CampusFM 103.7

 

Paġni mid-Djarju ta' Vincenzo Borg Brared

Ħarsa lejn ir-rakkont ta' Vincenzo Borg minn Birkirkara. Liam Gauci jintervista diversi mistiedna fuq is-suġġett kif ukoll se nisimgħu qari bit-Taljan li inkiteb f'forma ta' djarju li jirrakkonta x'ġara f'dak il-perjodu.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Introduzzjoni u id-dokument fil-Kollezzjoni Nazzjonali - Kenneth Gambin.
Program 2: Malta fl-1798 fil-Kollezzjoni Nazzjonali - Manuel Magro Conti.
Program 3: X'hemm miktub dwar l-imblokk - Michael Buhagiar.
Program 4: Min kien Vincenzo Borg Brared - Micheal Buhagiar.
Program 5: Il-battaljuni ta' Ċensu Brared - John Neville Ebejer.
Program 6: L-20 ta' Settembru 1798: l-ewwel għajuna - John Neville Ebejer.
Program 7: L-istorja tkompli - Paġni mid-djarju.