CampusFM 103.7

 

Requiem ghal Siehbi Faxxista

Anton Farrugia se jaqra dan ir-rumanz celebri ta’ Francis Ebejer maqlub ghal Malti minn Prof. Charles Briffa fi zmien meta Ebejer kien ghadu haj. Il-grajja tittratta l-hbiberija u l-imhabba kumplessa tal-karattri fi zminijiet imwieghra ta’ gwerra u l-psikologija taz-zghozija li tghaddi mid-diffikultajiet tat-tletinijiet ghad-diffikultajiet tal-gwerra u timmatura maz-zmien.Requiem ghal Siehbi Faxxista I

Il-qari tar-rumanz: Requiem ghal siehbi Faxxista.

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Week 1.
Week 2.
Week 3.
Week 4.
Week 5.
Week 6.
Week 7.
Week 8.
Week 9.
Week 10.
Week 11.
Week 12.
Week 13.
Week 14.
Week 15.
Week 16.
Week 17.


Requiem ghal Siehbi Faxxista II

Anton Farrugia se jkompli jaqra dan ir-rumanz celebri ta' Francis Ebejer maqlub ghal Malti mill-Prof. Charles Briffa fi zmien meta Ebejer kien ghadu haj. Il-grajja titratta l-hbiberija u l-imhabba kumplessa tal-karattri fi zminijiet imwieghra ta' gwerra ul-psikologija taz-zghozija li tghaddi mid-diffikultajiet tat-tletinijiet ghad-diffikultajiet tal-gwerra u timmatura maz-zmien.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Week 1.
Week 2.
Week 3.
Week 4.
Week 5.
Week 6.
Week 7.
Week 8.
Week 9.
Week 10.
Week 11.