CampusFM 103.7

 

Muzika u Arti Ohra

Sensiela li zzomm kumpanija lis-semmiegha permezz ta' ghazla ta' muzika varjata, li uhud minnha tkun marbuta ma' xi pajjiz partikolari. Barra minn hekk il-programmi jinkludu kontribuzzjoni ta' mistiedna li jitkellmu dwar temi artistici differenti.

Is-sensiela ghandha produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. Silvio J. Camilleri.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Guzeppe Cassar, fotografu u pittur (1917-2002) - Maria Rossella Dalmas. (1)
Program 2: Guzeppe Cassar, fotografu u pittur (1917-2002) - Maria Rossella Dalmas. (2)
Program 3: Maria Rossella Dalmas u l-arti taghha.
Program 4: L-ghalliem Tarcisio Zarb jitkellem dwar Dun Karm Psaila. (1)
Program 5: L-ghalliem Tarcisio Zarb jitkellem dwar Dun Karm Psaila. (2)
Program 6: L-artist Guzeppi Theuma jitkellem dwar il-pittur Giuseppe Cali'.
Program 7: L-artist Ġużeppi Theuma jitkellem dwar il-pittur Lazzaro Pisani.
Program 8: L-ghalliem Tarcisio Zarb jitkellem dwar Ruzar Briffa. (1)
Program 9: L-ghalliem Tarcisio Zarb jitkellem dwar Ruzar Briffa. (2)
Program 10: Ms. Giulia Privitelli titkellem dwar il-perjodu ta' Victor Pasmore f'Malta u l-Victor Pasmore Gallery.
Program 11: Ms. Giulia Privitelli titkellem dwar il-bidu tal-karriera artistika ta' Victor Pasmore.
Program 12: L-ghalliem Tarcisio Zarb jitkellem dwar il-poeziji tieghu. (1)
Program 13: L-ghalliem Tarcisio Zarb jitkellem dwar il-poeziji tieghu. (2)
Program 14: Il-muzika vokali u t-tahrig tal-vuci - Baritonu Joseph Lia.
Program 15: Il-baritonu Joseph Lia jitkellem dwar il-Malta International Organ Festival.
Program 16: Ms. Giulia Privitelli titkellem dwar l-arti astratta ta' Victor Pasmore.
Program 17: Ms. Giulia Privitelli titkellem dwar temi differenti li nsibu fl-arti ta' Victor Pasmore.
Program 18: L-artist Guzeppi Theuma jitkellem dwar ix-xogholijiet tieghu.