: Kummenti, hsibijiet u provokazzjonijiet li jidhru inutli.
Program 4: Preludju fuq it-tila. (1)
Program 5: Preludju fuq it-tila. (2)
Program 6: Lilek nafek x'imkien?
Program 7: Intermezzo: Fejn stahbejtli. (1)
Program 8: Intermezzo: Fejn stahbejtli. (2)
Program 9: Id-devozzjoni lejn id-Duluri.
Program 10: Programm ghall-Gimgha l-Kbira .
Program 11: Wara l-Ghid; Muzika ta' Corazon.
Program 12: Il-prostituta migjuba. (1)
Program 13: Il-prostituta migjuba. (2)
Program 14: Konflitt.
Program 15: Mohgaga: mis-CD ta' Mro. Dominic Galea.
Program 16: Il-kappella tal-Maddalena, Valletta. (1)
Program 17: Il-kappella tal-Maddalena, Valletta. (2)


Meta l-Moħħ Isir Palk XIV

Din is-sensiela popolari, bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Celaine Buhagiar u Ġorġ Peresso, tkompli wkoll fl-iskeda tas-sajf� b'ghazla ta' rakkonti u temi aktar hfief, umoristici b'xi doza ta' satira u sentimentalizmu u romanticizmu, u laqta' wkoll mhux tas-soltu dwar l-450 anniversarju tal-Assedju l-Kbir. Ghax milli jidher it-Torok ma hallewx biss herba warajhom!

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Meta kwazi kwazi l-Arkanglu Gabriel kien se jlaqqatha� jekk ma laqqathiex ukoll! � kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 2: L-ohra � kitba ta' Ġorġ Peresso (Part 1).
Program 3: L-ohra � kitba ta' Ġorġ Peresso (Part 2).
Program 4: L-ohra � kitba ta' Ġorġ Peresso (Part 3).
Program 5: Intermezzo muzikali � is-cd Mohgaga ta' Dominic Galea.
Program 6: Celestinu u Celestina � kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 7: Celestinu u Celestina (2) � kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 8: Celestinu u Celestina (3) � kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 9: Celestinu u Celestina (4) � kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 10: Celestinu u Celestina (5): L-epilogu � kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 11: Celestinu u Celestina (6): L-epilogu (2) � kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 12: Intermezzo muzikali: Placido Domingo.
Program 13: Crispus u Fausta � ta' Ġorġ Peresso.
Program 14: Intermezzo muzikali � kliem u muzika Maltija.
Program 15: Kommemorazzjoni tal-450 sena mill-Assedju l-Kbir. (1)
Program 16: Kommemorazzjoni tal-450 sena mill-Assedju l-Kbir. (2).
Program 17:Abdullah Abdizraq � kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 18: Abdullah Abdizraq (2) � kitba ta' Ġorġ Peresso.


Meta l-Moħħ Isir Palk XV

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Iz-zaghzugh li mar ifittex lilu nnifsu - kitba ta' Ġorġ Peresso liberalment imnebbha minn ideat ta' Oliver Sacks.
Program 2: It-tberik - kitba ta' Ġorġ Peresso. (1)
Program 3: It-tberik - kitba ta' Ġorġ Peresso. (2)
Program 4: It-tberik - kitba ta' Ġorġ Peresso. (3).
Program 5: Intermezzo muzikali - Ilhna femminili.
Program 6: It-tfajla li giet mic-cpar - kitba ta' Ġorġ Peresso. (1)
Program 7: It-tfajla li giet mic-cpar - kitba ta' Ġorġ Peresso. (2)
Program 8: It-tfajla li giet mic-cpar - kitba ta' Ġorġ Peresso. (3)
Program 9: Tislima lil Lino Spiteri f'gheluq is-sena mill-mewt tieghu. Il-mara tal-watchman mill-ktieb L-Onorevoli ta' Lino Spiteri b'adattament ta' Ġorġ Peresso.
Program 10: Tislima lil Lino Spiteri f'gheluq is-sena mill-mewt tieghu. Siltiet min-novella Bieb bieb mill-ktieb L-Onorevoli ta' Lino Spiteri b'adattament ta' Ġorġ Peresso..
Program 11: Muzika u poezija varjata.
Program 12: Il-bukkett fjuri - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 13: Il-mistieden tal-Milied - adattament ta' Ġorġ Peresso minn rakkont ta' Leo Tolstoy.
Program 14: Muzika varja adattata ghall-ahhar tas-sena.
Program 15: Romanza ghall-kuntrabaxx u ... � liberament adattata min-novella ta' Anton Chekhov.
Program 16: Mara, bint u ragel - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 17: Il-mara tal-libsa celesti - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 18: Ghazla ta' poeziji u muzika.


