CampusFM 103.7

 

Safra Tajba

Programm divertenti għas-sajf bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Sergio Grech li matulu jitkellem mal-mistieden dwar is-safar tiegħu, il-pajjiżi li żar, avventuri li għadda minnhom, pajjiżi li jixtieq iżur u forsi xi parir jew tnejn fejn jidħol is-safar.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Dr Gorg Mallia - Safar bħala passjoni, xogħol u ispirazzjoni.
Program 2: Is-Sur Noel D'Anastas - Safar u kunċerti u żjarat lill-Arkivji.
Program 3: Dr Chris Gruppetta - Safar u Fieri Internazzjonali tal-Kotba.
Program 4: Leanne Ellul - Safar u kitba barra minn Malta.
Program 5: Mario Xuereb - Safar, Ġurnalizmu u Dokumentarji.
Program 6: Jonathan Balzan - Safar u Atletika.
Program 7: Prof Carmel Borg - Safar, studju barra, konvenji u proġetti internazzjonali.
Program 8: Prof Alan Deidun - Safar u n-Natura.
Program 9: Arnold Cassola - Safar ghar-Riċerka.
Program 10: Trevor Zahra - Praspar, Safra għall-Kitba u Arti.
Program 11: Anselm Sciberras - Safar, Baned, Futbol u Praspar.
Program 12: Frans A. Attard - Safar, Fieri barra minn Malta u xogħol.
Program 13: Vince Fabri - Safar, Poeżija, Kultura u Mużika.
Program 14: Deo Grech - Safar u Eurovision.
Program 15: Dr Simon Mercieca - Safar versus il-lokalita'.
Program 16: Salv Sammut - Safar u trejdunions.
Program 17: Marica Mizzi - Is-safar għall-kwiet.
Program 18: Charles Casha - Safar b'missjoni.