CampusFM 103.7

 

Koktejl Sajfi

Sensiela li tressqilna l-passat mal-prezent biex naraw it-twemmin, id-drawwiet u l-mod ta' ghixien fuq dawn il-gzejjer, u fl-istess hin inhossu l-ambjent fiziku li jiddefinixxi l-Mediterran Centrali. Sensiela ta' programmi li jaghtu l-kultura tas-Sajf Malti.

Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Prof. Charles Briffa u Celaine Buhagiar.Koktejl Sajfi I

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Is-sajf bhala stagun; Is-sajf bhala simbolu u fil-letteratura u fl-arti; espressjoijiet bil-kelma sajf; forom alternattivi ghal sajf; proverbji fuq is-sajf; cama cama (loghba).
Program 2: Is-solstizju tas-sajf; Il-hin tas-sajf; It-tifsiriet tax-xhur sajfin; Il-qwiel marbutin max-xhur sajfin; Ruggjata.
Program 3: Il-huggiega ta' San Gwann; L-Imnarja; Il-Loghob tan-Nar.
Program 4: Il-Giggifogu; Kaxxa Nar; Kaxxa Infernali; Il-Mignuna; Id-dmugh ta' San Lawrenz; L-gharajjex ta' Santa Marija; Nhar San Bert aqta'l-harrub u izra' t-tewm; Ramel - armel.
Program 5: Is-sinjali taz-Zodjak; bnazzi; il-kultura tal-bahar.
Program 6: Oggetti ta' hdejn il-bahar; stili differenti ta' malji; l-isports tas-sajf; kuncetti marbutin ma' gham;stili ta' ghawm.
Program 7: Ix-xemx tisreg; Kif il-bniedem ihares lejn is-sajf (fil-letteratura): Dun Karm, Ruzar Briffa, Marjanu Vella.
Program 8: Termini marbutin mas-shana: ghemiem u ehtrieq; postijiet tas-sajf: Bugibba, Xlendi.
Program 9: Mistra; Dwejra; villeggjatura; Marsa - Marsalforn, Marsaskala, Marsamxett, Marsaxlokk; rizza; gzira.
Program 10: Terminologija tat-turizmu; Turist; Agenzija tal-ivvjaggar; Akkomodazzjoni.
Program 11: Ajrudrom; Mitjar; Ajruport; Terminologija tal-ajruport; Btajjel; Il-lingwa tal-kcina; Kcina; Ghodda tal-kcina.
Program 12: Sajjar - Sahhan - Sajran; Tisjir; Processi ta' ikel; verbi li jfissru 'kiel'.
Program 13: Ghamliet ta' tisjir; Brodu; Aljotta; Kawlata; Soppa; Minestra; Verbi tat-tisjir; Canga.
Program 14: Canga; majjal; vitella; haruf; tjur; fenek; buljut; ikkapuljat; mazzit; stejk; zalzett.
Program 15: Ikel tipiku Malti; helu tipiku Malti; hwawar; cereali; kulur; kulur u lewn; processi li jiggeneraw termini ghall-kuluri.
Program 16: Kif niggeneraw termini ghall-kuluri; termini tat-twahhid fil-kuluri; l-istadji ewlenin fl-evoluzzjoni tal-kuluri; qwiel bil-kuluri.
Program 17: Muzew; termini marbutin ma' muzew; it-tqassim tal-preistorja; it-tqassim tal-istorja; espressjonijiet marbutin mal-hut; il-purtiera tal-hadid.
Program 18: Armiralla; matrikola; dojli; IHS; mirkeb; rejser-nuccali; pixxikalda.