Meta l-Moħħ Isir Palk XVI

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Zewg ucuh - kitba ta' Ġorġ Peresso. (1)
Program 2: Zewg ucuh - kitba ta' Ġorġ Peresso. (2)
Program 3: Zewg ucuh - kitba ta' Ġorġ Peresso. (3)
Program 4: Evelyn il-lipstick minn Sylvia ta' l-attsa ta' Ġorġ Peresso. (1)
Program 5: Evelyn il-lipstick minn Sylvia ta' l-attsa ta' Ġorġ Peresso. (2)
Program 6: Muzika u poezija.
Program 7: Il-mara midinba - minn Omelija forma ta' dramm ta' Efrem is-Sirjan - b'adattament ta' Ġorġ Peresso.
Program 8: It-tmien kelma - Programm ghall-Gimgha Mqaddsa.
Program 9: Prinjolata, kwarezimal u figolla bil-bajda - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 10: Rakkonti mill-ktieb ta' Mario Galea Ic-Cirasa.
Program 11: Poezija u muzika.
Program 12: Il-leggenda ta' San Guzepp - kitba ta' Patri Guze' Delia, SJ.
Program 13: Meta l-ilma jinzel jghanni - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 14: April 1942, the cruellest month � kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 15: Poezija bit-tema tal-bahar.
Program 16: Il-pjanu ta' l-ahwa Magri - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 17: Muzika u poezija.


Meta l-Moħħ Isir Palk XVII

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Dak l-imbierek ta' nhir! � kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 2: Kantiku ta' l-ahhar minn Ghazilt li nhobb - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 3: L-Anglu Kustodju l-iehor jew Meta l-qalb thabbat sitta sitta - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 4: L-Gheruq tal-bniedem - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 5: Il-vjolinista - kitba ta' Charles Casha. (1)
Program 6: Il-vjolinista - kitba ta' Charles Casha. (2)
Program 7: L-ahhar opus ta' Chopin - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 8: Muzika varjata.
Program 9: Tessie Shead, mara sew - mit-tieni volum ta' Gorg Cini Strada Stretta: Aktar dawl fuq it-triq illi darba xeghlet il-Belt.
Program 10: Il-Bibi: ir-ragel tal-muzika u ta' martu Najni - mit-tieni volum ta' Gorg Cini Strada Stretta: Aktar dawl fuq it-triq illi darba xeghlet il-Belt. (1)
Program 11: Il-Bibi: ir-ragel tal-muzika u ta' martu Najni - mit-tieni volum ta' Gorg Cini Strada Stretta: Aktar dawl fuq it-triq illi darba xeghlet il-Belt. (2)
Program 12: Muzika li kienet tindaqq fi Strada Stretta - migbura minn Dominic Galea.
Program 13: Il-qassis li gheb - kitba ta' Ġorġ Peresso. (1)
Program 14: Il-qassis li gheb - kitba ta' Ġorġ Peresso. (2)
Program 15: Ronnie Barker, komiku.
Program 16: It-tifel imqareb - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 17: Noel Coward.
Program 18: Pjazza Regina.


Meta l-Moħħ Isir Palk XVIII

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Franġisku u Kjara - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 2: Franġisku t'Assisi - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 3: Għazliet - kitba ta' Ġorġ Peresso. (1)
Program 4: Għazliet - kitba ta' Ġorġ Peresso. (2)
Program 5: Għazliet - kitba ta' Ġorġ Peresso. (3)
Program 6: Għazliet - kitba ta' Ġorġ Peresso. (4)
Program 7: Ħsejjes li rebħu l-gwerra lill-Ingilterra mfarrka - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 8: Bint Jafte (Jafte's daughter) - poema biblika ta' Dr Ġorġ Zammit bit-traduzzjoni u adattament ta' Ġorġ Peresso.
Program 9: L-aħħar perla tal-brazzuletta - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 10: L-aħħar isem tal-ballerina - kitba ta' Ġorġ Peresso. (1)
Program 11: L-aħħar isem tal-ballerina - kitba ta' Ġorġ Peresso. (2)
Program 12: Għanjiet tal-Milied - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 13: Mara xwejħa, raġel mutu, xebba u zewġt itrabi - kitba ta' Ġorġ Peresso. (1)
Program 14: Mara xwejħa, raġel mutu, xebba u zewġt itrabi - kitba ta' Ġorġ Peresso. (2)
Program 15: Mużika ta l-1400 - 1450 - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 16: Sunny Aquilina (1 April 1946 - 17 November 2016) - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 17: Kantata memorja ta' Sir Karl Jenkins dwar id-diżastru ta' Aberfan f'Wales li fiħ inqatlu 116 tfal u 28 adult fil-21 t'Ottubru 1966 - kitba ta' Ġorġ Peresso.


