CampusFM 103.7

 

Mid-Djarju tal-Istudent

Sensiela fejn f'kull programm niltaqgħu ma' studenti minn departimenti differenti. Nitkellmu magħhom fuq il-vjaġġ universitarju li kellhom u kif waslu għar-riċerka tagħhom fil-preżent u anke x'pjanijiet għandhom għall-futur. L-esperjenza Universitarja ta' kull student hija waħda unika u diversa. Dan il-vjaġġ ilaqqgħek ma' ħsiebijiet u temi differenti, fejn tiskopri suġġetti li jimlewk b'interess u passjoni. F'din is-sensiela ġdida għal Campus FM, qegħdin nippropunu li flimkien mal-mistiedna tagħna, nesploraw dan il-vjaġġ uniku għall kull student, naraw minn fejn bdiet din il-passjoni u fhiex issarfet f'termini ta' riċerka.

Back to Main Webcast Page

Program 1: L-esperjenza tal-istudenti ġewwa l-Universita' u r-riċerka li wettqu matul l-istudju tagħhom – Rakele Fiott u Nico Muscat.
Program 2: L-esperjenza Universitarja ta' Joe Cappello wara l-irtirar, id-diversi rwoli li kellu matul il-karriera tiegħu u r-riċerka dwar l-ikel fil-Mediterran.
Program 3: L-istudju tal-mużika - Luke Baldacchino.
Program 4: Studju fil-Film Studies - Aldo Zammit.
Program 5: L-istudju tal-Malti - Romario Sciberras.
Program 6: L-istudju tal-Human Language Technology - Jael Busuttil.
Program 7: L-istudju tal-istorja - Matthias Ebejer.
Program 8: L-istudju tar-Relazzjonijiet Internazzjonali - Jacob Callus.
Program 9: L-istudju tal-Filosofija u l-Arti - Gabriel Zammit.
Program 10: L-istudju tad-Diplomazija u l-Istorja - Ryan Grech.
Program 11: L-istudju tal-Ġeografija - Sasha Cini.
Program 12: L-istudju tal-Istorja u t-Teatru - Joseph Zammit.
Program 13: L-istudju tal-Mediterran - Louise Fiott.