CampusFM 103.7

 

Dan l-Imbierek Sajf: dawra durella mas-sajf Malti

X'konnessjoni hemm bejn id-diskoteki, il-murtali, il-bajjiet, ix-xemx u d-dulliegh? Dan tiskopruh fil-programm ta' Sergio Grech Dan l-Imbierek Sajf: dawra durella mas-sajf Malti. Mod alternattiv kif tiffriska fis-sajf.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Is-Surmast u letteratura ohra - Trevor Zahra.
Program 2: In-nuccali tax-xemx - Kirsten Gabarretta.
Program 3: Is-Sajf ta' Nota Nota - Dr Michael Spagnol.
Program 4: Aqra kemm tiflah das-sajf - David Muscat.
Program 5: L-Iskejjel tal-ingliz f'Malta - Dr Daniel Xerri, ELT Council.
Program 6: Ir-Riciklagg ikompli fis-Sajf - Sergio Mallia.
Program 7: L-Anzjani u s-Sajf - Dr Charles Scerri.
Program 8: Ghawdex u l-Ghawdxin - Anton Tabone.
Program 9: In-Nar fis-Sajf Ikebbes iktar? - Emanuel Psalia.
Program 10: Invazjoni ta' Bram? – Prof Alan Deidun.
Program 11: Il-passjoni tan-Nar: Mario Zerafa.
Program 12: ll-Birra: Karl Bondin.
Program 13: Is-Sahha fis-Sajf - Ivon Spencer.
Program 14: Il-Klieb fis-Sajf - Evelyn Vella Brincat.
Program 15: L-ikel fis-Sajf - Dr Noel Buttigieg.
Program 16: Is-Sajf ta' Deo Grech.
Program 17: Il-moralita fis-sajf - Fr Dr John Barry.
Program 18: Tmiem is-sajf - Trevor Zahra.