Meta l-Moħħ Isir Palk XIX

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Raġel distratt u mara imferfxa - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 2: Erba' profili qosra waħda (KKM): Joseph Axiaq, Josianne Azzopardi, Josef Borg u Karsten Grima.
Program 3: Il-mira - kitba ta' Ġorġ Peresso. (1)
Program 4: Il-mira - kitba ta' Ġorġ Peresso. (2)
Program 5: Il-mira - kitba ta' Ġorġ Peresso. (3)
Program 6: Eżerċizzi spiritwali u mużikali - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 7: Storja vera ta' raġel fittizju - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 8: Ray: mhux bilfors short for Raymond - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 9: Ix-xhud - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 10: Kantata memorja For the children b'siltiet mil-lirika ta' Meredith Hopwood - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 11: Mara jisimha Veronika - kitba ta' Ġorġ Peresso. (1)
Program 12: Mara jisimha Veronika - kitba ta' Ġorġ Peresso. (2)
Program 13: Mużika Naplitana - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 14: Tifkira għall-vittmi tad-diżgrazzja tal-Um El Faroud - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 15: Is-seħer tal-ikħal - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 16: L-Azur Widow - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 17: Mużika u kant Naplitan - kitba ta' Ġorġ Peresso.


Meta l-Moħħ Isir Palk XX

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: It-tnehdija tal-ktieb jew il-password - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 2: Mario Lanza - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 3: L-Omm l-oħra - kitba ta' Ġorġ Peresso. (1)
Program 4: L-Omm l-oħra - kitba ta' Ġorġ Peresso. (2)
Program 5: Vittorio Grigolo - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 6: L-Amerikan fir-Rabat - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 7: Donni nafek x'imkien - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 8: Il-Festa - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 9: Frate Cipolla - addattament ħieles ta' Ġorġ Peresso min-novella ta' Bocaccio.
Program 10: L-aħħar marċ għall-missieri - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 11: Il-festa ta' Santa Marija - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 12: Il-mara ta' lejliet il-festa - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 13: Il-festa ta' San Duminku - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 14: Marċijiet militari - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 15: Il-kuluri tad-dgħajjes ta' Malta - skond Desmond Morris - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 16: Imħabba tal-imħatri u l-wegħdiet - kitba ta' Ġorġ Peresso. (1)
Program 17: Imħabba tal-imħatri u l-wegħdiet - kitba ta' Ġorġ Peresso. (2)
Program 18: Banda u marċijiet - kitba ta' Ġorġ Peresso.


Meta l-Moħħ Isir Palk XXI

Din is-sensiela popolari tkompli bil-formula stabbilita fejn ir-rakkont jieħu dimensjoni radjufonika, fl-istil ta' dokudrama, għal żewġ ilħna, l-aktar tlieta. Kliem u immaġinazzjoni - fuq kollox l-istili varji - jgħinu biex nirrendu kull programm Programm bil-kulur għar-radju.

Il-biċċa l-kbira tar-rakkonti huma miktubin orġinarjament għal din is-sensiela minn Ġorġ Peresso li jipproduċi l-programm ma' Celaine Buhagiar. Jieħu sehem ukoll fil-preżentazzjoni Pierre Bugeja.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: It-tfajla nebbieħa ta' Leopardi.
Program 2: Orietta Berti.
Program 3: Ir-raġel tal-butir u x-xaħam u... ħa narahom ftit.
Program 4: Varjazzjonijiet fuq tema ta' karrozza li tasal fi tmiemha bi 80 kilometru fis-siegħa.
Program 5: Intermezzo mużikali.
Program 6: Vjola l-kulur tal-imħabba: l-ewwel u qabel kollox.
Program 7: Silta oħra minn Vjola l-kulur tal-imħabba.
Program 8: Il-mużika tad-Dire Straits.
Program 9: Ir-raġel li wasal tard għall-Ġudizzju Universali.
Program 10: Eternita' ta' Paul P. Borg (l-ewwel parti).
Program 11: Eternita' ta' Paul P. Borg (it-tieni parti).
Program 12: Tħejjija għall-Milied permezz tal-mużika.
Program 13: Il-presepju ta' San Frangisk - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 14: Mużika marbut mal-Milied u l-Ewwel tas-Sena - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 15: Storja ta' qabel l-irqad - kitba ta' Ġorġ Peresso. (1)
Program 16: Storja ta' qabel l-irqad - kitba ta' Ġorġ Peresso. (2)
Program 17: Qari mill-ktieb umoristiku miġbur minn Marika Mizzi Praspar mill-klinika.


