CampusFM 103.7

 

Rapsodija fis-Sajf

Il-programm huwa msejjes fuq mużika li fil-parti l-kbira tagħha hija ntiża li tkun aċċessibli għal firxa ta' udjenzi. L-għażla mużikali tiffoka l-aktar fuq siltiet klassiċi flimkien ma' ġeneri oħra bħal jazz, mużika tal-films, u kanzunetti popolari. Barra minn hekk, kull programm jinkludi intervista qasira ma' mistiedna li jitrattaw tema artistika partikolari. Fost il-mistednin li taw kontribut għal programmi bħal dawn fil-passat, nistgħu insemmu akkademiċi, artisti, riċerkaturi, u kuraturi ta' mużewijiet jew postijiet storiċi.

Dr Silvio J Camilleri.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Dr. Christian Attard jitkellem dwar Artisti Taljani f'Malta tas-seklu dsatax. (1)
Program 2: Dr. Christian Attard jitkellem dwar Artisti Taljani f'Malta tas-seklu dsatax. (2)
Program 3: Ino Bonello jitkellem dwar l-artist Giovanni Bonello u uliedu.
Program 4: Ino bonello jitkellem dwar l-artist u restawratur Carmelo Bonello.
Program 5: Roderick Camilleri jitkellem dwar Arti Op (Optical Art). (1)
Program 6: Roderick Camilleri jitkellem dwar Arti Op (Optical Art). (2)
Program 7: Roderick Camilleri jitkellem dwar Land Art.
Program 8: Vincent Mangani jitkellem dwar l-istorja tal-ikonografija.
Program 9: Vincent Mangani jitkellem dwar il-proċessi u materjali użati fl-ikonografija.
Program 10: Vincent Mangani jitkellem dwar simboliżmu fl-ikonografija.
Program 11: Vincent Mangani jitkellem dwar is-simboliżmu fl-ikonografija b'referenza partikolari għal Andrei Rublev.
Program 12: Vincent Mangani jitkellem dwar l-ikonografija kontemporanja b'referenza partikolari għall-arti tiegħu.
Program 13: Dr. Christian Attard jitkellem dwar Arti Funerarja. (1)
Program 14: Dr. Christian Attard jitkellem dwar Arti Funerarja. (2)
Program 15: Ir-resawratriċi Amy Sciberras titkellem dwar il-koppla tal-kappella fil-Mużew tal-Katidral ta' l-Imdina.
Program 16: Ir-resawratriċi Amy Sciberras titkellem dwar il-kwadru titulari fil-knisja Ta' Liesse, il-Belt Valletta.
Program 17: Ir-resawratriċi Amy Sciberras titkellem dwar pittura tal-artist Dimitri Grigorevic Levitzky li turi lill-Imperatriċi ċ.
Program 18: Roderick Camilleri jitkellem dwar Pop Art.