CampusFM 103.7

 

Suġġiera

Sensiela ta' intervisti ma' artisti, entitajiet, gruppi, kumpaniji, skejjel tal-arti, dwar x'qiegħed isir bħalissa fid-dawl ta' dan kollu li laqatna tul il-Covid 19, l-inizjattivi li qed jittieħdu u anke x'inhuma il-pjanijiet, u l-preparamenti tagħhom għal meta noħorġu minn dan il-perjodu. Se jinkludi wkoll qari mingħand awturi, marbuta ma dawn iż-żminijiet li ninsabu fihom.

Programm ta' Joseph Galea.

Back to Main Webcast Page

Program 1: L- impatt tal-covid fuq produzzjoni li kienet pjanata. It-tagħlim tal-arti performattiva online - Anthony Bezzina.
Program 2: Kif l-aġenzija kulturali tal-Belt Valletta qed tadatta biex iżżomm ħajja il-kultura fil-Belt f'dan iż-żmien - Jason Micallef.
Program 3: Il-pjanijiet ta' Festivals Malta u Teatru Malta wara l-impatt tal-Covid fuq is-settur tal-arti - Annabelle Stivala u Sean Buhagiar.
Program 4: Il-pjanijiet ta' Spazju Kreattiv - Daniel Azzopardi.
Program 5: Jean Noel Attard - L-inizjattivi tal-Orkestra Nazzjonali meta bħalissa mhux qed isiru kunċerti; Fr. Louis Mallia - Il-Maratona Oħloq Tbissima ta' din is-sena.
Program 6: Tyrone Grima - L-esperiment tax-xogħol teatrali online Mill-Kcina ta' Connor.
Program 7: Chris Cassar u Mark Glenn Buhagiar - Pageant of the Seas; Carmel Abela - Wirt Beltna Bormla.
Program 8: Toni Attard - Il-kontribuzzjoni tal-arti lejn l-ekonomija tal-pajjiż.
Program 9: Fondazzjoni Smiling with Jerome - Wirja tal-arti minn diversi artisti - Josette Frendo u Madeleine Vella Satariano.
Program 10: Alex Vella Gregory - Proġett Ritwali.
Program 11: Tricia Dawn Williams - pjanista professjonali.
Program 12: Karl Schembri, Audrey Mizzi u Gianluca Spiteri dwar ix-xogħlijiet Teatrali tagħhom fil-Cospicua Short Play Festival 2020.
Program 13: Miguel Formosa, Marceline Galea u Jurgen Ciantar dwar ix-xogħlijiet Teatrali tagħhom fil-Cospicua Short Play Festival 2020.
Program 14: Maria Blanco, Head of the Malta School of Music.
Program 15: Alan Fenech - Kap tal-Malta Drama and Dance Centre - il-funzjoni u l-korsijiet li joffri ċ-Ċentru.
Program 16: Umberto Buttigieg - Kap tal-Iskola tal-Arti - il-korsijiet li toffri l-iskola.
Program 17: Alex Vella Gregory - Artist u mużiċist.
Program 18: Celaine Buhagiar - skeda ġdida ta' Campus FM.