Meta l-Moħħ Isir Palk XXII

Din is-sensiela popolari tkompli bil-formula stabbilita fejn ir-rakkont jieħu dimensjoni radjufonika, fl-istil ta' dokudrama, għal żewġ ilħna, l-aktar tlieta. Kliem u immaġinazzjoni - fuq kollox l-istili varji - jgħinu biex nirrendu kull programm Programm bil-kulur għar-radju.

Il-biċċa l-kbira tar-rakkonti huma miktubin orġinarjament għal din is-sensiela minn Ġorġ Peresso li jipproduċi l-programm ma' Celaine Buhagiar. Jieħu sehem ukoll fil-preżentazzjoni Pierre Bugeja.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: It-tifel tal-kavallier - kitba ta' Ġorġ Peresso. (1)
Program 2: It-tifel tal-kavallier - kitba ta' Ġorġ Peresso. (2)
Program 3: It-tifel tal-kavallier - kitba ta' Ġorġ Peresso. (3)
Program 4: Il-makjetti Maltin - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 5: Il-moħba taħt l-art - kitba ta' Ġorġ Peresso. (1)
Program 6: Il-moħba taħt l-art - kitba ta' Ġorġ Peresso. (2)
Program 7: Il-moħba taħt l-art - kitba ta' Ġorġ Peresso. (3)
Program 8: Tislima lil Tony Camilleri magħruf bħala l-Bayzo - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 9: Is-solilokju sieket ta' Kristu quddiem Erodi - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 10: L-innu tal-Exultet u l-kliem tal-Għid - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 11: Aneddoti ta' żmien il-Ġimgħa Mqaddsa - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 12: Kliem u Mużika - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 13: Tango bejn erba' - kitba ta' Ġorġ Peresso. (1)
Program 14: Tango bejn erba' - kitba ta' Ġorġ Peresso. (2)
Program 15: Tango bejn erba' - kitba ta' Ġorġ Peresso. (3)
Program 16: Tango bejn erba' - kitba ta' Ġorġ Peresso. (4)
Program 17: Għażla mużikali: Lorena Mc Kenneth - kitba ta' Ġorġ Peresso.


Meta l-Moħħ Isir Palk XXIII

Din is-sensiela popolari tkompli bil-formula stabbilita fejn ir-rakkont jieħu dimensjoni radjufonika, fl-istil ta' dokudrama, għal żewġ ilħna, l-aktar tlieta. Kliem u immaġinazzjoni - fuq kollox l-istili varji - jgħinu biex nirrendu kull programm 'Programm bil-kulur għar-radju.' Il-biċċa l-kbira tar-rakkonti huma miktubin oriġinarjament għal din is-sensiela minn Ġorġ Peresso li jipproduċi l-programm ma' Celaine Buhagiar. Jieħu sehem ukoll fil-preżentazzjoni Pierre Bugeja.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: In-nisa ta' Debussy. (1)
Program 2: In-nisa ta' Debussy. (2)
Program 3: Għażla mużikali.
Program 4: Għażla mużikali bbażata fuq poeżiji Maltin.
Program 5: Ir-raġel li ġie mill-baħar. (1)
Program 6: Ir-raġel li ġie mill-baħar. (2)
Program 7: Poeżiji mill-ktieb Bil-Boqxix ta' Louis Briffa.
Program 8: Melodiji bbażati fuq poeżiji: Shubert.
Program 9: Il-wegħda tar-reffiegħ.
Program 10: Tislima lil Mary Rose Mallia.
Program 11: Il-Festa ta' San Lawrenz fil-Birgu.
Program 12: Il-massakru ta' lejlet l-Assunta.
Program 13: Il-biljett tal-lotterija.
Program 14: Mary Rose Mallia.
Program 15: Għażla friska ta' ċajt mill-Volum Praspar mill-Klinika ta' Marika Mizzi.
Program 16: Il-libsa Ħamra - tema u varjazzjonijiet ta' Ritienne Frendo.
Program 17: Santa Katerina ta' Lixandra u Santa Giovanna d'Ark.
Program 18: Mużika ta' żmien Santa Giovanna d'Ark.


