CampusFM 103.7

 

Koppli, Kampnari u Qaddisin

Back to Main Webcast Page

Week 1: It-Tnejn: Introduzzjoni.
It-Tlieta: Il-Grotta ta' San Pawl, Rabat.
L-Erbgha: Is-Santwarju tal-Madonna, Mellieha.
Il-Hamis: Il-Kattidral, Mdina.
Il-Gimgha: Santa Barbara, Cittadella.

Week 2: It-Tnejn: San Mattew tal-Maqluba, Qrendi.
It-Tlieta: Not Recorded.
L-Erbgha: Il-Knisja tal-Madonna tal-Mirakli, Lija.
Il-Hamis: Santu Rokku.
Il-Gimgha: Knisja ta' Sant'Anna, Dwejra, Gozo.

Week 3: It-Tnejn: Id-devozzjoni lejn il-Madonna tal-Ittria, Bingemma.
It-Tlieta: Knisja ta' San Dimitri, Gharb Gozo.
L-Erbgha: Knisja Santu Rokku, Mdina.
Il-Hamis: Il-Parrocca ta' H'Attard.
Il-Gimgha: Il-kappella tal-Madonna ta' Manresa, Floriana.

Week 4: It-Tnejn: Knisja Santa Barbara, Kalkara.
It-Tlieta: San Pawl l-Eremita, Mosta.
L-Erbgha: Kampnari u qniepen.
Il-Hamis: Tommaso Dingli, perit, seklu 17.
Il-Gimgha: Santa Lucia, Ghawdex.

Week 5: It-Tnejn: Kwadri weghda u l-Madonna tal-Karmnu.
It-Tlieta: Kwadru tal-Lunzjata, Muzew Katidral Mdina.
L-Erbgha: Not Recorded.
Il-Hamis: Il-Knisja ta' San Gorg, B'Bugia.
Il-Gimgha: Knisja tal-Lunzjata, Hal Millieri.

Week 6: It-Tnejn: Il-kult ta' Sant'Agatha.
It-Tlieta: Knisja ta' San Pawl Milqi, Burmarrad.
L-Erbgha: Il-Madonna taz-zejt, Gharb.
Il-Hamis: San Pietru, Lija.
Il-Gimgha: Knisja ta' San Gejtanu, Bajja San Tumas.

Week 7: It-Tnejn: Knisja ta' San Giljan, Isla.
It-Tlieta: Knisja tal-Kuncizzjoni, Wied Gerzuma.
L-Erbgha: Il-Koppla tal-Kattidral, Mdina.
Il-Hamis: Knisja ta' San Gakbu, Victoria, Gozo.
Il-Gimgha: Knisja ta' Santa Katerina l-Qadima, Zejtun.

Week 8: It-Tnejn: Knisja San Nikola, Il-Palazz, Verdala, Rabat.
It-Tlieta: Knisja tal-Mensija, San Gwann.
L-Erbgha: Knisja San Bazilju, Mqabba.
Il-Hamis: Knisja ta' Sarria, Floriana.
Il-Gimgha: Knisja tal-Madonna tal-Karmnu, Ta' Hamed.

Week 9: It-Tnejn: Glormu Cassar, bennej ta' knejjes.
It-Tlieta: Knisja ta' Bir Miftuh, Gudja.
L-Erbgha: Knisja Madonna taz-Zellieqa, Gharghur.
Il-Hamis: Il-Madonna tal-Ghar, Rabat.
Il-Gimgha: Il-kult ta' Santa Katerina ta' Lixandra f'Malta.

Week 10: It-Tnejn: Knisja ta' San Pawl tat-Targa, Naxxar.
It-Tlieta: Knisja tal-Madonna tal-Liberta', Selmun.
L-Erbgha: Knisja tad-Duluri, Pieta'.
Il-Hamis: Il-Parrocca ta' San Lawrenz, Birgu
Il-Gimgha: Knisja ta' San Katalt, Rabat

Week 11: It-Tnejn: Knisja tal-Madonna ta' Portu Salvu, Isla.
It-Tlieta: Festi u weghdi.
L-Erbgha: Knisja tal-Lunzjata, Mdina.
Il-Hamis: Knisja San Pawl tal-Hgejjeg, San Pawl il-Bahar.
Il-Gimgha: Knisja ta' Santa Cicilja, Ghajnsielem, Ghawdex.

Week 12: It-Tnejn: Not Recorded.
It-Tlieta: Parrocca Santa Katerina, Zurrieq.
L-Erbgha: Il-Katidral, Cittadella, Ghawdex.
Il-Hamis: Knisja tal-Madonna ta' Atocja, Hamrun.
Il-Gimgha: Il-kult ta' San Gejtanu.

Week 13: It-Tnejn: Fratellanzi.
It-Tlieta: Knisja San Pawl tal-Wied, B'Kara.
L-Erbgha: Knisja Ir-Ritorn tal-Madonna mill-Egittu, Kemmuna.
Il-Hamis: Knisja tal-Madonna ta' Loretu, Gudja.
Il-Gimgha: Il-Parrocca ta' Hal Tarxien.

Week 14: It-Tnejn: Knisja San Gwann t'Ghuxa, Bormla.
It-Tlieta: Knisja ta' Santa Marija ta' Hax-Xluq, Siggiewi.
L-Erbgha: Knisja tal-Madonna tal-Herba, B'Kara.
Il-Hamis: Knisja Madonna tal-Patrocinju, Ghasri, Ghawdex.
Il-Gimgha: Knisja ta-Kuncizzjoni, San Giljan.

Week 15: It-Tnejn: Lorenzo Gafa' u l-hidma fil-Birgu.
It-Tlieta: Knisja Sant'Agatha, Mdina.
L-Erbgha: Il-Parrocca ta' Haz-Zabbar.
Il-Hamis: Not Recorded.
Il-Gimgha: Parrocca antika, Lija.

Week 16: It-Tnejn: Knisja tal-Madonna tal-Isperanza, Mosta.
It-Tlieta: Id-devozzjoni lejn it-twelid tal-Madonna.
L-Erbgha: Knisja Madonna tal-Karmnu, Fawwara.
Il-Hamis: Kappella ta' San Gejtanu, il-Kattidral.
Il-Gimgha: Knisja tal-Madonna tad-Dawl, Bidni.

Week 17: It-Tnejn: Knisja tal-Madonna tal-Hlas, Qormi.
It-Tlieta: Il-kult ta' San Gorg f'Malta.
L-Erbgha: Not Recorded.
Il-Hamis: Il-Knisja ta' Santa Lucija, Mtarfa.
Il-Gimgha: Il-Knisja ta' San Pawl, Marsalforn.

Week 18: It-Tnejn: Knisja tal-Madonna tas-Silg, M'Xlokk.
It-Tlieta: Il-Knisja ta' Santu Rokku, Haz-Zebbug.
L-Erbgha: Il-Knisja tal-Kuncizzjoni, Msida.
Il-Hamis: Il-Knisja z-zghira ta' San Bastjan, Qormi.
Il-Gimgha: Il-Knisja ta' San Pupulju, Rabat.