Koktejl Sajfi II

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Koktejl; iebes; ieħor; vavu; hemm; bronka; għemiem; dwejra; megħjux; mgħajjex.
Program 2: Bi; granza; ħin; żmien; dinja; reġġa'; sejf - xabla; istanza; idden; sellem.
Program 3: Wiled - welled; għalf; kultura - identita'.
Program 4: Tama; sejf; kelb - kelba; kilba; kuħħala; tbenġila; pompa; ġmiel; ħbiberija.
Program 5: Il-mimmi ta' għajnejħ; att; azzjoni; dragun; unitajiet drammatiċi; drednot; fiernott; baqla.
Program 6: Neputi; derriesa; buqrajq; ħurħara tal-mewt; miżżewġin bla xemgħa; faraboj; bħal ruħ żuta.
Program 7: Ħrara; ħerqa; ħeġġa; rsul; mill-art; ċifra; ir-rota daret dawra sħiħa; bid-daqquqa; Maltese gemgem; sab geddumu fix-xgħir.
Program 8: Ġwejjed donnu baqqa; oraklu; ministru; iffoxxna; irmixk-irmixka; feċċa; xampanja; kaos; ċensura; maqmaq.
Program 9: Xaperon; farlu; fallari; missal; ċans; oċċ; nuċċali; addoċċ; aċċetta; ħafas; baħħar.
Program 10: Laqam - laqqam; rota; bajsikil - trajsikil - rejser; tandem; saħħar - seħer; għajn; owkej; tuffieħ - tadam - brunġiela; rabat - ir-Rabat; felu.
Program 11: Ħawli; il-maqlubin; tkellem - tħaddet; zajbagħdu; ingwent; qrejqċa; xelin.
Program 12: Siġġu tas-sogħda; mandolin; riħ isfel - riħ fuq; tkun imbierek bl-ilma tal-imqarrun; żarbun; flejguta; tromba; titotla; dekkuk; tieni; san pagatu.
Program 13: Distakk; il-qarsa tax-xemgħa; alażmanfutt; flokk; fidi; ċoff.
Program 14: Sfolja - sfoll - sfolla; qollieba; parabbola; siġra tal-wirdien; mejda tal- iwrak; papa' - papa; żerda; boqxiex; tingiż tal-kuxjenza.
Program 15: Żatat - buli; elezzjoni; twerrek; kuljum preċett; ħuta; skorra; għaliex; għalfejn.
Program 16: Dollar - dulur; bi ħġaru; dundjan tar-ronda; skrun; biċ-ċiera; sulluzzu; delfin; denfil; kompożizzjoni - konponiment - esej; għana.
Program 17: Ċpar; tiġieġ tal-furmarija; tin - tina; bajtar - farkizzan; sar qisu borma; paniku; burdlieqa; poppa.
Program 18: Tal-ħabba gozz; pjanċier - planċier; farfett; ir-riħ ifartan; duttur - duttrina; fixkula; klabb; mselħa; farfett il-lejl.


Koktejl Sajfi III

Sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja ta' ġrajjiet tal-imgħoddi u t-twemmin tal-antenati tagħna. Fil-vjaġġ tagħna nfittxu l-ġrajja wara l-kelma

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Espressjonijiet marbutin mal-kunċett ta' sħana; għemiem; ħafas; espressjonijiet bil-kelma sajf jew sajfi; użu speċjali tal-kelma sajf; is-sajf ta' San Martin; is-sajf ta' Meme'; proverbji fuq is-sajf; it-Teatrin tas-Sinjuri.
Program 2: Biswit; eħtrieq - eħtriq; delfin; flus; feles; Għawdex; Miġra l-Ferħa.
Program 3: Qawsra; ruġġjata; għada; tisreġ; bnazzi; difa; seħu.
Program 4: Termini marbutin ma' banda; termini marbutin ma' logħob tan-nar; termini marbutin ma' festi raħlin fis-sajf; l-Għawdxin tan-Newwiela; l-Universita' (medjevali); kursar; korso; villaġġ – villaġġatura; espressjonijiet marbutin mal-ħut.
Program 5: Jum ferjali; fiera; post tas-sajf; Dwejra; Buġibba; sieħeb; saqsa - staqsa.
Program 6: Xlendi; bejn Xilla u Karibdis; żelot; Esperanto; Mistra; avukat-a; akrasja; Marsa; fanatiku.
Program 7: Marsalforn; Marsamxett; Marsaskala; Marsaxlokk; ġmiemen; introverżjoni; teddy bear; baħħar; flokk.
Program 8: Is-siġra tal-wirdien; għana; tin; bajtar; farkizzan; ramla – ramel; armel – armla; qama; għawm bil-qama; għawm fuq id-dahar; għawm la żrinġ; għawm la farfett; hem; għawġ; aġent.
Program 9: Veriżmu; naturaliżmu; realiżmu; ċama ċama; għam; għodos; iddajvja; għaddas; bugħaddas; dajver; rizza; qanfud; gżira; il-gżejjer Mediterranji; Sqallija.
Program 10: Arbaċ; mallut; aljenazzjoni; bagħla; il-familja tas-Semitiku-Ħamitiku; ħarpija; individwaliżmu; kolumbrina; jurih il-qamar fil-bir; linju; l-isports tas-sajf.
Program 11: Turist; tour; turiżmu; vjaġġatur; viżitatur; akkomodazzjoni għat-turisti; booking; luna; jgħix fil-qamar; liċenzja kreattiva; liċenzja letterarja; liċenzja rutina; ħxuna; obeżita'; simna; parapet; ieħor; vavu.
Program 12: Vittorja – Viktorja – Vitorja; ħrara; ħerqa; ħeġġa; xampanja; ċensura; xaperon; maqmaq; ċaflanqu; dell; twerrek; skorra.
Program 13: Sar qisu borma; ċirimella; farka; il-bakkaljaw min xarrbu kielu; ifħla; raġel; mara; sajran; tisjir; proċessi li jiġġeneraw kuluri; espressjonijiet bil-ħut; il-prepożizzjoni 'bi'; mal-avverbji.