Meta l-Moħħ Isir Palk XXIV

Din is-sensiela popolari tkompli bil-formula stabbilita fejn ir-rakkont jieħu dimensjoni radjufonika, fl-istil ta' dokudrama, għal żewġ ilħna, l-aktar tlieta. Ġorġ Peresso jipproduċi l-programm ma' Celaine Buhagiar u Pierre Bugeja.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Qdusija ta' kuljum: il-ħajja ordinarja ta' koppja straordinarja Henry u Inez Casolani - kitba u adattament ta' Ġorġ Peresso mill-ktieb ta' Anton Quintano. (1)
Program 2: Qdusija ta' kuljum: il-ħajja ordinarja ta' koppja straordinarja Henry u Inez Casolani - kitba u adattament ta' Ġorġ Peresso mill-ktieb ta' Anton Quintano. (2)
Program 3: Intermezzo mużikali - X-Tend.
Program 4: L-Organista - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 5: Il-quddiesa Requiem ta' Karl Jenkins - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 6: Il-kapitlu Il-Ħdax tad-diżgrazzji mill-ktieb Vjola il-kulur tal-imħabba - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 7: Siltiet mill-prologu u l-ewwel att tal-Opra Swar - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 8: Siltiet mit-tieni u l-aħħar att tal-Opra Swar - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 9: Il-kjaro-skur ta' Novembru u l-quddiesa ta' Karl Jenkins - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 10: Mudella kontra qalbha - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 11: L-għanja mill-għoli tas-siġra - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 12: Tislima lil Diċembru u l-Milied bil-kant - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 13: U l-anġli mija mija - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 14: Happy ending - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 15: It-tema tal-Paċi - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 16: Silta minn Vjola l-kulur tal-imħabba - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 17: Koktejl ta' ħsibijiet u mużika - kitba ta' Ġorġ Peresso.


Meta l-Moħħ Isir Palk XXV

Ir-radjudramm għal tliet ilħna fuq Campus FM. Doku-drama b'suġġetti varji, b'effetti ta' viżwaliżazzjoni tal-kelma bil-mod ta' reċtar u produzzjoni.

Ġorġ Peresso u Celaine Buhagiar.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: L-anġlu u l-komiku fid-decompression room tad-dinja l-oħra - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 2: Żewġ ilħna ta' qniepen.
Program 3: Programm iddedikat lil Doris Day - kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 4: Intermezz mużikali.
Program 5: Katarin ġibtlek lampuka.
Program 6: Wiċċ Alma - silta mill-ktieb Il-Wiċċ l-Ieħor.
Program 7: Fis-satra tal-velu.
Program 8: Intermezzo - Tony Bennett.
Program 9: Il-Kottonera.
Program 10: X'ħabbru l-qniepen taż-żewġ borgi. (1)
Program 11: X'ħabbru l-qniepen taż-żewġ borgi. (2)
Program 12: Santa Liena.
Program 13: Intermezzo sajfi.
Program 14: Is-sajf Malti.
Program 15: L-Eroj - ta' Michael Cini.
Program 16: Il-Vitorja.
Program 17: Edith Stein.
Program 18: Tislima lil Settembru - Carmelo Borg.


Meta l-Moħħ Isir Palk XXVI

Din is-sensiela popolari tar-radju, dokudrammi tkompli b'episodji ġodda rreċtati minn żewġ jew tliet ilħna. L-ingredjenti huma antiki imma dejjem imġedda - tagħrif, rakkont, ilħna, effetti sonori, mużika, immaġinazzjoni - bil-għan li jagħmlu kull programm wieħed bil-kulur għar-Radju u l-moħħ tassew isir palk. Il-kitba u l-addattament hi ta' Ġorġ Peresso li jipproduċi l-programm ma' Celaine Buhagiar, bis-sehem fir-reċtar ta' Pierre Buġeja.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Silta minn L-Aħħar Fjura � kitba ta' Ġorġ Peresso.
Program 2: Mużika u poeżiji.
Program 3: Il-profeta tad-dgemgim - Liberament imnebbħa mill-ktieb ta' Ġona. (1)
Program 4: Il-profeta tad-dgemgim - Liberament imnebbħa mill-ktieb ta' Ġona. (2)
Program 5: 75 sena mill-massakru ta' Auschwitz.
Program 6: Leġġenda: Il-qabar tal-prinċipessa; Poema: Il-Parlament tal-għasafar.
Program 7: Tafha l-Żelda? jew Ħolma jisimgħha Żelda.
Program 8: Intermezzo mużikali.
Program 9: Il-leġġenda tal-prinċipessa u t-tqattiegħ tal-qasab.
Program 10: Mużika, talb u ħsibijiet dwar id-Duluri.
Program 11: It-tmien kelma - Programme speċjali għall-Ġimgħa Mqaddsa.
Program 12: Not recorded.
Program 13: Not recorded.
Program 14: Not recorded.
Program 15: Not recorded.
Program 16: Not recorded.
Program 17: Not recorded.


