CampusFM 103.7

 

Tiżwiqa Sajfija

Tiżwiqa Sajfija hija sensiela li żżomm kumpanija lis-semmiegħa permezz ta' għazla ta' mużika varjata li tiffoka fuq xogħolijiet klassiċi. Barra minn hekk il-programmi jinkludu kontribuzzjoni ta' mistiedna li jitkellmu dwar temi artistiċi differenti, li jvarjaw minn arti viżiva għal forom oħra ta' kultura. Is-sensiela għandha produzzjoni u preżentazzjoni ta' Dr. Silvio J. Camilleri.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Is-Sur Roderick Camilleri jitkellem dwar l-identita' tal-individwu.
Program 2: Ms. Francesca Balzan titkellem dwar il-Librerija f'Palazzo Falson.
Program 3: L-artist Chris Ebejer jitkellem dwar Tendenzi klassiċi fl-arti kontemporanja.
Program 4: L-artist Chris Ebejer jitkellem dwar kummissjonijiet pubbliċi. (1)
Program 5: L-artist Chris Ebejer jitkellem dwar kummissjonijiet pubbliċi. (2)
Program 6: L-artist Chris Ebejer jitkellem dwar kummissjonijiet pubbliċi. (3)
Program 7: L-għalliem Tarcisio Zarb jitkellem dwar Mary Meylak. (1)
Program 8: L-għalliem Tarcisio Zarb jitkellem dwar Mary Meylak. (2)
Program 9: L-artist Chris Ebejer jitkellem dwar l-arti tal-porcellana.
Program 10: L-għalliem Tarcisio Zarb jitkellem dwar Francis Ebejer. (1)
Program 11: L-għalliem Tarcisio Zarb jitkellem dwar Francis Ebejer. (2)
Program 12: L-artist Chris Ebejer jitkellem dwar il-ħidma artistika tiegħu. (1)
Program 13: L-artist Chris Ebejer jitkellem dwar il-ħidma artistika tiegħu. (2)
Program 14: L-artist Chris Ebejer jitkellem dwar il-ħidma artistika tiegħu. (3)
Program 15: L-għalliem Tarcisio Zarb jitkellem dwar il-poeżija Maltija fis-snin sittin u sebgħin. (1)
Program 16: L-għalliem Tarcisio Zarb jitkellem dwar il-poeżija Maltija fis-snin sittin u sebgħin. (2)
Program 17: L-għalliem Tarcisio Zarb jitkellem dwar il-poeżija Maltija fis-snin sittin u sebgħin. (3)
Program 18: L-għalliem Tarcisio Zarb jitkellem dwar il-poeżija Maltija fis-snin sittin u sebgħin. (4)