CampusFM 103.7

 

IL-JIEN U LILHINN MINNU...

Colin Fitz jilqa fl-istudjo ta' Campus FM mistiedna minn kull qasam tal-hajja Maltija u jiddiskuti l-muzika, films, kitba u hwejjeg ohra li jaghmluhom dak li huma.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Matthew James Borg, kantant Red Electric.
Program 2: Nathan Farrugia, sportiv, Inspire etc...
Program 3: Ivan Grech, Winter Moods.
Program 4: Michael Bugeja, gurnalist muzikali.
Program 5: Steve Hili, xandar, kummidjant, attur u kittieb.
Program 6: Clare Agius, attrici, prezentatrici u produttrici.
Program 7: Andrew Hogg, goalkeeper Nazzjonali.
Program 8: Pia Zammit, attrici u ghalliema.
Program 9: Chris Dingli, attur u kummidjant.
Program 10: Alison Bezzina, opinjonista.
Program 11: Malcolm Galea, attur u kittieb.
Program 12: Marco Cremona, inginier, opinjonista, volontarjat.
Program 13: Alex Grech, xandar u dj.
Program 14: Noel d'Anastas, gurnalist muzikali, arkivista.
Program 15: Valerie Vella - personalita' televiziva.
Program 16: Simone Spiteri - ghalliema u kittieba ta' plays.
Program 17: Wesley Ellul, direttur, produttur u attur.