CampusFM 103.7

 

Lati Sajfin

Programm ta' 30 minuta li matulu Sergio Grech jiddiskuti temi li jmissu mas-sajf Malti fosthom: It-Temperatura fis-Sajf, Skola Sajf, Is-Safar tal-Maltin fis-Sajf, L-MTA u s-Sajf. Fejn ikunu l-politiċi fis-Sajf? Il-Festi fis-Sajf, Il-kultura u ħafna aktar suġġetti b'mistiedna fil-programm.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Sajf Qari - Chris Grupetta.
Program 2: Is-Sette Giungio x'ġara ezatt - Paul A. Bartolo.
Program 3: Is-sajf, il-Festi u l-Knisja - Rev Dr John Berry.
Program 4: Is-sajf, is-sħana, il-Kultura - Annabelle Stivala.
Program 5: Il-Marċ Malti - Simon Farrugia.
Program 6: Il-Gwidi Turistici fis-sajf - Vincent Zammit.
Program 7: Il-Mużika ta' Carlo Diacono fis-sajf - Charles Debono.
Program 8: Il-kotba tal-Festi - Frans Deguara.
Program 9: X'nambuħ in-nuċċali tax-Xemx? - Kerstein Gabaretta.
Program 10: Is-sajf tal-attur Joseph Galea.
Program 11: Il-Baħar u l-Letteratura - Prof Charles Briffa.
Program 12: Is-sajf, it-tagħlim tal-mużika u l-kant u l-festa - Stefan Caruana.
Program 13: Il-Bram u l-baħar u r-riċerka - Prof Alan Deidun.
Program 14: Is-Sajf u s-Social Media - Prof Ġorġ Mallia.
Program 15: Is-Sajf tal-Emigrant Malti - Prof John Portelli.
Program 16: Is-Sajf u s-Saħħa - Dr Paula Vassallo.
Program 17: Is-Sajf u l-Politika - Julia Portelli Farrugia.
Program 18: Is-Sajf ta' Pierre Cordina.