Meta l-Moħħ Isir Palk XXVII

Din is-sensiela popolari tar-radju, dokudrammi tkompli b'episodji ġodda rreċtati minn żewġ jew tliet ilħna. L-ingredjenti huma antiki imma dejjem imġedda - tagħrif, rakkont, ilħna, effetti sonori, mużika, immaġinazzjoni - bil-għan li jagħmlu kull programm wieħed bil-kulur għar-Radju u l-moħħ tassew isir palk. Il-kitba u l-addattament hi ta' Ġorġ Peresso li jipproduċi l-programm ma' Celaine Buhagiar, bis-sehem fir-reċtar ta' Pierre Buġeja.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: L-aħħar warda - Rumanz ta' Ġorġ Peresso. (1)
Program 2: L-aħħar warda - Rumanz ta' Ġorġ Peresso. (2)
Program 3: L-aħħar warda - Rumanz ta' Ġorġ Peresso. (3)
Program 4: L-aħħar warda - Rumanz ta' Ġorġ Peresso. (4)
Program 5: L-aħħar warda - Rumanz ta' Ġorġ Peresso. (5)
Program 6: L-aħħar warda - Rumanz ta' Ġorġ Peresso. (6)
Program 7: L-aħħar warda - Rumanz ta' Ġorġ Peresso. (7)
Program 8: L-aħħar warda - Rumanz ta' Ġorġ Peresso. (8)
Program 9: L-aħħar warda - Rumanz ta' Ġorġ Peresso. (9)
Program 10: L-aħħar warda - Rumanz ta' Ġorġ Peresso. (10)
Program 11: L-aħħar warda - Rumanz ta' Ġorġ Peresso. (11)
Program 12: L-aħħar warda - Rumanz ta' Ġorġ Peresso. (12)
Program 13: L-aħħar warda - Rumanz ta' Ġorġ Peresso. (13)


Meta l-Moħħ Isir Palk XXVIII

Adattament radjufoniku tal-ktieb L-Aħħar Warda li għadu kemm ħareġ l-awtur, mill-vuċijiet ta' Celaine Buhagiar u Pierre Bugeja.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Ix-xirka tat-tnax - mir-rumanz L-aħħar warda ta' Ġorġ Peresso. (1)
Program 2: Ix-xirka tat-tnax - mir-rumanz L-aħħar warda ta' Ġorġ Peresso. (2)
Program 3: Ix-xirka tat-tnax - mir-rumanz L-aħħar warda ta' Ġorġ Peresso. (3)
Program 4: Ir-raba' episodju tat-tieni parti mir-rumanz L-aħħar warda ta' Ġorġ Peresso.
Program 5: Il-ħames episodju tat-tieni parti mir-rumanz L-aħħar warda ta' Ġorġ Peresso.
Program 6: Is-sitt episodju tat-tieni parti mir-rumanz L-aħħar warda ta' Ġorġ Peresso.
Program 7: Is-seba' episodju tat-tieni parti mir-rumanz L-aħħar warda ta' Ġorġ Peresso.
Program 8: It-tmien episodju tat-tieni parti mir-rumanz L-aħħar warda ta' Ġorġ Peresso.
Program 9: Id-disa' episodju tat-tieni parti mir-rumanz L-aħħar warda ta' Ġorġ Peresso.
Program 10: L-għaxar episodju tat-tieni parti mir-rumanz L-aħħar warda ta' Ġorġ Peresso.
Program 11: Il-ħdax il-episodju tat-tieni parti mir-rumanz L-aħħar warda ta' Ġorġ Peresso.
Program 12: It-tnax il-episodju tat-tieni parti mir-rumanz L-aħħar warda ta' Ġorġ Peresso.
Program 13: It-tlettax il-episodju tat-tieni parti mir-rumanz L-aħħar warda ta' Ġorġ Peresso.